11
Co to jest miejsce typu extra legroom i czy każdy pasażer może tam siedzieć?

Miejsce typu extra legroom to miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi. Najczęściej takie miejsca znajdują się w rzędach awaryjnych lub pierwszych rzędach danej klasy serwisowej. Niektóre linie wprowadziły możliwość płatnej rezerwacji takiego miejsca. Inne zezwalają na bezpłatny wybór miejsca. Jeżeli miejsce to znajduje się przy wyjściu ewakuacyjnym to pasażer musi spełniać określone wymogi bezpieczeństwa m.in. być odpowiedniego wieku, nie mieć problemów zdrowotnych, czy też umieć posługiwać się językiem angielskimm lub innym wskazanym przez linię. Każda linia dokładnie precyzuje kto może zajmować takie miejsca. Jeżeli pasażer wykupi takie miejsce i okaże się że ma złamaną nogę lub jest w ciąży to obsługa w Checkin lub Gate ma obowiązek zamienić takie miejsce na standardowe. Pamiętaj, że w sytuacji awaryjnego lądowania to Ty będziesz odpowiedzialny za pomoc przy ewakuacji ;)