Parking

Na terenie LS CARGO PARK istnieje możliwość korzystania z parkingu, będącego do dyspozycji pracowników, klientów, a także działań operacyjnych prowadzonych przez Najemców. Parking wyposażony jest w stanowiska posiadające rampy załadunkowe z pochylniami najazdowymi.

Na terenie LS CARGO PARK istnieje możliwość korzystania z parkingu, będącego do dyspozycji pracowników, klientów, a także działań operacyjnych prowadzonych przez Najemców. Parking wyposażony jest w stanowiska posiadające rampy załadunkowe z pochylniami najazdowymi.