Obsługa płytowa
1
7
Wróć do Handling
Obsługa płytowa
  1. Co zapewniamy?
  2. Wyważanie samolotów
    i kontrola załadunku
  3. Sprzątanie i 
    wyposażanie samolotów
  4. Kompleksowa obsługa bagażu
  5. Stacje obsługi rampowej
Co zapewniamy?

Pracownicy obsługi płytowej, po przylocie i podczas przygotowania samolotu do startu, dokonują wszelkich niezbędnych czynności mających na celu przygotowanie samolotu do bezpiecznej eksploatacji. Procedury handlingowe odbywają się w ściśle określonym porządku i według norm czasowych zgodnych z wymogami bezpieczeństwa lotniczego.

01 obsługę samolotów z użyciem specjalistycznego sprzętu handlingowego
02 przewóz pasażerów niepełnosprawnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
03 kompleksową obsługę samolotów cargo
04 usługę sprzątania i wyposażenia pokładowego samolotów
05 komunikację z załogą za pomocą zestawu słuchawkowego
06 naziemne źródła zasilania
07 ogrzewanie i ochładzanie kabiny pasażerskiej samolotu
08 odladzanie i zabezpieczanie samolotów przed oblodzeniem
09 holowanie i wypychanie samolotów
10 załadunek i rozładunek bagaży, ładunków cargo oraz przesyłek pocztowych w samolotach pasażerskich
11 transport lotniskowy
12 przewóz pasażerów i załóg lotniczych pomiędzy statkiem powietrznym i terminalem
Wyważanie samolotów
i kontrola załadunku

Nad procesem wyważania czuwa wysoko wykwalifikowany personel z odpowiednim doświadczeniem przy obsłudze ruchu pasażerskiego oraz Cargo dla ponad 40 linii lotniczych.
Do zadań zespołu wyważania należą:

01 planowanie rozmieszczenia ładunków w samolocie, mając na uwadze rodzaj, wagę i rozmiary przesyłek, ze szczególnym uwzględnieniem ładunków nietypowych (instrumenty muzyczne, rowery), specjalnych (np. AVI) oraz niebezpiecznych (np. DG czy RRY)
02 maksymalizacja wykorzystania objętości bagażników oraz udźwigu handlowego samolotu
03 obliczenie środka ciężkości samolotu według zaleceń przewoźnika dla danego typu samolotu, zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa i powszechnie przyjętych zasad
04 przetwarzanie informacji handlowych, archiwizacja dokumentów rejsu
Sprzątanie i 
wyposażanie samolotów

Proces magazynowania i sprzątania pokładów samolotów nadzoruje oraz realizuje doświadczony, odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Do zadań sekcji magazynowania należy:

01 Zamawianie, przyjmowanie i magazynowanie dostaw asortymentu niezbędnego do wyposażenia statków powietrznyc
02 Przygotowywanie zestawów wyposażenia pokładowego zgodnie z obowiązującymi normami
03 Realizacja procesu kontroli bezpieczeństwa asortymentu
04 Dostarczanie wyposażenia na pokłady samolotów i rozmieszczanie ich zgodnie z normami


Do zadań sekcji sprzątania pokładów samolotów należy:

01 Sprawne i dokładne sprzątanie statków powietrznych po przylocie przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych i sprzętu, zgodnie z opracowaną technologią i procedurami
02 Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania statków powietrznych zgodnie ze standardami jakościowymi Przewoźników


Kompleksowa obsługa bagażu

Nad procesem obsługi bagażu czuwa wysoko wykwalifikowany personel z odpowiednim doświadczeniem zarówno przy obsłudze ruchu point-point jak również ruchu transferowego.
Do zadań zespołu Sortowni bagażu należą:

01 obsługa bagaży przy użyciu urządzeń skanujących, prześwietlających i sortujących oraz praca fizyczna z tym związana - prześwietlanie bagaży, wprowadzanie do systemu sortującego (łączniki transferowe BHS), załadunek, rozładunek, segregacja bagaży oraz rekoncyliacja przy użyciu skanerów BRS a także systemów odpraw biletowo-bagażowych
02 odbiór bagażu po rozładowaniu z samolotu i jak najszybsze dostarczenie bagażu pasażerowi
03 potwierdzanie, dopisywanie oraz weryfikacja danych w systemie odpraw biletowo-bagażowych
04 obsługa bagaży RUSH zgodnie z procedurami przewoźników i zasadami bezpieczeństwa (bagaż bez pasażera), wprowadzanie danych do systemu World Tracer, wysyłanie depesz FWD
05 obsługa bagaży gabarytowych, ponadwymiarowych, ciężkich - HAVY, przesyłek specjalnych takich jak np. żywe zwierzęta ? AVIH
06 obsługa bagaży i przesyłek z materiałami niebezpiecznymi z grupy DGR ? broń, amunicja, suchy lód itp
Stacje obsługi rampowej