O LS AIRPORT SERVICES
1
7
Wróć do O firmie
O LS AIRPORT SERVICES
  1. Zarząd
  2. Rada nadzorcza
  3. Misja i wizja
  4. Historia
  5. Klienci
  6. Dla akcjonariuszy
  7. Przetargi
  8. Dokumenty i certyfikaty
  9. RODO
Krzysztof Mazur
Prezes Zarządu
Krzysztof Mazur to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży lotniczej. Z LS Airport Services S.A. jest związany od ponad dekady. Rozpoczynał jako pracownik zatrudniony na podstawowych stanowiskach w obsłudze naziemnej oraz na stanowiskach związanych z nadzorem, finalnie jako Dyrektor Oddziałów Spółki w Krakowie (w latach 2014-2022) i w Gdańsku (w latach 2018-2022), zarządzał procesami operacyjnymi. Z dniem 2 sierpnia 2023 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu LS Airport Services S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Marcin Warsicki
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
Marcin Warsicki związany jest z branżą lotniczą od 2011 r., od początku z LS Airport Services S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął od stanowisk operacyjnych, konsekwentnie pokonując kolejne szczeble w organizacji, poprzez funkcje managerskie, aż do roli Dyrektora Oddziału Handling Warszawa, którą pełnił nieprzerwanie od 2017 r. oraz Dyrektora Oddziału Modlin, którą realizował w 2020 r. Z dniem 21 sierpnia 2023 r. objął stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych LS Airport Services S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Krzysztof Mazur
Prezes Zarządu
Krzysztof Mazur to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży lotniczej.

Z LS Airport Services S.A. jest związany od ponad dekady. Rozpoczynał jako pracownik zatrudniony na podstawowych stanowiskach w obsłudze naziemnej oraz na stanowiskach związanych z nadzorem, finalnie jako Dyrektor Oddziałów Spółki w Krakowie (w latach 2014-2022) i w Gdańsku (w latach 2018-2022), zarządzał procesami operacyjnymi.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie w specjalizacji prawa w zarządzaniu oraz aktualny słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Executive Master of Business Administration.

Z dniem 2 sierpnia 2023 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu LS Airport Services S.A.

Back
Marcin Warsicki
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
Marcin Warsicki związany jest z branżą lotniczą od 2011 r., od początku z LS Airport Services S.A.

Swoją karierę zawodową rozpoczął od stanowisk operacyjnych, konsekwentnie pokonując kolejne szczeble w organizacji, poprzez funkcje managerskie, aż do roli Dyrektora Oddziału Handling Warszawa, którą pełnił nieprzerwanie od 2017 r. oraz Dyrektora Oddziału Modlin, którą realizował w 2020 r.

Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju działów operacyjnych, w tym odpowiadał za realizację inwestycji Spółki w zakresie zakupów sprzętowych, usług zewnętrznych oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Z sukcesem przeprowadził zmiany w ramach struktury organizacyjnej największego Oddziału Handlingowego w Polsce. Od początku prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym, również w roli eksperta aktywnie działa w zespołach projektowych.

Ukończył szereg szkoleń menedżerskich, w tym z zakresu zarządzania i budowania procesów operacyjnych. Prelegent w ramach konferencji branżowych, również w środowisku międzynarodowym.
Absolwent Studiów Wyższych z zakresu Zarządzania i Jakości, aktualnie słuchacz studiów w National Louis University.

Z dniem 21 sierpnia 2023 r. objął stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych LS Airport Services S.A.

Back
Katarzyna Witkowska
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
Tomasz Janka
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Łukasz Świerżewski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
03 Misja i wizja

Misja

Nasze cele to:

Wyprzedzać potrzeby klienta i realizować je szybciej niż konkurencja dzięki jakości jaką dostarczamy jako najbardziej niezawodny i pożądany operator handlingowy i cargo w Polsce.

Każdego dnia dostarczać naszym klientom najwyższy poziom świadczonych usług i oferować poczucie komfortu, wynikające ze współpracy z najlepszymi w branży profesjonalistami.

Stale się rozwijać, ponieważ chcemy utrzymać status lidera rynku nieustannie działając na rzecz podnoszenia atrakcyjności branży lotniczej.

Budować każdego dnia identyfikowanie się pracowników z firmą, badać i wyprzedzać ich oczekiwania. Otwarcie komunikować zmiany. Niezależnie od warunków dbać o ich motywację do pokonywania nowych wyzwań.

Umożliwiać pracownikom rozwój wraz z firmą dzięki bezpiecznemu środowisku pracy oraz wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

Być atrakcyjnym i wiarygodnym pracodawcą, oferować godne warunki płacy i pracy, gwarantować szerokie możliwości rozwoju zawodowego aby nasi pracownicy stawali się najwyższej próby ekspertami.

Wizja

Chcemy być najbardziej rozpoznawalną marką handlingową w Polsce, wyznaczającą standardy obsługi w branży, istotnym aktywem Polskiej Grupy Lotniczej, firmą operującą w Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz pozostałych krajowych portach lotniczych, a także wybranych portach lotniczych w Europie.

Będziemy firmą zaangażowanych ludzi dbających o ciągłe podwyższanie standardów i rozwój kompetencji, w której funkcjonują sprawnie działające procesy i nowoczesne technologie.

Poprzez bezpieczną i terminową obsługę statków powietrznych, pasażerów oraz ładunków, będziemy w niezawodny sposób dostarczać obiecaną jakość, kreować trendy i nowe kierunki. Będziemy wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

Naszą pozycję w przyszłości budujemy w oparciu o nasze wartości: bezpieczeństwo, doświadczenie, profesjonalizm, jakość, zaangażowanie.

2009

Sierpień 2009 - Utworzenie Spółki Lot Services Sp. z o.o. zajmującej się obsługą naziemną samolotów oraz obsługą frachtu lotniczego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

2011

17 maja 2011 roku nastąpiło połączenie Spółek LOT Services Sp. z o.o. oraz LOT Cargo S.A. i powstanie niezależnego agenta handlingowego ? LS Airport Services S.A. (LSAS).

Listopad 2011 - Zakup Terminala Cargo w Warszawie, największego obiektu tego typu w Polsce.


Łączna powierzchnia kompleksu budynków Terminala Cargo wynosi ok 25 000 metrów kwadratowych. Na jego terenie działają przedstawicielstwa linii lotniczych, spedytorów oraz firm kurierskich.

2012
Maj 2012 - W związku z przeniesieniem bazy technicznej, zmianie uległ adres siedziby Spółki:
Stary adres: Warszawa, ul. 17-stycznia 39
Nowy adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35.

Lipiec 2012 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin. Oddział w Modlinie zatrudniał początkowo około 50 osób i obsługiwał prawie 100 operacji tygodniowo.
2013

Lipiec 2013 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Oddział w Gdańsku zatrudniał początkowo około 60 osób i obsługiwał ponad 100 operacji tygodniowo.

2014

Czerwiec 2014 - nabycie przez LS Airport Services S.A. 100% udziałów w Spółce GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. i powołanie Spółki LS Technics zajmującej się obsługą techniczną samolotów - jednoczesne powstanie Grupy Kapitałowej LS składającej się z obu Spółek.

2015

Lata 2015/2016 to z sukcesem zrealizowana restrukturyzacja Spółki zależnej LS Technics i formalne utworzenie, w jej strukturach, oddziału handlingowego działającego w Katowicach – Pyrzowicach. 

2017

Czerwiec 2017 - wniesienie do LSAS wydzielonej z LS Technics Sp. z o.o. części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność handlingową. To od tego czasu LSAS świadczy usługi handlinowe w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

2017

Wrzesień 2017 – Oficjalnie utworzono: LS Airport Services S.A. Oddział Katowice oraz LS Airport S.A. Oddział Cargo Katowice.

2017

Październik 2017 - oddanie do użytkowania terminala kurierskiego DHL, którego właścicielem jest LS Airport Services i jednoczesne powstanie kompleksu kurierskiego Cargo Park, w skład którego wszedł nowo wybudowany terminal kurierski DHL oraz zakupiony przez LS AS w listopadzie 2011 roku LS Cargo Terminal.

2018

Czerwiec 2018 - W związku z rozwojem LS Airport Services oraz LS Technics konieczne było przeniesienie siedziby obu Spółek do nowej lokalizacji:
Stary adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35
Nowy adres: Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2b.


Sierpień 2018 - uprawomocnienie wpisu Spółki LS Technics Sp. z.o.o. do KRS.

2018

Październik 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. objęła od Skarbu Państwa 99,95% akcji w kapitale zakładowym LSAS.

2018

Grudzień 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. nabyła od Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. 0,05% akcji w kapitale zakładowym LSAS stając się tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki.

/
01
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
02
Formularz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
03
Formularz zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
04
Oświadczenie dotyczące identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej
05
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
06
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
07
Zgoda na komunikację
/
01
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S.A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
02
Formularz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Powrót do listy
03
Formularz zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
Powrót do listy
04
Oświadczenie dotyczące identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej
Powrót do listy
05
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
06
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
07
Zgoda na komunikację
Powrót do listy
 
 
 
Postępowania aktywne
Złóż ofertę
Archiwalne postępowania
DOKUMENTY I CERTYFIKATY
Airport Handling Certificate LSAS - AHAC-PL46H23
IATA Ground Handling Partnership - certyfikat
Klauzula RODO
Certyfikat Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD)
Formularz w sprawie zgłoszenia naruszenia
Informacja o strategii podatkowej 2020
Informacja o strategii podatkowej 2021
Regulamin zbywania aktywów trwałych
Oświadczenie dotyczące polityki bezpieczeństwa
Informacja o strategii podatkowej za 2022 r.
 
 
 
Co to jest RODO?
Dokumenty RODO do pobrania