Co to jest RODO?
1
1
Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 
Celem tego rozporządzenia jest ujednoliceniei prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. Rozporządzenie RODO ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych LS Airport Services S.A. Magdaleną Krystyniecką-Konopczak lub Zastępcą Inspektora Ochrony Danych LS Airport Services S.A. Piotrem Matuszewskim przez e-mail: iod@lsas.aero 

01
Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 
Celem tego rozporządzenia jest ujednoliceniei prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. Rozporządzenie RODO ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych LS Airport Services S.A. Magdaleną Krystyniecką-Konopczak lub Zastępcą Inspektora Ochrony Danych LS Airport Services S.A. Piotrem Matuszewskim przez e-mail: iod@lsas.aero