Historia
2009

Sierpień 2009 - Utworzenie Spółki Lot Services Sp. z o.o. zajmującej się obsługą naziemną samolotów oraz obsługą frachtu lotniczego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

2011

17 maja 2011 roku nastąpiło połączenie Spółek LOT Services Sp. z o.o. oraz LOT Cargo S.A. i powstanie niezależnego agenta handlingowego ? LS Airport Services S.A. (LSAS).

Listopad 2011 - Zakup Terminala Cargo w Warszawie, największego obiektu tego typu w Polsce.


Łączna powierzchnia kompleksu budynków Terminala Cargo wynosi ok 25 000 metrów kwadratowych. Na jego terenie działają przedstawicielstwa linii lotniczych, spedytorów oraz firm kurierskich.

2012
Maj 2012 - W związku z przeniesieniem bazy technicznej, zmianie uległ adres siedziby Spółki:
Stary adres: Warszawa, ul. 17-stycznia 39
Nowy adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35.

Lipiec 2012 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin. Oddział w Modlinie zatrudniał początkowo około 50 osób i obsługiwał prawie 100 operacji tygodniowo.
2013

Lipiec 2013 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Oddział w Gdańsku zatrudniał początkowo około 60 osób i obsługiwał ponad 100 operacji tygodniowo.

2014

Czerwiec 2014 - nabycie przez LS Airport Services S.A. 100% udziałów w Spółce GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. i powołanie Spółki LS Technics zajmującej się obsługą techniczną samolotów - jednoczesne powstanie Grupy Kapitałowej LS składającej się z obu Spółek.

2015

Lata 2015/2016 to z sukcesem zrealizowana restrukturyzacja Spółki zależnej LS Technics i formalne utworzenie, w jej strukturach, oddziału handlingowego działającego w Katowicach – Pyrzowicach. 

2017

Czerwiec 2017 - wniesienie do LSAS wydzielonej z LS Technics Sp. z o.o. części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność handlingową. To od tego czasu LSAS świadczy usługi handlinowe w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

2017

Wrzesień 2017 – Oficjalnie utworzono: LS Airport Services S.A. Oddział Katowice oraz LS Airport S.A. Oddział Cargo Katowice.

2017

Październik 2017 - oddanie do użytkowania terminala kurierskiego DHL, którego właścicielem jest LS Airport Services i jednoczesne powstanie kompleksu kurierskiego Cargo Park, w skład którego wszedł nowo wybudowany terminal kurierski DHL oraz zakupiony przez LS AS w listopadzie 2011 roku LS Cargo Terminal.

2018

Czerwiec 2018 - W związku z rozwojem LS Airport Services oraz LS Technics konieczne było przeniesienie siedziby obu Spółek do nowej lokalizacji:
Stary adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35
Nowy adres: Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2b.


Sierpień 2018 - uprawomocnienie wpisu Spółki LS Technics Sp. z.o.o. do KRS.

2018

Październik 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. objęła od Skarbu Państwa 99,95% akcji w kapitale zakładowym LSAS.

2018

Grudzień 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. nabyła od Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. 0,05% akcji w kapitale zakładowym LSAS stając się tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki.

2009

Sierpień 2009 - Utworzenie Spółki Lot Services Sp. z o.o. zajmującej się obsługą naziemną samolotów oraz obsługą frachtu lotniczego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

2011

17 maja 2011 roku nastąpiło połączenie Spółek LOT Services Sp. z o.o. oraz LOT Cargo S.A. i powstanie niezależnego agenta handlingowego ? LS Airport Services S.A. (LSAS).

Listopad 2011 - Zakup Terminala Cargo w Warszawie, największego obiektu tego typu w Polsce.


Łączna powierzchnia kompleksu budynków Terminala Cargo wynosi ok 25 000 metrów kwadratowych. Na jego terenie działają przedstawicielstwa linii lotniczych, spedytorów oraz firm kurierskich.

2012
Maj 2012 - W związku z przeniesieniem bazy technicznej, zmianie uległ adres siedziby Spółki:
Stary adres: Warszawa, ul. 17-stycznia 39
Nowy adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35.

Lipiec 2012 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin. Oddział w Modlinie zatrudniał początkowo około 50 osób i obsługiwał prawie 100 operacji tygodniowo.
2013

Lipiec 2013 - Rozpoczęcie świadczenia usług na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Oddział w Gdańsku zatrudniał początkowo około 60 osób i obsługiwał ponad 100 operacji tygodniowo.

2014

Czerwiec 2014 - nabycie przez LS Airport Services S.A. 100% udziałów w Spółce GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. i powołanie Spółki LS Technics zajmującej się obsługą techniczną samolotów - jednoczesne powstanie Grupy Kapitałowej LS składającej się z obu Spółek.

2015

Lata 2015/2016 to z sukcesem zrealizowana restrukturyzacja Spółki zależnej LS Technics i formalne utworzenie, w jej strukturach, oddziału handlingowego działającego w Katowicach – Pyrzowicach. 

2017

Czerwiec 2017 - wniesienie do LSAS wydzielonej z LS Technics Sp. z o.o. części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność handlingową. To od tego czasu LSAS świadczy usługi handlinowe w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

2017

Wrzesień 2017 – Oficjalnie utworzono: LS Airport Services S.A. Oddział Katowice oraz LS Airport S.A. Oddział Cargo Katowice.

2017

Październik 2017 - oddanie do użytkowania terminala kurierskiego DHL, którego właścicielem jest LS Airport Services i jednoczesne powstanie kompleksu kurierskiego Cargo Park, w skład którego wszedł nowo wybudowany terminal kurierski DHL oraz zakupiony przez LS AS w listopadzie 2011 roku LS Cargo Terminal.

2018

Czerwiec 2018 - W związku z rozwojem LS Airport Services oraz LS Technics konieczne było przeniesienie siedziby obu Spółek do nowej lokalizacji:
Stary adres: Warszawa, ul. Wirażowa 35
Nowy adres: Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2b.


Sierpień 2018 - uprawomocnienie wpisu Spółki LS Technics Sp. z.o.o. do KRS.

2018

Październik 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. objęła od Skarbu Państwa 99,95% akcji w kapitale zakładowym LSAS.

2018

Grudzień 2018 - Polska Grupa Lotnicza S.A. nabyła od Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. 0,05% akcji w kapitale zakładowym LSAS stając się tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki.