Scholarships
01
01
Go back to Services
Scholarships
01
Szkolenie dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych zgodnie z pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
02
Szkolenie dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem zgodnie z pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
03
Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
04
Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
05
Szkolenie dla osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska zgodnie z pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
/
01
Szkolenie dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych zgodnie z pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Szkolenie dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych zgodnie z pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.

Czas trwania: 5.5 godz. (szkolenie stacjonarne)
Miejsce realizacji: Warszawa, Gdański, Kraków, Katowice

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zgłoszenia przez podmiot kierujący na szkolenie oraz przejście przez uczestników standardowego sprawdzenia przeszłości przed szkoleniem z wynikiem pozytywnym zgodnie z pkt 11.1.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontakt w kwestiach merytorycznych (Warszawa, Gdańsk, Kraków):
Tel.: (+48) 887 831 035
e-mail: a.rzepka@lsas.aero   
Katowice:
e-mail: w.mamos@lsas.aero   

GO BACK TO LIST
02
Szkolenie dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem zgodnie z pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Szkolenie dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem zgodnie z pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.

Czas trwania: 5.5 godz. (szkolenie stacjonarne)
Miejsce realizacji: Warszawa, Gdański, Kraków, Katowice

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zgłoszenia przez podmiot kierujący na szkolenie oraz przejście przez uczestników standardowego sprawdzenia przeszłości przed szkoleniem z wynikiem pozytywnym zgodnie z pkt 11.1.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontakt w kwestiach merytorycznych (Warszawa, Gdańsk, Kraków):
Tel.: (+48) 887 831 035
e-mail: a.rzepka@lsas.aero    
Katowice:
e-mail: w.mamos@lsas.aero    

GO BACK TO LIST
03
Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.

Czas trwania: 5.5 godz. (szkolenie stacjonarne)
Miejsce realizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zgłoszenia przez podmiot kierujący na szkolenie oraz przejście przez uczestników standardowego sprawdzenia przeszłości przed szkoleniem z wynikiem pozytywnym zgodnie z pkt 11.1.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontakt w kwestiach merytorycznych:
Tel.: (+48) 887 831 035
e-mail: a.rzepka@lsas.aero    

GO BACK TO LIST
04
Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Szkolenie dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.

Czas trwania: 5.5 godz. (szkolenie stacjonarne)
Miejsce realizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zgłoszenia przez podmiot kierujący na szkolenie oraz przejście przez uczestników standardowego sprawdzenia przeszłości przed szkoleniem z wynikiem pozytywnym zgodnie z pkt 11.1.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontakt w kwestiach merytorycznych:
Tel.: (+48) 887 831 035
e-mail: a.rzepka@lsas.aero    

GO BACK TO LIST
05
Szkolenie dla osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska zgodnie z pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Szkolenie dla osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska zgodnie z pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.

Czas trwania: 3 godz. 40 min. (szkolenie stacjonarne)
Miejsce realizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zgłoszenia przez podmiot kierujący na szkolenie oraz przejście przez uczestników standardowego sprawdzenia przeszłości przed szkoleniem z wynikiem pozytywnym zgodnie z pkt 11.1.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontakt w kwestiach merytorycznych (Warszawa, Gdańsk, Kraków):
Tel.: (+48) 887 831 035
e-mail: a.rzepka@lsas.aero    
Katowice:
e-mail: w.mamos@lsas.aero    

GO BACK TO LIST