Postępowania aktywne
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup jednego samochodu typu VAN do transportu przesyłek, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kategorii B.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu min. 2 osób, preferowane trzy (kierowca + dwóch pasażerów)
 • napęd: konwencjonalny silnik spalinowy, preferowana hybryda (jeśli dostępna)
 • skrzynia biegów: manualna
 • kolor nadwozia: bez znaczenia
 • nadwozie typu VAN
 • długość przestrzeni załadunkowej: minimum 2 EUROPALETY
 • centralny zamek, obejmujący działaniem przestrzeń ładunkową
 • klimatyzacja
 • czujniki parkowania lub kamera cofania
 • drzwi przesuwne przestrzeni ładunkowej z prawej strony nadwozia
 • tylne drzwi załadunkowe dwuskrzydłowe
 • przestrzeń ładunkowa oddzielona od przestrzeni pasażerskiej
 • ściany przestrzeni załadunkowej zabezpieczone sklejką
 • podłoga przestrzeni załadunkowej – sklejka antypoślizgowa
 • gniazdo USB w kabinie kierowcy
 • instrukcja w języku polskim
 • gwarancja 24 miesiące
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.06.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochód RAMP-CA-AVI.”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Adam Woźniak;
e-mail:
a.wozniak@lsas.aero;
tel. 887-880-859 (pn.-pt. w godz. 8:00-14:00)

po 16-tym czerwca proszę się kontaktować z:

Dorota Abramczyk;
e-mail:
a.abramczyk@lsas.aero
tel. 887-831-122  (pn.-pt. w godz. 10:00-16:00)

 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
 2. Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
 3. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - ochrona danych osobowych POBIERZ
 4. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - pufność POBIERZ
 5. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy o nie podleganiu sankcjom POBIERZ
 6. Pobierz wszystko POBIERZ
POBIERZ PDF
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup jednego samochodu typu VAN do transportu przesyłek, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kategorii B.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu min. 2 osób, preferowane trzy (kierowca + dwóch pasażerów)
 • napęd: konwencjonalny silnik spalinowy, preferowana hybryda (jeśli dostępna)
 • skrzynia biegów: manualna
 • kolor nadwozia: bez znaczenia
 • nadwozie typu VAN
 • długość przestrzeni załadunkowej: minimum 2 EUROPALETY
 • centralny zamek, obejmujący działaniem przestrzeń ładunkową
 • klimatyzacja
 • czujniki parkowania lub kamera cofania
 • drzwi przesuwne przestrzeni ładunkowej z prawej strony nadwozia
 • tylne drzwi załadunkowe dwuskrzydłowe
 • przestrzeń ładunkowa oddzielona od przestrzeni pasażerskiej
 • ściany przestrzeni załadunkowej zabezpieczone sklejką
 • podłoga przestrzeni załadunkowej – sklejka antypoślizgowa
 • gniazdo USB w kabinie kierowcy
 • instrukcja w języku polskim
 • gwarancja 24 miesiące
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.06.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochód RAMP-CA-AVI.”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Adam Woźniak;
e-mail:
a.wozniak@lsas.aero;
tel. 887-880-859 (pn.-pt. w godz. 8:00-14:00)

po 16-tym czerwca proszę się kontaktować z:

Dorota Abramczyk;
e-mail:
a.abramczyk@lsas.aero
tel. 887-831-122  (pn.-pt. w godz. 10:00-16:00)

 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
 2. Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
 3. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - ochrona danych osobowych POBIERZ
 4. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - pufność POBIERZ
 5. Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy o nie podleganiu sankcjom POBIERZ
 6. Pobierz wszystko POBIERZ
POBIERZ PDF