Co obejmuje czynsz?

Co jeszcze obejmuje czynsz wynajmu powierzchni w LS CARGO PARK?

W ramach umowy czynsz najmu zawiera wszystkie koszty eksploatacyjne ? w tym m.in. ochronę, sprzątanie oraz media (energia elektryczna, dostawa wody oraz odbiór ścieków).

Czynsz nie obejmuje natomiast dostępu do Internetu oraz sieci telefonicznej, które pozostają w gestii Najemcy. Zapewniamy natomiast możliwość korzystania z Centrali Budynkowej innego Operatora.

Dodatkowo, w ramach czynszu, każdy Najemca ma możliwość umieszczenia oznakowania Najemcy na Budynku oraz miejscach postojowych zgodnie z procedurami oznakowania LS CARGO PARK.

Co jeszcze obejmuje czynsz wynajmu powierzchni w LS CARGO PARK?

W ramach umowy czynsz najmu zawiera wszystkie koszty eksploatacyjne ? w tym m.in. ochronę, sprzątanie oraz media (energia elektryczna, dostawa wody oraz odbiór ścieków).

Czynsz nie obejmuje natomiast dostępu do Internetu oraz sieci telefonicznej, które pozostają w gestii Najemcy. Zapewniamy natomiast możliwość korzystania z Centrali Budynkowej innego Operatora.

Dodatkowo, w ramach czynszu, każdy Najemca ma możliwość umieszczenia oznakowania Najemcy na Budynku oraz miejscach postojowych zgodnie z procedurami oznakowania LS CARGO PARK.