Dokumenty i certyfikaty
 • Airport Handling Certificate LSAS - AHAC-PL46H23
 • IATA Ground Handling Partnership - certyfikat
 • Klauzula RODO
 • Certyfikat Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD)
 • Formularz w sprawie zgłoszenia naruszenia
 • Informacja o strategii podatkowej 2020
 • Informacja o strategii podatkowej 2021
 • Regulamin zbywania aktywów trwałych
 • Oświadczenie dotyczące polityki bezpieczeństwa
 • POBIERZ WSZYSTKO
 • POBIERZ WSZYSTKO
 • Airport Handling Certificate LSAS - AHAC-PL46H23
 • IATA Ground Handling Partnership - certyfikat
 • Klauzula RODO
 • Certyfikat Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD)
 • Formularz w sprawie zgłoszenia naruszenia
 • Informacja o strategii podatkowej 2020
 • Informacja o strategii podatkowej 2021
 • Regulamin zbywania aktywów trwałych
 • Oświadczenie dotyczące polityki bezpieczeństwa
 • POBIERZ WSZYSTKO
 • POBIERZ WSZYSTKO