O LS AIRPORT SERVICES
1
7
Wróć do O firmie
O LS AIRPORT SERVICES
  1. Zarząd
  2. Rada nadzorcza
  3. Misja i wizja
  4. Historia
  5. Klienci
  6. Dla akcjonariuszy
  7. Przetargi
  8. Dokumenty i certyfikaty
  9. RODO
Paweł Urbaniak
PREZES ZARZĄDU
Paweł Urbaniak ma wieloletnie doświadczenie managerskie i zarządcze w spółkach m.in. notowanych na GPW.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rafał Federowicz
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
Rafał Federowicz jest menedżerem z wieloletnim stażem – prowadził projekty w Polsce i w innych krajach Europy w obszarach logistyki, transportu, serwisu, produkcji i sprzedaży.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Paweł Urbaniak
PREZES ZARZĄDU

Paweł Urbaniak ma wieloletnie doświadczenie managerskie i zarządcze w spółkach m.in. notowanych na GPW. Był związany z Grupą Gino Rossi S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Grupy. W latach 2012-2015 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w Matras S.A., w latach 2007-2012 związany był ze spółką Wittchen S.A., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu. Od kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych w LS Airport Services S.A. Od grudnia 2020 r. sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych LS Airport Services S.A., a od maja br. pełni również obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. 

4 października 2021 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Back
Rafał Federowicz
CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH

Rafał Federowicz jest menedżerem z wieloletnim stażem – prowadził projekty w Polsce i w innych krajach Europy w obszarach logistyki, transportu, serwisu, produkcji i sprzedaży. W ostatnich latach odpowiadał za zarządzanie, budowę i realizację strategii oraz optymalizację procesów w takich organizacjach jak GEFCO, EURO-PEGAZ, CARTNI i Nextbike Polska SA.

Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskał także certyfikat Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA): European Junior Logistician.

1 stycznia 2022 r. objął stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki.

Back
Katarzyna Witkowska
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
Tomasz Janka
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Selena Majcher
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Łukasz Świerżewski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Jarosław Maślany
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Kasjan Wyligała
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
03 Misja i wizja

Misja

Nasze cele to:

Wyprzedzać potrzeby klienta i realizować je szybciej niż konkurencja dzięki jakości jaką dostarczamy jako najbardziej niezawodny i pożądany operator handlingowy i cargo w Polsce.

Każdego dnia dostarczać naszym klientom najwyższy poziom świadczonych usług i oferować poczucie komfortu, wynikające ze współpracy z najlepszymi w branży profesjonalistami.

Stale się rozwijać, ponieważ chcemy utrzymać status lidera rynku nieustannie działając na rzecz podnoszenia atrakcyjności branży lotniczej.

Budować każdego dnia identyfikowanie się pracowników z firmą, badać i wyprzedzać ich oczekiwania. Otwarcie komunikować zmiany. Niezależnie od warunków dbać o ich motywację do pokonywania nowych wyzwań.

Umożliwiać pracownikom rozwój wraz z firmą dzięki bezpiecznemu środowisku pracy oraz wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

Być atrakcyjnym i wiarygodnym pracodawcą, oferować godne warunki płacy i pracy, gwarantować szerokie możliwości rozwoju zawodowego aby nasi pracownicy stawali się najwyższej próby ekspertami.

Wizja

Chcemy być najbardziej rozpoznawalną marką handlingową w Polsce, wyznaczającą standardy obsługi w branży, istotnym aktywem Polskiej Grupy Lotniczej, firmą operującą w Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz pozostałych krajowych portach lotniczych, a także wybranych portach lotniczych w Europie.

Będziemy firmą zaangażowanych ludzi dbających o ciągłe podwyższanie standardów i rozwój kompetencji, w której funkcjonują sprawnie działające procesy i nowoczesne technologie.

Poprzez bezpieczną i terminową obsługę statków powietrznych, pasażerów oraz ładunków, będziemy w niezawodny sposób dostarczać obiecaną jakość, kreować trendy i nowe kierunki. Będziemy wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

Naszą pozycję w przyszłości budujemy w oparciu o nasze wartości: bezpieczeństwo, doświadczenie, profesjonalizm, jakość, zaangażowanie.

2009

Sierpień 2009 - Utworzenie Spółki Lot Services Sp. z o.o. zajmującej się obsługą naziemną samolotów oraz obsługą frachtu lotniczego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

2011

17 maja 2011 roku nastąpiło połączenie Spółek LOT Services Sp. z o.o. oraz LOT Cargo S.A. i powstanie niezależnego agenta handlingowego – LS Airport Services S.A. (LSAS).

Listopad 2011 - Zakup Terminala Cargo w Warszawie, największego obiektu tego typu w Polsce.


Łączna powierzchnia kompleksu budynków Terminala Cargo wynosi ok 25 000 metrów kwadratowych. Na jego terenie działają przedstawicielstwa linii lotniczych, spedytorów oraz firm kurierskich.

2012
Maj 2012 - W związku z przeniesieniem bazy technicznej, zmianie uległ adres siedziby Spółki:
Stary adres: Warszawa, ul. 17-stycznia 39
Nowy adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35.

Lipiec 2012 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin. Oddział w Modlinie zatrudniał początkowo około 50 osób i obsługiwał prawie 100 operacji tygodniowo.
2013

Lipiec 2013 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Oddział w Gdańsku zatrudniał początkowo około 60 osób i obsługiwał ponad 100 operacji tygodniowo.

2014

Czerwiec 2014 - nabycie przez LS Airport Services S.A. 100% udziałów w Spółce GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. i powołanie Spółki LS Technics zajmującej się obsługą techniczną samolotów - jednoczesne powstanie Grupy Kapitałowej LS składającej się z obu Spółek.

2015

Lata 2015/2016 to z sukcesem zrealizowana restrukturyzacja Spółki zależnej LS Technics i formalne utworzenie, w jej strukturach, oddziału handlingowego działającego w Katowicach – Pyrzowicach. 

2017

Czerwiec 2017 - wniesienie do LSAS wydzielonej z LS Technics Sp. z o.o. części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność handlingową. To od tego czasu LSAS świadczy usługi handlinowe w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

2017

Wrzesień 2017 – Oficjalnie utworzono: LS Airport Services S.A. Oddział Katowice oraz LS Airport S.A. Oddział Cargo Katowice.

2017

Październik 2017 - oddanie do użytkowania terminala kurierskiego DHL, którego właścicielem jest LS Airport Services i jednoczesne powstanie kompleksu kurierskiego Cargo Park, w skład którego wszedł nowo wybudowany terminal kurierski DHL oraz zakupiony przez LS AS w listopadzie 2011 roku LS Cargo Terminal.

2018

Czerwiec 2018 - W związku z rozwojem LS Airport Services oraz LS Technics konieczne było przeniesienie siedziby obu Spółek do nowej lokalizacji:
Stary adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35
Nowy adres: Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2b.


Sierpień 2018 - uprawomocnienie wpisu Spółki LS Technics Sp. z.o.o. do KRS.

2018

Październik 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. objęła od Skarbu Państwa 99,95% akcji w kapitale zakładowym LSAS.

2018

Grudzień 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. nabyła od Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. 0,05% akcji w kapitale zakładowym LSAS stając się tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki.

/
01
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
02
Formularz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
03
Formularz zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
04
Oświadczenie dotyczące identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej
05
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
06
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
07
Zgoda na komunikację
/
01
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S.A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
02
Formularz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Powrót do listy
03
Formularz zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
Powrót do listy
04
Oświadczenie dotyczące identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej
Powrót do listy
05
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
06
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji
Powrót do listy
07
Zgoda na komunikację
Powrót do listy
 
 
 
Aktywne postępowania
Złóż ofertę
Archiwalne postępowania
DOKUMENTY I CERTYFIKATY
Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej LSAS AHAC-PL46H21
IATA Ground Handling Partnership - certyfikat
Klauzula RODO
Regulamin zbywania aktywów trwałych
Certyfikat Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD)
Formularz w sprawie zgłoszenia naruszenia
Informacja o strategii podatkowej
 
 
 
Co to jest RODO?
Dokumenty RODO do pobrania