Postępowania aktywne
14
Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

27.02.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż materiałów i części zamiennych nierotujących przeznaczonych do likwidacji (cały pakiet):

1. Lista materiałów i części zamiennych przeznaczonych do odsprzedaży w całości zał.1 (505 poz.).

2. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Pan Piotr Stegienka, tel.: 723-695-611,
e-mail: stegienka@lsas.aero

3. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. Bennetta 2B
02-159 Warszawa
NIP: 522-29-49-523
Tel.: (22) 206 95 00

4. Oferty cenowe (kwoty wyrażone w wartości netto) należy składać do sekretariatu Spółki LS Airport Services S.A. przy ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub e-mailem: sekretariat@lsas.aero do 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 • Oferent powinien złożyć ofertę zawierającą informację o materiałach i częściach zamiennych, której zakupem jest zainteresowany z podaniem ceny wyrażonej w kwocie netto, a oferta powinna zawierać dane teleadresowe osoby lub firmy w imieniu której jest ona składana;
 • w przypadku ofert składanych w imieniu firm/spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie numeru NIP w ofercie.

6. Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru nabywcy, zaś nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.

 

Załączniki:

  1. Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A. POBIERZ
  2. Lista części zamiennych i materiałów do odsprzedaży POBIERZ
  3. Pobierz wszystko POBIERZ
  POBIERZ PDF
  14
  Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

  27.02.2023 r.

  Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

   

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż materiałów i części zamiennych nierotujących przeznaczonych do likwidacji (cały pakiet):

  1. Lista materiałów i części zamiennych przeznaczonych do odsprzedaży w całości zał.1 (505 poz.).

  2. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Pan Piotr Stegienka, tel.: 723-695-611,
  e-mail: stegienka@lsas.aero

  3. Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. Bennetta 2B
  02-159 Warszawa
  NIP: 522-29-49-523
  Tel.: (22) 206 95 00

  4. Oferty cenowe (kwoty wyrażone w wartości netto) należy składać do sekretariatu Spółki LS Airport Services S.A. przy ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub e-mailem: sekretariat@lsas.aero do 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

  5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  • Oferent powinien złożyć ofertę zawierającą informację o materiałach i częściach zamiennych, której zakupem jest zainteresowany z podaniem ceny wyrażonej w kwocie netto, a oferta powinna zawierać dane teleadresowe osoby lub firmy w imieniu której jest ona składana;
  • w przypadku ofert składanych w imieniu firm/spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie numeru NIP w ofercie.

  6. Ponadto informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru nabywcy, zaś nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.

   

  Załączniki:

   1. Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A. POBIERZ
   2. Lista części zamiennych i materiałów do odsprzedaży POBIERZ
   3. Pobierz wszystko POBIERZ
   POBIERZ PDF