Postępowania aktywne
37
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

16 czerwca 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LSAS.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
ul. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523
Tel.:(0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Specyfikacja obuwia ochronnego:

            a) Półbuty ochronne – bezpieczne klasa S3, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

 • Wykonane z wysokiej jakości skóry licowej lub szlifowanej o właściwościach hydrofobowych
 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11, ochrona do 200J
 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
 • Podeszwa wykonana z PU/PU, PU/TPU lub gumy
 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
 • Wkładka wewnętrzna perforowana wymienna, oddychająca
 • Wyściółka buta z materiału perforowanego oddychającego
 • Język miechowy ze skóry lub materiału technicznego
 • Miękki zapiętek z dodatkową szlufką do zakładania buta
 • Obuwie wyposażone w łatwy system sznurowania
 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
 • Tęgość H ½
 • EN ISO 345

        b) Trzewiki ochronne – bezpieczne, klasa S3 CL wielosezonowe Lato/Zima, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

 • Cholewka wykonana z jakościowej skóry licowej
 • Właściwości hydrofobowe
 • Wstawka dystansowa zwiększająca komfort użytkowania
 • Górna część cholewki zakończona przyjaznym kołnierzem ochronnym
 • Język buta wykonany z materiału technicznego lub skóry
 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11 ochrona do 200J
 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
 • Prosty system sznurowania
 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
 • Podeszwa PU/TPU lub PU/PU
 • Wkładka wewnętrzna buta wykonana z tkaniny o bardzo dobrych właściwościach higienicznych, wymienna
 • Wyściółka buta wykonana z materiału 3D pochłaniającego wilgoć
 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
 • Tęgość H ½
 • EN ISO 345

Dostawy obuwia ochronnego do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

Estymowane liczby planowanych zamówień w czasie trwania 2 letniej umowy

 • Warszawa – półbuty ochronne ok. 2000 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 2000 szt.
 • Kraków – półbuty ochronne ok. 200 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 200 szt.
 • Katowice – półbuty ochronne ok. 300 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 300 szt.
 • Gdańsk – półbuty ochronne ok. 100 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 100 szt.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup obuwia ochronnego dla personelu LS Airport Services S.A. – nie otwierać” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723-630-516

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
 • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
 • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • Projekt umowy sprzedaży.

Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

 • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
 • Przedstawienia kart technicznych obuwia oraz Deklaracji Zgodności CE;
 • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
 • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
 • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
 • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia pracownikowi LS Airport Services),
 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
 • Ważność oferty – 90 dni
 • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na obuwie:

 • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

 • Bezzwrotne dostarczenie wzorów obuwia na testy (dostarczenie obuwia do testów po 1 parze każdego rodzaju: półbuty rozm. 38, rozm. 43; trzewiki w rozm. 38 oraz rozmiarze 43). Obuwie będzie testowane przez okres 21 dni kalendarzowych.


  Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego w formacie PDF POBIERZ
 2. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS POBIERZ
 3. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS POBIERZ
 5. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS POBIERZ
POBIERZ PDF
37
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

16 czerwca 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LSAS.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
ul. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523
Tel.:(0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Specyfikacja obuwia ochronnego:

            a) Półbuty ochronne – bezpieczne klasa S3, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

 • Wykonane z wysokiej jakości skóry licowej lub szlifowanej o właściwościach hydrofobowych
 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11, ochrona do 200J
 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
 • Podeszwa wykonana z PU/PU, PU/TPU lub gumy
 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
 • Wkładka wewnętrzna perforowana wymienna, oddychająca
 • Wyściółka buta z materiału perforowanego oddychającego
 • Język miechowy ze skóry lub materiału technicznego
 • Miękki zapiętek z dodatkową szlufką do zakładania buta
 • Obuwie wyposażone w łatwy system sznurowania
 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
 • Tęgość H ½
 • EN ISO 345

        b) Trzewiki ochronne – bezpieczne, klasa S3 CL wielosezonowe Lato/Zima, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

 • Cholewka wykonana z jakościowej skóry licowej
 • Właściwości hydrofobowe
 • Wstawka dystansowa zwiększająca komfort użytkowania
 • Górna część cholewki zakończona przyjaznym kołnierzem ochronnym
 • Język buta wykonany z materiału technicznego lub skóry
 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11 ochrona do 200J
 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
 • Prosty system sznurowania
 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
 • Podeszwa PU/TPU lub PU/PU
 • Wkładka wewnętrzna buta wykonana z tkaniny o bardzo dobrych właściwościach higienicznych, wymienna
 • Wyściółka buta wykonana z materiału 3D pochłaniającego wilgoć
 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
 • Tęgość H ½
 • EN ISO 345

Dostawy obuwia ochronnego do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

Estymowane liczby planowanych zamówień w czasie trwania 2 letniej umowy

 • Warszawa – półbuty ochronne ok. 2000 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 2000 szt.
 • Kraków – półbuty ochronne ok. 200 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 200 szt.
 • Katowice – półbuty ochronne ok. 300 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 300 szt.
 • Gdańsk – półbuty ochronne ok. 100 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 100 szt.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup obuwia ochronnego dla personelu LS Airport Services S.A. – nie otwierać” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723-630-516

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
 • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
 • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • Projekt umowy sprzedaży.

Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

 • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
 • Przedstawienia kart technicznych obuwia oraz Deklaracji Zgodności CE;
 • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
 • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
 • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
 • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia pracownikowi LS Airport Services),
 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
 • Ważność oferty – 90 dni
 • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na obuwie:

 • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

 • Bezzwrotne dostarczenie wzorów obuwia na testy (dostarczenie obuwia do testów po 1 parze każdego rodzaju: półbuty rozm. 38, rozm. 43; trzewiki w rozm. 38 oraz rozmiarze 43). Obuwie będzie testowane przez okres 21 dni kalendarzowych.


  Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego w formacie PDF POBIERZ
 2. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS POBIERZ
 3. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS POBIERZ
 5. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS POBIERZ
POBIERZ PDF