Active proceedings
24
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

5 października 2021 r.

Spółka LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602, o kapitale zakładowym i opłaconym 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


Członka Zarządu ds. Operacyjnych
Spółki LS Airport Services S.A.
z siedzibą w Warszawie

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. Ogłoszenie LSAS DOWNLOAD
  2. Kwestionariusz dla kandydata DOWNLOAD
  DOWNLOAD PDF
  24
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

  5 października 2021 r.

  Spółka LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602, o kapitale zakładowym i opłaconym 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


  Członka Zarządu ds. Operacyjnych
  Spółki LS Airport Services S.A.
  z siedzibą w Warszawie

  Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

   1. Ogłoszenie LSAS DOWNLOAD
   2. Kwestionariusz dla kandydata DOWNLOAD
   DOWNLOAD PDF