Postępowania aktywne
18
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych

19.08.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 sztuk baterii kwasowych typ 5PzS625 o pojemności 625Ah i napięciu 48V do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P, obsługujących magazyn LS CARGO, w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Specyfikacja baterii:

 • wymiary zewnętrzne baterii: szerokość 1027 mm, długość 526 mm, wysokość 627 mm,
 • układ centralnego napowietrzania EUW,
 • układ centralnego uzupełniania wody BFS,
 • wskaźnik poziomu elektrolitu,
 • ogniwa łączone giętkim przewodem,
 • wyprowadzone przewody 1500x50 z gniazdem SCHALTBAU 150VDC 320a/400A IP23 50 mm².

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 15.09.2022 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup 10 sztuk baterii do wózków STILL”.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Zygmunt Michnowski
Tel. 532-913-365
e-mail: z.michnowski@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji dostawy,
 2. Warunki płatności,
 3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności,
 4. Termin ważności oferty – min 30 dni,
 5. Polisę OC,
 6. Potwierdzenie, że profil PKD jest zgodny z zakresem zamówienia,
 7. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar,
 8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji

Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy POBIERZ
  4. POBIERZ
  POBIERZ PDF
  18
  Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych

  19.08.2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 sztuk baterii kwasowych typ 5PzS625 o pojemności 625Ah i napięciu 48V do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P, obsługujących magazyn LS CARGO, w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

  Specyfikacja baterii:

  • wymiary zewnętrzne baterii: szerokość 1027 mm, długość 526 mm, wysokość 627 mm,
  • układ centralnego napowietrzania EUW,
  • układ centralnego uzupełniania wody BFS,
  • wskaźnik poziomu elektrolitu,
  • ogniwa łączone giętkim przewodem,
  • wyprowadzone przewody 1500x50 z gniazdem SCHALTBAU 150VDC 320a/400A IP23 50 mm².

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 15.09.2022 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup 10 sztuk baterii do wózków STILL”.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Zygmunt Michnowski
  Tel. 532-913-365
  e-mail: z.michnowski@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

  1. Termin realizacji dostawy,
  2. Warunki płatności,
  3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności,
  4. Termin ważności oferty – min 30 dni,
  5. Polisę OC,
  6. Potwierdzenie, że profil PKD jest zgodny z zakresem zamówienia,
  7. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar,
  8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji

  Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy POBIERZ
   4. POBIERZ
   POBIERZ PDF