Postępowania aktywne
46
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE

Marzec 12, 2021 r.

LS Airport Services S.A ogłasza wszczęcie postępowania ofertowego na sprzedaż 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE.

Poniżej wykaz sprzętu i miejsce jego lokalizacji.

Lokalizacja Katowice

LS Airport Services S.A.

ul. Wolności 90

42-625 Ożarowice

Osoba odpowiedzialna: Marcin Majcher:

tel.: 887 831 211

e-mail: m.majcher@lsas.aero 

Nr kat.

Nr boczny

Nazwa sprzętu

TYP sprzętu

Nr seryjny

Rok produkcji

Przebieg mth

Stan fizyczny

1

177

Lotniskowy agregat prądotwórczy

HOUCHIN

103469

2005

B.d.

Niesprawność 90%

3

74

Ciągnik lotniskowy

ROFAN T344 T4DK

425DHF982073

1998

56639

Niesprawność 100%

4

65

Ciągnik lotniskowy

ROFAN T344

330DVF931618

1993

B.d.

Niesprawność 100%

5

2326

CIĄGARKA ELEKTRYCZNA

LEŻAJSK WAN13-0202

33439

2010

B.d.

Niesprawność 100%

6

179

TAŚMOCIĄG

ERMA TLD

48694

1999

16581

Niesprawność 100%

7

60

TAŚMOCIĄG

FRECH Z6475

650792

1970

B.d.

Niesprawność 90%

8

50

Agregat do rozruchu silników lotniczych

GARRETT RST160

90-912

1990

B.d.

Niesprawność 80%

Lokalizacja Warszawa

LS Airport Services S.A.

ul. Wirażowa 35

02-158 Warszawa

Osoba odpowiedzialna: Marcin Stasiak:

tel.: 22 206 9589

e-mail: m.stasiak2@lsas.aero

Nr kat.

Nr boczny

Nazwa sprzętu

TYP sprzętu

Nr seryjny

Rok produkcji

Przebieg mth

Stan fizyczny

9

LST013

Pojazd asenizacyjny

MAN 8100

WVM L012513G057568

1999

28390 km

na chodzie, brak pompy fekalii,

10

4500

Wózek paletowy

 

278

1979

B.d.

Niesprawność 100%

11

4140

Przyczepa bagażowa

RAWA PB-1,5

267

1990

B.d.

Niesprawność 100%

12

121

Schody lotniskowe

 

10262

1989

B.d.

Niesprawność 100%

13

1180

Platforma załadunkowa

TREPEL CHAMP 70

 350480675

2000

3826 mth

Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

14

1071

Platforma załadunkowa

TREPEL PCL 70/56

 350203434

1996

5261 mth

Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

15

2332

Cięgarka elektryczna

LEZAJSK WAC 23-0122

33724

2013

B.d.

Niesprawność 100%

16

2338

Cięgarka elektryczna

LEZAJSK WAC 23-0122

33748

2013

B.d.

Niesprawność 100%

17

1171

Cięgarka elektryczna

CHARLATTE T-30

4664

2001

B.d.

Niesprawność 100%

18

1261

Przyczepa bagażowa

WL20

020/98

1998

B.d.

Niesprawność 100%

19

5028

Podnośnik paletowy

BT-LPE 200

985 151 /  2007 

2007

B.d.

Niesprawność 100%

20

1108

Cięgarka elektryczna

CHARLATTE T-30

4574

1998

B.d.

Niesprawność 100%

21

247

CYSTERNA WODNA

Mercedes 809 Vestergaard WS

WDB 67301215434464

1989

213000 km/53000 mth

 

22

327

CYSTERNA WODNA

Mercedes 809 Vestergaard WS

WDB 67301015542736

1990

257000 km/47300 mth

 

Lokalizacja Kraków

LS Airport Services S.A.

ul. Kpt. M. Medweckiego 1

32-083 Balice

Osoba odpowiedzialna: Piotr Szczepanek:

tel.: +48 723 698 985

e-mail: p.szczepanek@lsas.aero 

Nr kat.

Nr boczny

Nazwa sprzętu

TYP sprzętu

Nr seryjny

Rok produkcji

Przebieg mth

Stan fizyczny

23

94

Wózek widłowy

 GPW-2009

136111

1989

B.d.

wycieki, uszkodzony silnik

24

328

Pojazd asenizacyjny

MERCEDES 809_VESTERGAARD VTS

WDB 67301015

545426

1989

B.d.

Niesprawność 100%

25

1008

Lotniskowy agregat prądotwórczy

HOUCHIN D690-100DV

101697

1997

B.d.

Niesprawność 100%

26

1112

Ciągarka elektryczna

CHARLATTE T-30

4578

 

B.d.

Niesprawność 100%

27

1021

Lotniskowy agregat prądotwórczy

HITZINGER GPU 120MDI1

121484

2005

59539mth

uszkodzony generator

    

   Termin i miejsce składania ofert:

   Ofertę należy przesłać na adres e-mail sekretariatu Spółki lub listownie na adres spółki do dnia 26 marca 2021 do godz. 12:00.

   LS Airport Services S.A.

   ul. J. Gordona Bennetta 2b

   02-159 Warszawa

   e-mail: sekretariat@lsas.aero

   Tel. 48 22 206 95 00

   Wszelkich dodatkowych informacji nt. oferowanego do sprzedaży sprzętu GSE, udzielą wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

   Zdjęcia oferowanego do sprzedaży sprzętu, zainteresowanym osobą/firmą, mogą przesłać, drogą elektroniczną, wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

   Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych lokalizacjach.

   Oferta powinna zawierać:

   • Formularz ofertowy (Zał.1),
   • Zgodę na zachowanie poufności (Zał.3),
   • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał.4),
   • Oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika.

   Oferty niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

   Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Ponadto informujemy, że:

   zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

   postępowanie w przedmiocie wyboru Oferenta może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Oferenta, zaś Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

   przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

   administratorem Państwa danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta 2B. Dane będą przetwarzane m. in. w celu realizacji zapytania zgodnie z jego zakresem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności https://www.lsas.aero/o-firmie/rodo/dokumenty-rodo-do-pobrania

   podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

   Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Oświadczenie oferenta - poufność POBIERZ
   4. Załącznik 4 - Oświadczenie oferenta - ochrona danych POBIERZ
   POBIERZ PDF
   46
   Ogłoszenie dotyczące sprzedaży 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE

   Marzec 12, 2021 r.

   LS Airport Services S.A ogłasza wszczęcie postępowania ofertowego na sprzedaż 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE.

   Poniżej wykaz sprzętu i miejsce jego lokalizacji.

   Lokalizacja Katowice

   LS Airport Services S.A.

   ul. Wolności 90

   42-625 Ożarowice

   Osoba odpowiedzialna: Marcin Majcher:

   tel.: 887 831 211

   e-mail: m.majcher@lsas.aero 

   Nr kat.

   Nr boczny

   Nazwa sprzętu

   TYP sprzętu

   Nr seryjny

   Rok produkcji

   Przebieg mth

   Stan fizyczny

   1

   177

   Lotniskowy agregat prądotwórczy

   HOUCHIN

   103469

   2005

   B.d.

   Niesprawność 90%

   3

   74

   Ciągnik lotniskowy

   ROFAN T344 T4DK

   425DHF982073

   1998

   56639

   Niesprawność 100%

   4

   65

   Ciągnik lotniskowy

   ROFAN T344

   330DVF931618

   1993

   B.d.

   Niesprawność 100%

   5

   2326

   CIĄGARKA ELEKTRYCZNA

   LEŻAJSK WAN13-0202

   33439

   2010

   B.d.

   Niesprawność 100%

   6

   179

   TAŚMOCIĄG

   ERMA TLD

   48694

   1999

   16581

   Niesprawność 100%

   7

   60

   TAŚMOCIĄG

   FRECH Z6475

   650792

   1970

   B.d.

   Niesprawność 90%

   8

   50

   Agregat do rozruchu silników lotniczych

   GARRETT RST160

   90-912

   1990

   B.d.

   Niesprawność 80%

   Lokalizacja Warszawa

   LS Airport Services S.A.

   ul. Wirażowa 35

   02-158 Warszawa

   Osoba odpowiedzialna: Marcin Stasiak:

   tel.: 22 206 9589

   e-mail: m.stasiak2@lsas.aero

   Nr kat.

   Nr boczny

   Nazwa sprzętu

   TYP sprzętu

   Nr seryjny

   Rok produkcji

   Przebieg mth

   Stan fizyczny

   9

   LST013

   Pojazd asenizacyjny

   MAN 8100

   WVM L012513G057568

   1999

   28390 km

   na chodzie, brak pompy fekalii,

   10

   4500

   Wózek paletowy

    

   278

   1979

   B.d.

   Niesprawność 100%

   11

   4140

   Przyczepa bagażowa

   RAWA PB-1,5

   267

   1990

   B.d.

   Niesprawność 100%

   12

   121

   Schody lotniskowe

    

   10262

   1989

   B.d.

   Niesprawność 100%

   13

   1180

   Platforma załadunkowa

   TREPEL CHAMP 70

    350480675

   2000

   3826 mth

   Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

   14

   1071

   Platforma załadunkowa

   TREPEL PCL 70/56

    350203434

   1996

   5261 mth

   Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

   15

   2332

   Cięgarka elektryczna

   LEZAJSK WAC 23-0122

   33724

   2013

   B.d.

   Niesprawność 100%

   16

   2338

   Cięgarka elektryczna

   LEZAJSK WAC 23-0122

   33748

   2013

   B.d.

   Niesprawność 100%

   17

   1171

   Cięgarka elektryczna

   CHARLATTE T-30

   4664

   2001

   B.d.

   Niesprawność 100%

   18

   1261

   Przyczepa bagażowa

   WL20

   020/98

   1998

   B.d.

   Niesprawność 100%

   19

   5028

   Podnośnik paletowy

   BT-LPE 200

   985 151 /  2007 

   2007

   B.d.

   Niesprawność 100%

   20

   1108

   Cięgarka elektryczna

   CHARLATTE T-30

   4574

   1998

   B.d.

   Niesprawność 100%

   21

   247

   CYSTERNA WODNA

   Mercedes 809 Vestergaard WS

   WDB 67301215434464

   1989

   213000 km/53000 mth

    

   22

   327

   CYSTERNA WODNA

   Mercedes 809 Vestergaard WS

   WDB 67301015542736

   1990

   257000 km/47300 mth

    

   Lokalizacja Kraków

   LS Airport Services S.A.

   ul. Kpt. M. Medweckiego 1

   32-083 Balice

   Osoba odpowiedzialna: Piotr Szczepanek:

   tel.: +48 723 698 985

   e-mail: p.szczepanek@lsas.aero 

   Nr kat.

   Nr boczny

   Nazwa sprzętu

   TYP sprzętu

   Nr seryjny

   Rok produkcji

   Przebieg mth

   Stan fizyczny

   23

   94

   Wózek widłowy

    GPW-2009

   136111

   1989

   B.d.

   wycieki, uszkodzony silnik

   24

   328

   Pojazd asenizacyjny

   MERCEDES 809_VESTERGAARD VTS

   WDB 67301015

   545426

   1989

   B.d.

   Niesprawność 100%

   25

   1008

   Lotniskowy agregat prądotwórczy

   HOUCHIN D690-100DV

   101697

   1997

   B.d.

   Niesprawność 100%

   26

   1112

   Ciągarka elektryczna

   CHARLATTE T-30

   4578

    

   B.d.

   Niesprawność 100%

   27

   1021

   Lotniskowy agregat prądotwórczy

   HITZINGER GPU 120MDI1

   121484

   2005

   59539mth

   uszkodzony generator

      

     Termin i miejsce składania ofert:

     Ofertę należy przesłać na adres e-mail sekretariatu Spółki lub listownie na adres spółki do dnia 26 marca 2021 do godz. 12:00.

     LS Airport Services S.A.

     ul. J. Gordona Bennetta 2b

     02-159 Warszawa

     e-mail: sekretariat@lsas.aero

     Tel. 48 22 206 95 00

     Wszelkich dodatkowych informacji nt. oferowanego do sprzedaży sprzętu GSE, udzielą wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

     Zdjęcia oferowanego do sprzedaży sprzętu, zainteresowanym osobą/firmą, mogą przesłać, drogą elektroniczną, wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

     Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych lokalizacjach.

     Oferta powinna zawierać:

     • Formularz ofertowy (Zał.1),
     • Zgodę na zachowanie poufności (Zał.3),
     • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał.4),
     • Oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika.

     Oferty niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

     Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     Ponadto informujemy, że:

     zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

     postępowanie w przedmiocie wyboru Oferenta może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Oferenta, zaś Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

     przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     administratorem Państwa danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta 2B. Dane będą przetwarzane m. in. w celu realizacji zapytania zgodnie z jego zakresem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności https://www.lsas.aero/o-firmie/rodo/dokumenty-rodo-do-pobrania

     podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

     Załączniki:

     1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy POBIERZ
     2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO POBIERZ
     3. Załącznik 3 - Oświadczenie oferenta - poufność POBIERZ
     4. Załącznik 4 - Oświadczenie oferenta - ochrona danych POBIERZ
     POBIERZ PDF