Postępowania aktywne
30
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.

15 grudnia 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance jednego samochodu dostawczego typu VAN do przewozu towarów i DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) na okres 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 20.000 km / rok.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance na pojazd dostawczy typu VAN o DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) dla następującego okresu:

 • 60 miesięcy z limitem kilometrów 20.000 / rok

Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

 • Ubezpieczenie OC/AC po stronie po stronie CFM;
 • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);
 • Obsługa szkodowa door-to-door;

Specyfikacja zamawianego pojazdu (co najmniej):

 • DMC: do 3,5 tony;
 • Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów;
 • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej (ok.190cm wzrostu) w pozycji stojącej;
 • część towarowa oddzielona stałą grodzią;
 • centralny zamek;
 • klimatyzacja;
 • radio;
 • czujniki parkowania tył;
 • gniazdo USB szybkiego ładowania;
 • siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu (czyszczeniu);
 • sklejka zabezpieczająca ściany wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu;
 • podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczona mocną sklejką;
 • drzwi boczne przesuwne, z otworem o wielkości która umożliwia załadunek boczny przy użyciu wózka widłowego;
 • drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane pełne (bez okien), umożliwiające załadunek przy użyciu wózka widłowego – zawiasy umożliwiające otwarcie o min. 180 stopni;
 • wymiary przestrzeni ładunkowej muszą umożliwiać załadowanie na pojazd równocześnie 4 palet typu EURO (4x 1200 x 800mm), tj. minimalna długość przestrzeni ładunkowej 3272mm oraz minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami pojazdu wewnątrz 1350mm

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu dla Cargo VAL” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 04.02.2022 rdo godz. 16:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

 • kwestie handlowe / niezbędne dokumenty: p. Zbigniew Roguski – roguski@lsas.aero
 • kwestie techniczne / zabudowa: p. Adam Woźniak – wozniak@lsas.aero

W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego pojazdu (wartość łączna miesięcznej raty leasingowej, serwisowej, ubezpieczeniowej).

W ofercie należy podać dostępność / przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

Ważne!:

 • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej, ubezpieczenia z uwzględnieniem miesięcznym.
 • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).
 • Zamawiający dopuszcza oferty na pojazdy wszelkich marek - MAN, Iveco, Mercedes, VW, Peugeot, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Opel.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych na pojazdy kilku marek.
 • Kryterium oceny ofert jest: cena oraz dostępność.

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
  POBIERZ PDF
  30
  Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.

  15 grudnia 2021 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance jednego samochodu dostawczego typu VAN do przewozu towarów i DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) na okres 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 20.000 km / rok.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
  NIP 522-29-49-523
  Tel.: (0 22) 606 71 80,
  fax: (0 22) 606 78 11
  E-mail: sekretariat@lsas.aero 

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedstawienie oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance na pojazd dostawczy typu VAN o DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) dla następującego okresu:

  • 60 miesięcy z limitem kilometrów 20.000 / rok

  Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

  • Ubezpieczenie OC/AC po stronie po stronie CFM;
  • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);
  • Obsługa szkodowa door-to-door;

  Specyfikacja zamawianego pojazdu (co najmniej):

  • DMC: do 3,5 tony;
  • Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów;
  • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej (ok.190cm wzrostu) w pozycji stojącej;
  • część towarowa oddzielona stałą grodzią;
  • centralny zamek;
  • klimatyzacja;
  • radio;
  • czujniki parkowania tył;
  • gniazdo USB szybkiego ładowania;
  • siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu (czyszczeniu);
  • sklejka zabezpieczająca ściany wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu;
  • podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczona mocną sklejką;
  • drzwi boczne przesuwne, z otworem o wielkości która umożliwia załadunek boczny przy użyciu wózka widłowego;
  • drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane pełne (bez okien), umożliwiające załadunek przy użyciu wózka widłowego – zawiasy umożliwiające otwarcie o min. 180 stopni;
  • wymiary przestrzeni ładunkowej muszą umożliwiać załadowanie na pojazd równocześnie 4 palet typu EURO (4x 1200 x 800mm), tj. minimalna długość przestrzeni ładunkowej 3272mm oraz minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami pojazdu wewnątrz 1350mm

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu dla Cargo VAL” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 04.02.2022 rdo godz. 16:00

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

  Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

  • kwestie handlowe / niezbędne dokumenty: p. Zbigniew Roguski – roguski@lsas.aero
  • kwestie techniczne / zabudowa: p. Adam Woźniak – wozniak@lsas.aero

  W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego pojazdu (wartość łączna miesięcznej raty leasingowej, serwisowej, ubezpieczeniowej).

  W ofercie należy podać dostępność / przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

  Ważne!:

  • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej, ubezpieczenia z uwzględnieniem miesięcznym.
  • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).
  • Zamawiający dopuszcza oferty na pojazdy wszelkich marek - MAN, Iveco, Mercedes, VW, Peugeot, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Opel.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych na pojazdy kilku marek.
  • Kryterium oceny ofert jest: cena oraz dostępność.

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF