06
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki LS Airport Services S. A. do złożenia dokumentów akcji