Postępowania aktywne
49
Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika

10 maja 2021 r.

Nr ref. przetargu: 1/SSAT/2021

Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523 oraz numerze REGON: 142405221 (dalej jako „LSAS")

Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych:
1. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1162, nr ew. 743/1/0024; LT 07/2021
2. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1149, nr ew. 743/0382; LT 06/2021
3. Holownik Shopf F106, nr boczny 193. nr ew. LSASKTW746/1/0008; LT 18/2020.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:
Ad. 1 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
Ad. 2 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
Ad. 3 ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt 7:00 – 15:00)

Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS, skierowana do oferenta, w związku z prowadzonym przetargiem,
2. Wzór formularza ofertowego,
3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium.

  1. Ogłoszenie o przetargu POBIERZ
  2. Załącznik 1 - klauzula informacyjna RODO POBIERZ
  3. Załącznik 2 - wzór formularza ofertowego POBIERZ
  4. Załącznik 3 - wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium POBIERZ
POBIERZ PDF
49
Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika

10 maja 2021 r.

Nr ref. przetargu: 1/SSAT/2021

Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523 oraz numerze REGON: 142405221 (dalej jako „LSAS")

Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych:
1. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1162, nr ew. 743/1/0024; LT 07/2021
2. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1149, nr ew. 743/0382; LT 06/2021
3. Holownik Shopf F106, nr boczny 193. nr ew. LSASKTW746/1/0008; LT 18/2020.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:
Ad. 1 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
Ad. 2 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
Ad. 3 ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt 7:00 – 15:00)

Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS, skierowana do oferenta, w związku z prowadzonym przetargiem,
2. Wzór formularza ofertowego,
3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium.

  1. Ogłoszenie o przetargu POBIERZ
  2. Załącznik 1 - klauzula informacyjna RODO POBIERZ
  3. Załącznik 2 - wzór formularza ofertowego POBIERZ
  4. Załącznik 3 - wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium POBIERZ
POBIERZ PDF