Postępowania aktywne
34
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.

22 września 2021 r.

1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP: 522-29-49-523

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
zgodnie z załączonymi wzorami, w ilościach:

 • karty pokładowe (Zał. 5) – 435 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 290 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 140 000 szt.

Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

Warszawa:

 • karty pokładowe – 250 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 100 000 szt.

Gdańsk:

 • karty pokładowe – 15 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 20 000 szt.

Kraków:

 • karty pokładowe – 50 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 50 000 szt.

Katowice:

 • karty pokładowe – 120 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 120 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe 18 cali – 140 000 szt.

3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

 • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
 • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
 • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Zgodnie z podpisaną umową.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.”  w terminie do dnia 08.10.2021 r.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego dotyczących spraw merytorycznych udziela: Norbert Pik, tel.: + 48 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero,
a w sprawach handlowych: Artur Rydzyński , tel.: 22-2069487, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero 

Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Załącznik:

  1. Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO POBIERZ
  3. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy - ochrona danych POBIERZ
  4. Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy - poufność POBIERZ
  5. Załącznik 5 - Karta pokładowa POBIERZ
  6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cala POBIERZ
  7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali POBIERZ
  POBIERZ PDF
  34
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.

  22 września 2021 r.

  1. Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
  NIP: 522-29-49-523

  2. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
  zgodnie z załączonymi wzorami, w ilościach:

  • karty pokładowe (Zał. 5) – 435 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 290 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 140 000 szt.

  Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

  Warszawa:

  • karty pokładowe – 250 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 100 000 szt.

  Gdańsk:

  • karty pokładowe – 15 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 20 000 szt.

  Kraków:

  • karty pokładowe – 50 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 50 000 szt.

  Katowice:

  • karty pokładowe – 120 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 120 000 szt.,
  • przywieszki bagażowe 18 cali – 140 000 szt.

  3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

  • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
  • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
  • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

  Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

  4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

  Zgodnie z podpisaną umową.

  5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.”  w terminie do dnia 08.10.2021 r.

  Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

  7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego dotyczących spraw merytorycznych udziela: Norbert Pik, tel.: + 48 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero,
  a w sprawach handlowych: Artur Rydzyński , tel.: 22-2069487, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero 

  Ponadto informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Załącznik:

   1. Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO POBIERZ
   3. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy - ochrona danych POBIERZ
   4. Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy - poufność POBIERZ
   5. Załącznik 5 - Karta pokładowa POBIERZ
   6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cala POBIERZ
   7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali POBIERZ
   POBIERZ PDF