03
Jak przygotować się do podróży, kiedy chcę lecieć ze zwierzęciem?

 • Należy rozpocząć przygotowania od sprawdzenia jakie zwierzę może być transportowane daną linią lotniczą. Większość przewoźników dopuszcza wzięcie przez pasażera do samolotu bardzo ograniczoną liczbę gatunków (najczęściej psy i koty), a pozostałe zwierzęta można nadać jedynie jako cargo. Informację o gatunkach można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika oraz w jego kasie i call center.
 • Po ustaleniu czy zwierzę może podróżować z nami, należy sprawdzić czy spełnia wymagania dotyczące rozmiaru i wagi: w zależności od tych kryteriów będzie można zabrać zwierzę do kabiny pasażerskiej (usługa PETC ? Pet in Cabin) lub nadać jako bagaż rejestrowany do luku bagażowego (usługa AVIH ? Animal in Hold). Informację na ten temat również uzyskamy od przewoźnika. Zwykle ograniczenie wagowe dla kabiny pasażerskiej jest zbieżne z tym dla bagażu podręcznego, a wymiarowe z przestrzenią pod fotelem samolotu. Natomiast ograniczenia dla luku bagażowego w całości uzależnione są od typu samolotu. Stąd najlepiej skontaktować się z call center przewoźnika, którego pracownicy będą w stanie sprawdzić dokładnie jakim samolotem będzie odbywała się podróż i jakie ograniczenia rozmiarów w nim występują. 
 • Większość przewoźników lotniczych wymaga wcześniejszego, zwykle przynajmniej kilkudniowego, zgłoszenia chęci zabrania zwierzęcia na pokład samolotu. Jednakże nie należy zwlekać z wykonaniem telefonu do call center w tej sprawie, gdyż liczbą zwierząt, które mogą podróżować w kabinie pasażerskiej oraz w luku bagażowym jest na każdym rejsie ograniczona.
  - następnym krokiem jest upewnienie się czy zwierzę spełnia warunki wjazdowe do kraju, do którego będzie odbywał się rejs. Większość państw wymaga przynajmniej ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz udokumentowania wieku zwierzęcia, niektóre dodatkowo wymagają posiadania przez zwierzę chipu, a np. do Wielkiej Brytanii nie będzie można zabrać ze sobą zwierzęcia wcale. Wymagania te znajdziemy na stronach internetowych organów państwowych związanych ze sprawami zagranicznym, transportem lub kwestiami weterynaryjnymi. Listę wymogów posiada również przewoźnik operujący do danego kraju, dlatego warto dopisać pytanie o wymogi wjazdowe do listy spraw do omówienia z pracownikiem call center.
 • Należy mieć świadomość, że większość linii lotniczych wymaga od pasażera posiadania torby lub klatki przystosowanej do transportu zwierząt na czas podróży. Muszą być na tyle duże, aby zwierzę mogło swobodnie stanąć na wyprostowanych nogach i się obrócić, a dodatkowo wyposażone przynajmniej w otwory wentylacyjne (transport w kabinie) oraz w specjalne dna kuwetowe oraz podajniki wody i jedzenia (transport w luku bagażowym). Ponownie, warto dowiedzieć się czego wymaga przewoźnik podczas nieuchronnej rozmowy z pracownikiem call center. Jedynymi przypadkami, w których pasażer jest zwolniony z posiadania torby lub klatki jest podróż z psem przewodnikiem (usługa SVAN ? Service Animal) lub ze zwierzęciem, które jest wsparciem emocjonalnym dla pasażera (usługa ESAN ? Emotional Support Animal). W przypadku tych zwierząt należy spodziewać się konieczności zabrania ze sobą kagańca (bądź odpowiednika w zależności od gatunku ESAN-a).
 • Rozwijając temat psa przewodnika: zabranie go na pokład przysługuje wyłącznie pasażerom ze stwierdzoną niepełnosprawnością dotyczącą narządów wzroku i słuchu. Pasażer, aby wziąć SVAN-a ze sobą, musi najpierw otrzymać od przewoźnika odpowiedni do swojego schorzenia status-usługę: BLND ? pasażer niewidzący bądź niedowidzący, DEAF ? pasażer niesłyszący lub głuchoniemy.
 • W przypadku zwierzęcia, które jest wsparciem emocjonalnym, pasażer jest zobowiązany dostarczyć przewoźnikowi zaświadczenie od lekarza psychiatry w formie formularza MEDIF (Medical Information). Jest to formularz dostępny na stronie internetowej przewoźnika lotniczego, należy go wydrukować i udać się z nim do odpowiedniego lekarza w odpowiednim okresie czasu przed odlotem.
 • PETC i AVIH to usługi zwykle płatne, SVAN i ESAN to usługi zwykle bezpłatne. Nie ma gwarancji, że dany przewoźnik będzie udostępniał każdą bądź którąkolwiek z tych usług.
 • Kolejnym krokiem przygotowania do transportu zwierzęcia jest przystosowanie go do warunków podróży. Lot samolotem przypomina podróż samochodem dlatego warto zaobserwować zachowanie zwierzęcia w tym środowisku. Jeżeli zwierzę źle znosi taką podróż można zastanowić się nad podaniem środków uspokajających, ale tylko i wyłącznie pod nadzorem weterynarza!
 • Przed udaniem się na lotnisko można rozważyć zabranie ulubionej zabawki pupila, aby umilić mu podróż, a jeśli zwierzę będzie podróżowało rejsem dalekodystansowym należy zaopatrzyć bagaż podręczny (PETC) lub klatkę (AVIH) w odpowiednią ilość wody i karmy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w trakcie rejsu nie będzie można wyprowadzić pupila ?na spacer?.
 • W dniu lotu warto stawić się do odprawy biletowo-bagażowej wcześniej niż w przypadku podróży bez zwierzęcia. Wynika to z faktu, że pracownicy obsługi naziemnej mają obowiązek sprawdzić czy zostały spełnione wszystkie wymogi przewoźnika dotyczące transportu zwierzęcia w kabinie pasażerskiej lub w luku bagażowym.