Postępowania aktywne
37
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji

16 sierpnia 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9-ciu osób (kat.B) na okres 36-ciu oraz 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 10.000 oraz 15.000/rok.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero  

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie wariantowej oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową na pojazd osobowy, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób wraz z kierowcą (prawo jazdy kat. B) dla następujących okresów:

 • 36 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
 • 36 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok
 • 60 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
 • 60 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok

Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

 • Ubezpieczenie OC/AC po stronie zamawiającego (LSAS) z likwidacją szkód po stronie CFM w Warsztatach wskazanych przez CFM;
 • Obsługa szkodowa door-to-door wraz z pojazdem zastępczym podobnej klasy;
 • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);

Specyfikacja pojazdu:

 • Preferowany silnik benzynowy;
 • Kolor nadwozia ciemny w odcieniu granatowym;
 • Przystosowany do przewozu 9-ciu osób (łącznie z kierowcą);
 • Wysokie nadwozie (podwyższony dach), umożliwiające swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
 • Przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego;
 • Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
 • Ogrzewanie postojowe z programatorem oraz wyprowadzeniem nadmuchu zarówno z przodu jak i na przestrzeń pasażerską;
 • Sposób montażu ogrzewania postojowego powinien uniemożliwiać uszkodzenie jego mechaniczne przez przewożone osoby - odpowiednio zabezpieczone / ukryte przewody;
 • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu;
 • Elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych;
 • Układ foteli: 2 + 2 + 2 + 3;
 • Drugi oraz trzeci rząd siedzeń w układzie klubowym;
 • Demontowany bez użycia narzędzi bądź składany stolik pomiędzy drugim oraz trzecim rzędem siedzeń w układzie klubowym;
 • Wszystkie fotele w pojeździe 1-osobowe;
 • Fotele wyposażone w podłokietniki;
 • Fotele skórzane;
 • Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie radiem, telefonem kom.);
 • Lusterka podgrzewane, sterowane elektrycznie;
 • Szyby sterowane elektrycznie;
 • Czujniki parkowania tył;
 • Koło zapasowe pełne;
 • Radio z Bluetooth;
 • Głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
 • Regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne podczas jazdy);
 • Boczne ściany obite materiałem;
 • Podsufitka obita materiałem;
 • Podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
 • Bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej o głębokości ok. 1 metra, uwzględniając uchwyt/drążek na szafy ubraniowe.
 • Tylne drzwi (bagażnika) dwuskrzydłowe;

Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia zdjęć posiadanego w swojej flocie pojazdu o zabudowie oraz parametrach zbliżonych do zamawianego pojazdu.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu osob. VIP” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: flota@lsas.aero.

W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego wariantu w następującej formie:

 • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
 • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto.
 • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
 • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto..

W ofercie należy podać przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

Ważne!:

 • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej.
 • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć informacje nt. ilości punktów serwisów mechanicznych oraz serwisów blacharskich z którymi oferent ma podpisane umowy dotyczące napraw, zlokalizowanych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa.
 • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
  POBIERZ PDF
  37
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji

  16 sierpnia 2021 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9-ciu osób (kat.B) na okres 36-ciu oraz 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 10.000 oraz 15.000/rok.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:
  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
  NIP 522-29-49-523,
  Tel.: +48 22 206 95 00,
  E-mail: sekretariat@lsas.aero  

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedstawienie wariantowej oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową na pojazd osobowy, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób wraz z kierowcą (prawo jazdy kat. B) dla następujących okresów:

  • 36 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
  • 36 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok
  • 60 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
  • 60 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok

  Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

  • Ubezpieczenie OC/AC po stronie zamawiającego (LSAS) z likwidacją szkód po stronie CFM w Warsztatach wskazanych przez CFM;
  • Obsługa szkodowa door-to-door wraz z pojazdem zastępczym podobnej klasy;
  • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);

  Specyfikacja pojazdu:

  • Preferowany silnik benzynowy;
  • Kolor nadwozia ciemny w odcieniu granatowym;
  • Przystosowany do przewozu 9-ciu osób (łącznie z kierowcą);
  • Wysokie nadwozie (podwyższony dach), umożliwiające swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
  • Przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego;
  • Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
  • Ogrzewanie postojowe z programatorem oraz wyprowadzeniem nadmuchu zarówno z przodu jak i na przestrzeń pasażerską;
  • Sposób montażu ogrzewania postojowego powinien uniemożliwiać uszkodzenie jego mechaniczne przez przewożone osoby - odpowiednio zabezpieczone / ukryte przewody;
  • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu;
  • Elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych;
  • Układ foteli: 2 + 2 + 2 + 3;
  • Drugi oraz trzeci rząd siedzeń w układzie klubowym;
  • Demontowany bez użycia narzędzi bądź składany stolik pomiędzy drugim oraz trzecim rzędem siedzeń w układzie klubowym;
  • Wszystkie fotele w pojeździe 1-osobowe;
  • Fotele wyposażone w podłokietniki;
  • Fotele skórzane;
  • Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie radiem, telefonem kom.);
  • Lusterka podgrzewane, sterowane elektrycznie;
  • Szyby sterowane elektrycznie;
  • Czujniki parkowania tył;
  • Koło zapasowe pełne;
  • Radio z Bluetooth;
  • Głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
  • Regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne podczas jazdy);
  • Boczne ściany obite materiałem;
  • Podsufitka obita materiałem;
  • Podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
  • Bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej o głębokości ok. 1 metra, uwzględniając uchwyt/drążek na szafy ubraniowe.
  • Tylne drzwi (bagażnika) dwuskrzydłowe;

  Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia zdjęć posiadanego w swojej flocie pojazdu o zabudowie oraz parametrach zbliżonych do zamawianego pojazdu.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu osob. VIP” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

  Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: flota@lsas.aero.

  W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego wariantu w następującej formie:

  • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
  • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto.
  • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
  • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto..

  W ofercie należy podać przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

  Ważne!:

  • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej.
  • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć informacje nt. ilości punktów serwisów mechanicznych oraz serwisów blacharskich z którymi oferent ma podpisane umowy dotyczące napraw, zlokalizowanych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa.
  • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF