Archiwalne postępowania
01
01
Wróć do Przetargi
Archiwalne postępowania
01
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu LS Airport Services S.A.
02
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu LS Airport Services S.A.
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą  sprzedaż pantofli męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej/ Obsłudze Klienta  w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie,  w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na świadczenie usługi serwisu i konserwacji bram szybkobieżnych i segmentowych zainstalowanych w obiektach kompleksu LS CARGO PARK, ul. Wirażowa 35 w Warszawie. 
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie usługi wymiany wentylatorów dachowych w obiektach LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę dostawy i montażu trzech zespołów kurtyn powietrznych nad  3 bramami szybkobieżnymi stref IMPORT i EKSPORT hali magazynu w  budynku Terminala Cargo w  kompleksie LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie
07
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i  najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w  Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę remontu kapitalnego dachu w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany  wymienników c.o. c.t. i c.w.u. , wymienników central wentylacyjnych,  nagrzewnic sufitowych i fan-coili w budynkach kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie
10
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania magazynem cargo
11
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem oraz usuwanie nieaktualnego oznakowania na terenach zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
12
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany wymienników c.o. c.t. i c.w.u., wymienników central wentylacyjnych, nagrzewnic sufitowych i fan-coili w budynkach kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do kontroli rentgenowskiej z tunelem o wymiarach 180x180 cm na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.    
14
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.
15
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 3 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
17
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż podnośników nożycowych ? 2 szt. na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.
18
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany uszkodzonego skraplacza  w agregacie chłodniczym TRANE wraz z modernizacją  instalacji wody lodowej w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie
19
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej  wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.
20
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa LS Airport Services S.A. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej (DZ. U z 11.06.2016 poz 831)
21
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.
22
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A.
23
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 16 sztuk ciągarek elektrycznych dla LS Airport Services S.A.
24
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych dla LS Airport Services S.A.
25
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 6 agregatów prądotwórczych dla LS Airport Services S.A
26
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
27
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.
28
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług budowlanych w zakresie wykonania ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi (reorganizacji strefy AIRSIDE) na terenie Terminala CARGO w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
29
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich wraz z inwentaryzacją i drobnymi naprawami w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
30
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oprogramowania wspomagającego controling.
31
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wymianę wentylatorów dachowych w budynkach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
32
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż bramek do wykrywania metali wraz z zestawami do testowania: do Magazynu Cargo w Warszawie (3 szt.) i Magazynu Cargo w Ożarowicach (1 szt.)
33
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania wraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
34
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano ? montażowych na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
35
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
/
01
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu LS Airport Services S.A.
8 sierpnia 2023 r.

Rada Nadzorcza spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602,  o w pełni wniesionym kapitale zakładowym w wysokości 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), wszczyna  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 Członka Zarządu ds. operacyjnych LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie
Kwestionariusz dla kandydata
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
02
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu LS Airport Services S.A.
19 lipca 2023 r.

Rada Nadzorcza spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602,  o w pełni wniesionym kapitale zakładowym w wysokości 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), wszczyna  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 Prezesa Zarządu LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie
Kwestionariusz dla kandydata
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą  sprzedaż pantofli męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej/ Obsłudze Klienta  w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie,  w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.

4 października 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na stałą sprzedaż pantofli męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej/ Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A. 

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS)
ul. J. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na stałą sprzedaż pantofli męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej/ Obsłudze Klienta we wskazanych lokalizacjach (oddziały Spółki w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie), w formie dofinansowanej przez LSAS (np. voucher dla pracowników, imienna karta zniżkowa, kod rabatowy), w ilości ok. 600 - 700 par butów rocznie.

2. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. Zapewnienie możliwości zakupu obuwia bezpośrednio przez personel LSAS zarówno stacjonarnie we wskazanych lokalizacjach (oddziały Spółki w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie), jak i online.
 2. Dostępność modeli pantofli damskich i męskich zgodnych z poniższymi warunkami: 
  1. pantofle klasyczne nielakierowane,
  2. kolor czarny,
  3. gładka faktura,
  4. bez ozdób,
  5. zamknięte,
  6. w przypadku pantofli damskich – max. wysokość obcasa 7 cm.
 3.  Preferowane narzędzie do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży

3. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie (02-159) ul. J. Gordona Bennetta 2b w kopercie adresowanej na Pana Norberta Pik, z dopiskiem „Oferta na obuwie (pantofle damskie i męskie) dla osób zatrudnionych w Obsłudze Pasażerskiej/ Obsłudze Klienta we wszystkich Oddziałach Spółki” w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 14:00.

Termin realizacji (rozpoczęcia współpracy) – zgodnie z podpisaną umową.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Norbert Pik – tel. 695-887-481, e-mail: n.pik@lsas.aero .

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

 • Cen jednostkowych oferowanego obuwia;
 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży i rozliczenia;
 • Ważność oferty – 90 dni;
 • Zdjęcia/ wizualizacje oferowanego obuwia;
 • Wykaz lokalizacji i domen, w których możliwy będzie zakup obuwia od oferenta;
 • Opis rekomendowanego przez oferenta sposobu dofinansowania/ rozliczenia dofinansowania przez LSAS zakupu obuwia.

Załączniki:

  Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - poufność
  Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
  Zapytanie ofertowe w formacie pdf
  POWRÓT DO LISTY
  POBIERZ PDF
  04
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na świadczenie usługi serwisu i konserwacji bram szybkobieżnych i segmentowych zainstalowanych w obiektach kompleksu LS CARGO PARK, ul. Wirażowa 35 w Warszawie. 

  6 września 2021 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonywanie usługi bieżącego serwisu i konserwacji bram szybkobieżnych i bram segmentowych w ilości 37 szt. w obiektach LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie 

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:
  LS Airport Services S.A.
  J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

  Tel.: (0 22) 606 71 80,
  fax: (0 22) 606 78 11
  E-mail: sekretariat @lsas.aero 

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Zakresem zapytania objęte jest 37 szt. urządzeń, na które składają się:

  - bramy szybkobieżne foliowe 17 szt.; szybkobieżne segmentowe – 2 szt.

  - bramy segmentowe – 18 szt.

  Bramy szybkobieżne prod. Schieffer-Albany, ITW, Poltau o wymiarach maks. 6x4 m oraz bramy segmentowe różnych producentów , m.in. Hormann, TOR System, Wichers , wymiary od 2x3 m do 4x6 m.

  Wykaz urządzeń stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

  W zakresie realizacji umowy należy uwzględnić:

  1. realizację 2 przeglądów głównych rocznych – przed i po sezonie zimowym;
  2. wykonywanie napraw, usuwanie awarii i usterek.
  3. zapewnienie gotowości serwisu w postaci określenia czasu reakcji na zgłoszenie w podziale na sezon zimowy i letni.

  Zakres czynności w ramach sprawowania serwisu i konserwacji winien być zgodny z wytycznymi producenta bramy i powinien stanowić załącznik do propozycji umowy serwisowej.

  W ramach umowy należy zapewnić gotowość serwisu do podjęcia działań naprawczych, prosimy o przedłożenie propozycji opcjonalnych w zakresie czasu reakcji (SLA), np. : 6h, 12 h, 24 h.

  Czas reakcji rozumiany jako czas od zgłoszenia serwisowego do przyjazdu serwisu na miejsce i podjęcie czynności serwisowych/naprawczych.

  W ramach realizacji umowy serwisowej przewiduje się stosowanie wskaźników KPI mierzących sprawność świadczonej usługi serwisowej.

  Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia lub zwiększenia zakresu świadczenia usługi w kontekście ilości bram podlegających serwisowi.

  Zamawiający przewiduje, iż umowa serwisowa będzie podpisana na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „ oferta na serwis bram Terminal Cargo” do dnia 14.09.21 do godz. 14 .00  w sekretariacie Spółki, na I piętrze budynku OAV :

  LS Airport Services S.A.
  J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak

   tel…723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Do formularza prosimy załączyć załączniki z informacjami dodatkowymi w dowolnej formie.

  Oferta winna zawierać poniższe informacje :

  • Termin ważności oferty – min 45 dni.
  • Termin płatności faktur – preferowany 45 dni, min. 30 dni.
  • Polisa OC – wartość minimalna 1.000.000,00 zł.
  • Informacja o doświadczeniu w przedmiocie zapytania – oświadczenie o ilości podpisanych umów serwisowych.
  • Wykaz czynności serwisowych.
  • Informacja cenowa w zakresie wartości roboczogodziny serwisu.
  • Wykaz podstawowych części zamiennych z określeniem ich wartości, z informacją dotyczącą ważności przedstawionych cen.

   

  Załącznik:

   Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
   Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
   Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
   Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
   Zestawienie bram
   POWRÓT DO LISTY
   POBIERZ PDF
   05
   Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie usługi wymiany wentylatorów dachowych w obiektach LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

   3 września 2021 r.

   Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wymianę wentylatorów dachowych w ilości 10 szt. wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

   Informujemy, że:

   • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
   • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
   • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

   Składający zapytanie ofertowe:
   LS Airport Services S.A.
   ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
   wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

   Tel.: (0 22) 606 71 80,
   fax: (0 22) 606 78 11
   E-mail: sekretariat@lsas.aero 

   1. Przedmiot zapytania ofertowego:

   Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty montażowe w zakresie demontażu i instalacji nowych wentylatorów dachowych w następującym zakresie :

   1. Demontaż wentylatorów dachowych Gebhardt i Venture Ind. – szt. 10
   2. Wymiana podstaw dachowych – szt. 10
   3. Dostawa i montaż wentylatorów dachowych – szt. 10
   4. Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego w tablicach zasilających elektrycznych – 10 kpl.
   5. Podłączenie elektryczne, próby, rozruchy.
   6. Oznakowanie wentylatorów wg. dowolnej techniki o trwałości min. 3 lata.

   Warunki realizacji : roboty można wykonywać w dowolnym terminie, w każdym dniu tygodnia.

   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

   Oferty należy składać w terminie do 20.09.2021, w zamkniętych kopertach opisanych „ oferta na wymianę wentylatorów dachowych Terminal Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

   Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

   Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest udział w wizji lokalnej.

   3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

   Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak,  e-mail: a.basiak@lsas.aero , tel. 723 634 411

   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

   Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

   W ofercie należy zawrzeć informacje :

   1. Termin realizacji
   2. Okres gwarancji
   3. Informacja o terminie ważności oferty – min 45 dni.
   4. Informacja o akceptacji 30 dniowego terminu płatności.

   Do oferty należy dołączyć polisę OC o wartości min. 3-krotności wartości oferty.

   W zakresie oferty należy uwzględnić dobór nowych wentylatorów do projektowanej wydajności. Karty DTR wentylatorów demontowanych zostaną przekazane Oferentowi.

   Zamawiający nie narzuca Oferentowi konkretnego producenta i typu wentylatorów. Celem procesu jest uzyskanie sprawnej instalacji o pierwotnej wydajności.

   Załączniki:

    Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
    Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
    POWRÓT DO LISTY
    POBIERZ PDF
    06
    Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę dostawy i montażu trzech zespołów kurtyn powietrznych nad  3 bramami szybkobieżnymi stref IMPORT i EKSPORT hali magazynu w  budynku Terminala Cargo w  kompleksie LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie

    17 sierpnia 2021 r.

    Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostawą i montażem 3 zespołów kurtyn powietrznych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

    Informujemy, że:

    • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
    • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
    • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

    Składający zapytanie ofertowe:
    LS Airport Services S.A.
    ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
    wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
    Tel.: 22 206 95 00,
    E-mail: sekretariat@lsas.aero 

    1. Przedmiot zapytania ofertowego:

    Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlano-montażowe polegające na zakupie, dostawie i montażu 3 zespołów kurtyn powietrznych dla 3 otworów bram szybkobieżnych.

    Zakres prac

    Hala Eksport II

    1. Istniejące 3 kurtyny do demontażu i utylizacji.
    2. Dobór nowych kurtyn powietrznych ciepłych poziomych zasilanych elektrycznie o min. zasięgu pracy 4 m.
    3. Weryfikacja sprawności instalacji zasilającej, ew. przebudowa zasilania -wlz, zabezpieczenia.
    4. Weryfikacja konstrukcji wsporczej dla montażu kurtyn, ew. przebudowa.
    5. Dostawa i montaż kurtyn na konstrukcji wsporczej.
    6. Dostawa i montaż systemu sterowania – sterowanie ręczne i zdalne.
    7. Dokumentacja projektowa w branży budowlanej ( konstrukcja wsporcza) i elektrycznej.
    8. Pomiary elektryczne, rozruchy, próby.

    Hala Eksport i Import

    1. Demontaż siatki przeciw ptakom i ponowny montaż.
    2. Dokumentacja projektowa branży budowlanej (konstrukcja wsporcza i sposób montażu do istniejącej konstrukcji dachu/ścian) oraz dokumentacja elektryczna zasilania kurtyn.
    3. Dobór nowych kurtyn powietrznych ciepłych poziomych zasilanych elektrycznie o min. zasięgu pracy 4 m.
    4. Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.
    5. Budowa wewnętrznej linii zasilającej na dachu budynku i montaż podrozdzielni .
    6. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych.
    7. Dostawa i montaż kurtyn powietrznych.
    8. Dostawa i montaż systemu sterowania – ręczne i zdalne.
    9. Pomiary elektryczne, rozruchy, próby.

    Stan istniejący i warunki realizacji:

    1. Wysokość montażu kurtyn – min. 4 m,
    2. Szerokość otworów bramowych – 6 m.
    3. Dla lokalizacji Hala Eksport II wykorzystać istniejącą rozdzielnię elektryczną w bezpośredniej bliskości otworu bramy.
    4. Dla lokalizacji Import i Eksport należy zaprojektować i wykonać wewnętrzną linię zasilającą na dachu budynku. Wykonanie w nowej tablicy elektrycznej ręcznego systemu załączania wykorzystującego istniejącą instalację zasilania agregatów chłodniczych. 
    5. Dobór mocy urządzeń po stronie Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej - do opracowania.
    6. Wszystkie prace wykonywane w strefach chronionych – dostęp tylko z awizacją.
    7. Wszystkie prace należy wykonać w sposób minimalnie zakłócający pracę magazynu (praca 365/24) .
    8. Kurtyny winny być przystosowane do pracy w ciężkich warunkach tzw. praca ciągła. Wykonawca na powyższe do oferty przedstawi stosowne dokumenty proponowanego dostawcy.
    9. Należy wykonać wszelkie prace towarzyszące.
    10. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – tylko po godz. 18.00 i w weekendy. Ale zawsze po uprzednim ustaleniu konkretnych terminów z Kierownikiem Zmiany.
    11. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków dachu.
    12. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
    13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, ŚOI, kamizelki odblaskowe.
    14. Załącznikiem do zapytania jest rzut dachu z proponowanym przebiegiem wlz na dachu budynku oraz lokalizacją kurtyn w strefach eksport/import (załącznik nr 3).

    Informacje dodatkowe:

    • W formularzu ofertowym podać kwotę łączną za cały zakres prac. Do formularza należy dołączyć informację z podziałem wartości oferty na montaż kurtyn w strefie Eksport II i łącznie Eksport/Import oraz załączniki (forma dowolna) z informacjami dodatkowymi o ile oferent uzna za konieczne.
    • W ofercie należy wskazać proponowany termin realizacji.
    • Minimalny okres gwarancji – 2 lata
    • Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.
    • Minimalny okres ważności oferty 60 dni.
    • Oczekiwany minimalny termin płatności – 30 dni.
    • Oferent winien załączyć do oferty Polisę OC o wartości oczekiwanej 3-krotność wartości robót.

    W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty prac dodatkowych jakie w ocenie oferenta są konieczne do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia remontowego.

    2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Oferty należy składać w terminie: do godz. 14.00 do 06.09.2021 r. włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na montaż kurtyn powietrznych w budynku Terminala Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

    Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

    3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

    Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego i wizji lokalnej udziela Andrzej Basiak
    Tel. 723 634 411,  
    e-mail: a.basiak@lsas.aero 

    4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

    Załączniki:

     Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
     Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
     Załącznik 3 - Rzut dachu
     POWRÓT DO LISTY
     POBIERZ PDF
     07
     Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i  najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w  Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

     17 sierpnia 2021 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na terenie Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:
     LS Airport Services S.A.
     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
     Tel.: 22 206 95 00,
     E-mail: sekretariat@lsas.aero 

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych,  polegających na  remoncie  pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku Terminala Cargo i budynku Centrum Spedycji Lotniczej (dalej: „CSL”) w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

     Pomieszczenia do remontu (łącznie 12 pomieszczeń):

     • Sanitariaty w budynku CSL parter (pomieszczenia nr 76 i 77),
     • Sanitariaty w budynku Terminal Cargo na terenie magazynu i warsztatu (pomieszczenia nr 138, 141, 142, 156.2.1., 156.2.2., 158.1),
     • Pomieszczenia socjalne (kuchnie) na terenie Terminala Cargo na parterze, I i II piętrze (pomieszczenia nr 139, 239, 336, 74).

     Zakres prac:

     • Prace rozbiórkowe:

     Demontaż drzwi  z ościeżnicą, demontaż sufitów , demontaż terakoty, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż umywalki (wraz z syfonem), demontaż baterii umywalkowej, demontaż miski ustępowej.

     • Roboty budowlane:

     Okładziny ścienne sanitariatów  płytki ceramiczne, wstawienia ścianek systemowych do wc damskiego i  męskiego wykonanie sufitu podwieszonego z płyt  600x600, przygotowanie posadzki pod montaż płytek, wykonanie izolacji z foli w płynie, wykonanie okładzin posadzki z płytek ceramicznych.

     • Montaż:

     Drzwi pełne 90 cm z ościeżnicą, drzwi pełne 80 cm z ościeżnicą, drzwi przeszklone 80 cm z ościeżnicą.

     • Roboty instalacyjne:

     Wykonanie nowej Instalacja oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych LED dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 200 lux.

     Wymiana instalacja sanitarnej wraz z montażem umywalki (wpuszczanej w blat), baterii umywalkowej, wpustu ściek.poz.fi  100  100x100 w łazienkach, pisuaru, montaż misek ustępowych wraz ze stelażem podtynkowym, wymiana wentylatora łazienkowego.

     • Dostawa wyposażenia:

     Montaż akcesoriów łazienkowych:  podajniki na papier,  dozowniki automatyczne na mydło, pojemniki na papier toaletowy.

     Szczegółowe zestawienie prac w poszczególnych pomieszczeniach stanowi załączniki do zapytania: „przedmiar_pomieszczenia sanitarne (łazienki)” oraz „przedmiar_pomieszczenia socjalne (kuchnie)”.

     Warunki realizacji prac:

     1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
     2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
     3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
     4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
     5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
     6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

     Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, (kontakt w sprawie wizji lokalnej patrz pkt. 3 poniżej).

     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 31.08.2021 r. do godz. 14:00.

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

     Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
     p. Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero 

     W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt:
     p. Hanna Głąbowska, h.glabowska@lsas.aero tel. 887 830 266

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     • W ofercie należy określić termin realizacji prac.
     • W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni.
     • Oferta winna posiadać minimalny okres ważności oferty – 60 dni.
     • Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum 3 krotności wartości ofertowanych prac.
     • Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
     • Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 2 podobnych zakresów prac

     Załączniki:

      Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
      Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
      Załącznik 3 - Przedmiary robót w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki)
      Załącznik 4 - Przedmiary robót w pomieszczeniach socjalnych (kuchnie)
      Zapytanie ofertowe w formacie PDF
      POWRÓT DO LISTY
      POBIERZ PDF
      08
      Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę remontu kapitalnego dachu w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie

      20 lipca 2021 r.

      Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlano-remontowych związanych w wykonaniem remontu dachu nad II piętrem budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

      Informujemy, że:

      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

      Składający zapytanie ofertowe:
      LS Airport Services S.A.
      ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
      NIP 522-29-49-523,
      Tel.: (0 22) 206 95 00,
      E-mail: sekretariat@lsas.aero 

      1. Przedmiot zapytania ofertowego:

      Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie kapitalnym dachu w zakresie wymiany poszycia dachowego na powierzchni ok.1000 m2 wraz z warstwami technologicznymi :izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej oraz robotami towarzyszącymi m.in.:  wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres prac określa załącznik 3 do zapytania.

      Stan istniejący i warunki realizacji:

      1. Wysokość dachu – ok.11 m.
      2. Główne warstwy technologiczne: narzut kamienny, membrana dachowa PCW, wełna mineralna (w załączeniu do zapytania schemat warstw pokrycia dachowego pkt 4, Zamawiający nie potwierdza jednoznacznie zgodności schematu z rzeczywistym układem warstw).
      3. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
      4. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac około 30 m2 ( odsunięcie narzutu kamiennego, ułożenie płyt OSB, przejście nad instalacjami.)
      5. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace aby zapewnić maksymalną ciągłość usług telekomunikacyjnych.
      6. Nie dopuszcza się zmian powodujących zmiany konstrukcyjne w dachu lub zmianę jego wysokości n.p.m
      7. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – tylko po godz. 18.00 i w weekendy.
      8. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
      9. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
      10. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, ŚOI, kamizelki odblaskowe.
      11. Wykonawca opracowuje dokumentację techniczną remontu wraz z planem BIOZ.
      12. Minimalny okres gwarancji – 10 lat.

      Informacje dodatkowe:

      • W formularzu ofertowym podać kwotę łączną za cały zakres prac. Do formularza należy dołączyć załączniki (forma dowolna) z informacjami dodatkowymi o ile oferent uzna za konieczne.
      • W ofercie należy wskazać proponowany termin realizacji.
      • Do oferty dołączyć informacje dotyczące doświadczenia Oferenta w wykonywaniu podobnych prac o zbliżonym zakresie – minimum 3 realizacje w ostatnich 3 latach.
      • Do oferty należy dołączyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy prac oraz informację na temat okresu gwarancji na wykonane prace.
      • Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.
      • Minimalny okres ważności oferty 60 dni.
      • Oczekiwany minimalny termin płatności – 30 dni.
      • Oferent winien załączyć do oferty Polisę OC o wartości oczekiwanej 3-krotność wartości robót.
      • Oferta winna obejmować wycenę prac w opcji I i II ( wg. załącznika)– Zamawiający dokona wyboru technologii mając na uwadze optymalizację kosztową remontu.

      W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty prac dodatkowych jakie w ocenie oferenta są konieczne do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia remontowego (tj. próby szczelności, pomiary oraz dokumentacją powykonawczą).

      2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Oferty należy składać w terminie: do godz.14.00 do 03.08.2021 r. włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na remont kapitalny dachu w budynku Terminala Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

      Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

      3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

      Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego i wizji lokalnej udziela Andrzej Basiak
      Tel. 723 634 411,  e-mail: a.basiak@lsas.aero  

      4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

      Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 3 - zakres remont
       Załącznik 4 - konstrukcja 1
       Załącznik 4 - konstrukcja 2
       Załącznik 4 - konstrukcja 3
       Treść zapytania ofertowego w PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       09
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany  wymienników c.o. c.t. i c.w.u. , wymienników central wentylacyjnych,  nagrzewnic sufitowych i fan-coili w budynkach kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie

       1 lipca 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót branży sanitarnej i elektrycznej polegających na modernizacji węzłów c.o., c.t. i c.w.u, ciepła technologicznego, nagrzewnic sufitowych i fan-coili  w budynkach kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania. 

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.
       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00 ,
       E-mail: sekretariat@lsas.aero  

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty instalacyjne w branży instalacji sanitarnych c.o., ct. c.w.u., elektrycznych i automatyki w następującym zakresie:

       1. Wymiana nagrzewnic sufitowych wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej i sterowniczej – 39 szt. (  przewidywana ilość stref regulacji nagrzewnic – 12 ).
       2. Płukanie instalacji c.t. przed instalacją nagrzewnic – 1 kpl.
       3. Wymiana wymienników co, c.t., c.w.u. – 6 zespołów. ( wymienniki JAD płaszczowo-rurowe).
       4. Wymiana fan-coili podokiennych i sufitowych wraz ze sterownikami – 25 kpl. ( fan-coile podokienne i nad sufitowe).
       5. Wymiana wymienników w centralach wentylacyjnych – 5 szt. ( wymienniki : nagrzewnice i chłodnice , o wymiarach do 1,5 m x 1,5 m, moce od ok. 10- 200 kW
       6. Roboty w zakresie elektrycznym i automatyki – dostawa i montaż elementów sterujących  nagrzewnicami .
       7. Niezbędne roboty towarzyszące – płukanie obiegu c.t., uzupełnienie/wymiana izolacji termicznej, wymiany armatury odcinającej i regulacyjnej, osprzętu hydraulicznego, podłączenie i uruchomienie węzłów, nagrzewnic, wymienników.
       8. Pomiary, próby, rozruchy, dokumentacja powykonawcza ( DTR, atesty, certyfikaty)
       9. Utylizacja materiałów z demontażu, przy czym zdemontowana stal pozostaje własnością Zamawiającego.

       Uwarunkowania techniczne:

       W zakresie wymiany wymienników w węzłach c.o. należy dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty wymagane do rejestracji urządzeń w UDT.
       Zamawiający przekaże posiadane dane projektowe pozwalające na identyfikację urządzeń, co nie jest równoznaczne ze wskazaniem jednoznacznym typu i producenta urządzeń – zamawiający nie narzuca producenta urządzeń, do oferenta należy zastosowanie urządzeń równorzędnych o nie gorszych parametrach technicznych niż urządzenia wymieniane.
       W zakresie wymiany wymienników w węzłach Oferent zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej o ile nie będzie możliwości wymiany urządzeń na identyczne.
       Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji technicznej historycznej - do obowiązków Oferenta należy weryfikacja przedmiotowych danych.

       Warunki realizacji prac:

       1. Wymienniki w węzłach c.o. – prace można prowadzić w dni powszednie,
       2. Wymienniki c.w.u. - prace należy wykonać w weekend.
       3. Nagrzewnice sufitowe – prace w dni powszednie , wysokość montażu ~5,00 m. ( zapewnienie urządzeń do pracy na wysokości po stronie Oferenta).
       4. Fan-coile – prace weekendowe i nocne.
       5. Wymienniki central wentylacyjnych – nagrzewnice w dni powszednie, chłodnice w weekendy;

       Informacje dodatkowe:

       • W formularzu ofertowym podać kwotę łączną za cały zakres prac. Do formularza należy dołączyć załącznik (forma dowolna) z podziałem kwoty ofertowej na poszczególne zakresy prac.
       • Terminy realizacji:
       • wymienniki w węzłach termin nieprzekraczalny 15.09.2021,
       • realizacja pozostałych prac: 15.10.2021
       • Do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy prac oraz informację na temat okresu gwarancji na wykonane prace.
       • Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.
       • Minimalny okres ważności oferty 60 dni.
       • Oczekiwany minimalny termin płatności – 30 dni.

       W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty prac dodatkowych jakie w ocenie oferenta są konieczne do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia inwestycyjnego ( tj. elektryczne, automatyki, budowlane, sanitarne wraz z dokumentacją powykonawczą).
       Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie: do godz.15.00 do 15.07.2021r.  włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na wymianę wymienników , nagrzewnic i fan-coili w Terminalu Cargo ” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.
       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak Tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Zapytanie ofertowe w formacie PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       10
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania magazynem cargo

       30 czerwca 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania magazynem cargo.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A.
       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00
       E-mail: sekretariat@lsas.aero 

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie na potrzeby obsługi ładunków przewożonych drogą lotniczą (dalej: „cargo”) w magazynie prowadzonym przez agenta handlingowego.

       Magazyn obsługuje ok. 80 -100 tys. ton cargo rocznie.

       Cel wdrożenia systemu:

       System ma zapewnić pełen zestaw wymaganych narządzi i funkcjonalności dla pokrycia wszystkich etapów procesów obsługi ładunków lotniczych przez agenta handlingowego.

       Nowe oprogramowanie powinno zapewnić użytkownikowi intuicyjne i przyjazne dla niego środowisko działania oraz wyeliminować niepotrzebne czynności wykonywane ręcznie. 

       Wymagania podstawowe:

       System powinien zapewniać kompleksową i pełną obsługę ładunków lotniczych cargo, w tym:

       • obsługę wymiany depesz IATA Cargo IMP Messages, Cargo XML,
       • pokrycie całego procesu (export, import, tranzyt) obsługi handlingowej cargo lotniczego i jego maksymalną automatyzację,
       • dostarczyć narzędzia do kontroli, nadzorowania i zarządzania wszystkimi procesami magazynowymi,
       • możliwość integracji i wymiany danych z Administracją Celno-Skarbową w obszarze zarządzania magazynem czasowego składowania i zgłoszeń celnych w zakresie jaki jest niezbędny do prowadzenia działalności agenta handlingowego,
       • możliwość użytkowania systemu w różnych lokalizacjach prowadzonej działalności,
       • możliwość funkcjonowania systemu w formie hostingowej, wraz z wykorzystaniem podstawowych funkcjonalności systemu w sytuacji braku połączenia z chmurą,
       • możliwość przygotowania modułu dedykowanego dla klienta – portal klienta,
       • naliczanie usług i fakturowanie.

       Wymagania szczegółowe:

       Proces export

       • możliwość przygotowania i edycji, wysyłki i odbioru dokumentu AWB, również w standardzie FWB i e-AWB,
       • obsługę i wsparcie procesu akceptacji przesyłki lotniczej (w tym automatyczną kontrolę poprawności przesyłek DGR, elektroniczną deklarację DGR,),
       • dostęp w czasie rzeczywistym do baz danych DGR,
       • przygotowanie rejsu do wysyłki droga lotniczą (w tym funkcja tworzenia i drukowania pełnej dokumentacji lotu – premanifest, manifest, etykiety ULD; opcja przygotowania dokumentu NOTOC wraz z układem pozycjonowania ULD),
       • obsługa zarządzania ULD i komunikatów UCM.

       Proces import

       • kompleksową obsługę procesu importowego od rozładunku samolotu do magazynowania,
       • automatyczny proces powiadomienia klienta o odbiorze przesyłek.

       Moduł zarządzania magazynem WMS (ang. Warehouse Management System)

       • obsługę lokacji magazynowych i składowania towarów,
       • inwentaryzacje,
       • obsługę urządzeń mobilnych – tablet, skaner ręczny kody 1D, 2D, QR,
       • raportowanie stanów magazynowych,
       • raportowanie efektywności pracy.

       Bezpieczeństwo i wsparcie

       • wsparcie techniczne 24/7,
       • serwer hostingowy zlokalizowany na terenie EU,
       • certyfikaty ISO.

       Pozostałe wymagania

       • Licencja na modyfikacje systemu.
       • Dostęp do kodu źródłowego warstwy biznesowej.
       • Aplikacja wykonana w powszechnie znanych technologiach .NET.
       • Szkolenia developerskie z modyfikacji systemu.
       • Możliwość pracy w chmurze w technologii Service Fabric (Reliable Service).
       • Możliwość pracy z jednoczesnym użyciem terminali Windows CE i Android.
       • Praca w trybie offline lub online.
       • Doświadczenie we wdrożeniach w firmach z sektora lotniczego lub firmach spedycyjnych/kurierskich.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty prosimy składać w formie formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłanego drogą mailową na adres Oddziału CARGO LS Airport Services S.A, email: cargo-sekretariat@lsas.aero, tytuł maila: “oferta na oprogramowanie – magazyn cargo”.

       Termin składania ofert: 31.07.2021  

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela P. Patrycja Walewska  
       Tel. +48 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Wg załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

       Proszę o uwzględnienie w formularzu odpowiedzi:

       • ceny za zakup licencji systemu,
       • ceny za wdrożenie systemu,
       • kosztu miesięcznego utrzymania systemu w okresie 3 lat,
       • kosztów prac deweloperskich – stała stawka lub rozliczenie godzinowe oraz warunki i czas realizacji prac deweloperskich,
       • sugerowanego czasu wdrożenia systemu,
       • warunków obsługi technicznej – Service level agreement,
       • projektu umowy.

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Zapytanie ofertowe w formacie PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       11
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem oraz usuwanie nieaktualnego oznakowania na terenach zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       25 czerwca 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie prac polegających na usunięciu  nieaktualnego oznakowania i wykonaniu nowego oznakowania poziomego, zgodnie z projektem, na terenach zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A.
       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00,
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

             I. Usuwanie oznakowania poziomego

       Usuwanie nieaktualnego oznakowania z podłoża: asfaltowego, płyt betonowych, rampy o nawierzchni żywicznej, metalowej krawędzi rampy (łącznie ok. 1500 mb linii ciągłej i ok. 25 piktogramów). W niektórych miejscach możliwe będzie pokrycie starych linii nowymi bez konieczności usuwania – do oceny podczas wizji lokalnej. Metoda usuwania do zaproponowania przez oferenta.

            II. Wykonanie oznakowania poziomego

       Wykonanie oznakowania poziomego na terenach zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo  LS Airport Services, zgodnie z projektem, który udostępniamy w formacie .dwg (profesjonalny rysunek zawierający wszystkie wymiary i wskazówki dla Wykonawcy).

       Malowanie na podłożu tj. asfalt, płyty betonowe (częściowo zadaszone), rampa o nawierzchni z żywic, metalowa krawędź rampy (częściowo zadaszone).

       Zakres prac do wykonania (szacunkowo) :

       L.p.

       Opis oznakowania

       Kolor

       Wymiary

       Ilość

       Jednostka

       1

       Linia ciągła

       Żółty

       Szerokość 10 cm

       2750

       mb

       2

       Linia ciągła

       Biały

       Szerokość 10 cm

       112

       mb

       3

       Linia przerywana 50/25

       Żółty

       Szerokość 10 cm, pas 50 cm, przerwa 25 cm

       385

       mb

       4

       Linia przerywana 50/50

       Żółty

       Szerokość 10 cm, pas 50 cm, przerwa 50 cm

       385

       mb

       5

       Piktogram pieszy/wózek

       Żółty

       Wysokość 50 cm

       99

       szt.

       6

       Przejście dla pieszych

       Żółty

       Pas 25x120 cm, przerwa 25 cm

       330

       m2

       7

       Piktogram np. ograniczenie prędkości, ustąp pierwszeństwa

       Kolorowy

       Wysokość 50 cm

       23

       szt.

       8

       Linia żółto-czarna

       Żółty/czarny

       Szerokość 10 cm, żółty 20 cm, czarny 20 cm, kąt 45 st., (poziomy fragment kątownika rampy)

       282

       mb

       9

       Linia żółto-czarna

       Żółty/czarny

       Szerokość 20 cm, żółty 20 cm, czarny 20 cm, kąt 45 st. (pionowy fragment kątownika rampy)

       282

       mb

       10

       Linia trójkątna

       Żółty

       Wysokość 70 cm, podstawa 50 cm, przerwa 25 cm

       25

       mb

       11

       Tekst [litery z szablonu]

       Żółty

       Wysokość 50 cm

       7

       szt.

       Powyższy tabela obrazuje jedynie skalę zamówienia. Rozliczenie końcowe na podstawie ryczałtu za wykonanie prac zgodnie z projektem.

       1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Miejsce: LS Airport Services, ul. Bennetta 2B, 02-158 Warszawa, Sekretariat LSAS (II piętro)

       Sposób: Pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Cargo-oznakowanie”

       Termin: 09.07.2021 r.

       1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej:

       Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

       1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Prosimy o złożenie oferty w formie formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 2 do zapytania).

       Prosimy o załączenie do formularza oferty cenowej w formie kalkulacji (załącznik nr 3) oraz zawarcie informacji o:

       1. możliwym czasie realizacji,
       2. gwarancji na oznakowanie,
       3. technologii wykonania (rodzaj farby i metoda wykonania, czas schnięcia),
       4. technologii usuwania istniejącego oznakowania,
       5. proponowanym terminie płatności,
       6. warunkach realizacji (warunki pogodowe, warunki do spełnienia przez LSAS, inne),
       7. doświadczeniu z podobnych referencji (może być w formie referencji i zdjęć).

       Informujemy, że przed złożeniem zamówienia przez Kupującego konieczny będzie udział w wizji lokalnej w celu zaakceptowania obecnego stanu oznakowania i warunków realizacji.

       Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej. W celu umówienia proszę o kontakt: Hanna Głąbowska, nr tel. 887 830 266, h.glabowska@lsas.aero

       Załączniki:

       Załącznik 1 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
       Załącznik 2 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
       Załącznik 3 - Kalkulacja dla oferentów
       Zapytanie ofertowe w formacie PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       12
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany wymienników c.o. c.t. i c.w.u., wymienników central wentylacyjnych, nagrzewnic sufitowych i fan-coili w budynkach kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       13 maja 2021 r.

       Zapytanie ofertowe
       w sprawie
       przedstawienia oferty na usługę wymiany wymienników c.o. c.t. i c.w.u.,
       wymienników central wentylacyjnych , nagrzewnic sufitowych i fan-coili  
       w budynkach kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót branży sanitarnej i elektrycznej polegających na modernizacji węzłów c.o., c.t. i c.w.u , ciepła technologicznego, nagrzewnic sufitowych i fan-coili w budynkach kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.
       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159, Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602,kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty instalacyjne w branży instalacji sanitarnych c.o., ct. c.w.u., elektrycznych i automatyki w następującym zakresie :

       1. Wymiana nagrzewnic sufitowych wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej i sterowniczej – 39 szt. (  przewidywana ilość stref regulacji nagrzewnic – 12 ).
       2. Wymiana wymienników co, c.t., c.w.u. – 6 zespołów. ( wymienniki płaszczowo-rurowe f. SHIFF&STERN i JAD).
       3. Wymiana fan-coili podokiennych i sufitowych wraz ze sterownikami – 25 kpl.
       4. Wymiana wymienników w centralach wentylacyjnych – 5 szt.
       5. Roboty w zakresie elektrycznym i automatyki – dostawa i montaż elementów sterujących  
       6. Niezbędne roboty towarzyszące – płukanie obiegu c.t., uzupełnienie/wymiana izolacji termicznej, wymiany armatury odcinającej i regulacyjnej, osprzętu hydraulicznego.
       7. Pomiary, próby, rozruchy, dokumentacja powykonawcza ( DTR, atesty, certyfikaty)
       8. Utylizacja materiałów z demontażu, przy czym zdemontowana stal pozostaje własnością Zamawiającego.

       Uwarunkowania techniczne :

       W zakresie wymiany wymienników w węzłach c.o. : dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty wymagane do rejestracji urządzeń w UDT.

       Zamawiający przekaże posiadane dane pozwalające na identyfikację urządzeń, co nie jest równoznaczne ze wskazaniem jednoznacznym typu i producenta urządzeń – zamawiający nie narzuca producenta urządzeń, do oferenta należy zastosowanie urządzeń równorzędnych o nie gorszych parametrach technicznych niż urządzenia wymieniane.

       Do obowiązków Oferenta należy weryfikacja przedmiotowych danych.

       Warunki realizacji prac:

       1. Wymienniki w węzłach c.o. – prace można prowadzić w dni powszednie,
       2. Wymienniki c.w.u. - prace należy wykonać w weekend.
       3. Nagrzewnice sufitowe – prace w dni powszednie , wysokość montażu ~5,00 m.
       4. Fan-coile – prace weekendowe i nocne.
       5. Wymienniki central wentylacyjnych – nagrzewnice w dni powszednie, chłodnice w weekendy;

        Informacje dodatkowe:

       • W formularzu ofertowym podać kwotę łączną za cały zakres prac. Do formularza należy dołączyć załącznik (forma dowolna) z podziałem kwoty ofertowej na poszczególne zakresy prac.
       • Termin realizacji: wymienniki w węzłach termin nieprzekraczalny 15.09.2021, realizacja pozostałych prac: 15.10.2021
       • Do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy prac oraz informację na temat okresu gwarancji na wykonane prace.
       • Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.
       • Minimalny okres ważności oferty 60 dni.
       • Oczekiwany termin płatności – 30 dni.

       W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty prac dodatkowych jakie w ocenie oferenta są konieczne do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia inwestycyjnego ( tj. elektryczne, automatyki, budowlane, sanitarne wraz z dokumentacją powykonawczą).

       Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do godz.14.00 do 11.06.2021r.  włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „ oferta na wymianę wymienników , nagrzewnic i fan-coili w Terminalu Cargo ” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak Tel. 723 634 411 , e-mail: a.basiak@lsas.aero

        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Załącznik:

       Załącznik 1 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
       Załącznik 2 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
       Treść zapytania ofertowego w PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       13
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do kontroli rentgenowskiej z tunelem o wymiarach 180x180 cm na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.    

       Kwiecień 12, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i instalację urządzenia rentgenowskiego z tunelem o wymiarach 180 cm x 180 cm, z dodatkowymi napędzanymi rolkami, służącego do kontroli bezpieczeństwa ładunków cargo.
       Miejsce dostawy LS Cargo Terminal, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

        Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.
       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (22) 206 95 00

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą i instalacją w magazynie LS Cargo Terminal w Warszawie urządzenia służącego do kontroli rentgenowskiej ładunków cargo.

       Wymagania:

       • tunel o wymiarach 180 cm x 180 cm,
       • nośność przenośnika 5T,
       • urządzenie dwulampowe,
       • certyfikacja TSA,
       • dostępność serwisu na terenie Polski i możliwość zawarcia umowy serwisowej,
       • dodatkowe napędzane rolki.

       Dopuszczamy możliwość zakupu urządzenia nowego lub używanego.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 26.04.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Oferta na dostawę x-ray na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt:

       W sprawie zapytania ofertowego:
       Hanna Głąbowska,
       tel. 887 830 266 
       mail: h.glabowska@lsas.aero

       W kwestiach technicznych:
       Marcin Fudała,
       tel. 695 887 561 
       mail: m.fudala@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

       • Referencje dotyczące użytkowania urządzenia przy obsłudze ładunków przewożonych drogą lotniczą w terminalach cargo w Polsce i Europie,
       • Informację o stanie technicznym urządzenia (w przypadku urządzenia używanego),
       • Informację o okresie i warunkach gwarancji,
       • Informację o kosztach eksploatacji urządzenia tzn.
        • koszt i częstotliwość przeglądów,
        • inne (np. zakup materiałów eksploatacyjnych).

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
       Załącznik 2 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
       Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       14
       Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.

       Kwiecień 08, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A.,
       ul. J. Gordona Bennetta 2B,
       02-159 Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
       NIP: 522-29-49-523,
       Tel.: +48 22 206 95 00,

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem postępowania jest zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

       Dostawca urządzenia powinien zapewnić:

       • możliwość wynajmu urządzenia zastępczego od dnia 01.07.2021 do czasu dostawy przedmiotu zamówienia,
       • niezbędną dokumentację w języku polskim dotyczącą obsługi i użytkowania urządzenia,
       • szkolenie operatorów kontroli bezpieczeństwa zatrudnionych przez LSAS w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia,
       • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w czasie 24h od zaistnienia usterki,
       • urządzenie zastępcze na czas naprawy,
       • możliwość zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne przez cały okres użytkowania urządzenia,
       • co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji,
       • bezpłatne dostarczanie aktualizacji oprogramowania, niezbędnego do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych.

       Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa ładunków musi:

       • spełniać wszystkie wymagania określone w unijnych i krajowych przepisach o ochronie lotnictwa cywilnego,
       • posiadać certyfikaty ECAC i TSA,
       • spełniać wszelkie międzynarodowe normy bezpieczeństwa określone dla tych urządzeń,
       • zapewniać analizę mikrocząsteczek,
       • charakteryzować się dużą czułością, niezawodnością, krótkim czasem analizy i bezpieczeństwem obsługi,
       • posiadać wbudowaną drukarkę,
       • być wyposażone w oprogramowanie w języku polskim lub musi być zapewnione jego dokładne tłumaczenie.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 22.04.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Oferta na dostawę ETD na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt:

       W sprawie zapytania ofertowego: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, e-mail: h.glabowska@lsas.aero  
       W kwestiach technicznych: Marcin Fudała, tel. 695 887 561, e-mail: m.fudala@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

       • Referencje dotyczące użytkowania urządzenia przy obsłudze ładunków przewożonych drogą lotniczą w terminalach cargo w Polsce i Europie,
       • Informację o okresie i warunkach gwarancji,
       • Informację o kosztach eksploatacji urządzenia tzn.
        • koszt i częstotliwość przeglądów,
        • roczny koszt materiałów eksploatacyjnych (wylistowanie niezbędnych materiałów wraz z cenami jednostkowymi).

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Treść zapytania ofertowego w PDF
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       15
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 3 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       Marzec 19, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy i montażu 3 szt. bram szybkobieżnych (wymiar otworu w ścianie ok. 6000 x 4000 mm, szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminal Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00,
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania jest wymiana 3 sztuk bram szybkobieżnych dla otworów o wymiarach w świetle muru ok. 6000x4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Szczegółowy opis zakresu zapytania ofertowego:

       Bramy szybkobieżne oznaczona symbolem A i B powinna spełniać następujące wymogi:

       - przeznaczona do pracy ciągłej, do zastosowania na zewnątrz budynku,

       - wymiar w świetle otworu ok. 6.000 mm x 4.000 mm,

       - wyposażona w system automatycznego sterowania, (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy),

       - wyposażona w sygnalizację świetlną,

       - wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne,

       - odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 3 klasa,

       - płaszcz bramy odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 0 C do 60 0 C,

       - wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy,

       - kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy do uzgodnienia z Zamawiającym,

       - oczekiwany czas otwarcia bramy  ≤ 1,5 s

       - sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym,,

       - awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy,

       - skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55, układ sterowania zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

       - bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,

       - zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego,

       - regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej.

       - wykonanie stalowych obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

       - wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.

       - minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

       Brama szybkobieżna oznaczona symbolem C (brama wewnętrzna, nienarażona na działanie warunków atmosferycznych) powinny spełniać następujące wymogi:

       - przeznaczone do pracy ciągłej, do zastosowania na zewnątrz budynku,

       - wymiar w świetle otworu ok. 6.000 mm x 4.000 mm,

       - wyposażone w system automatycznego sterowania (podłączona pod istniejące dwustronne pętle indukcyjne),

       - wyposażone w sygnalizację świetlną,

       - odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 3 klasa,

       - kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy do uzgodnienia z Zamawiającym,

       - oczekiwany czas otwarcia bramy  max. 1,5 s;

       - regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej.

       - sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym,,

       - awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy,

       - skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55, układ sterowania zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

       - bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,

       - zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego,

       - wykonanie stalowych obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

       - wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.

       - minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

       Dla każdej z bram przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi min. 150 000 cykli.

       W przypadku bram A i B, oferta powinna zawierać warianty na bramy standardowe foliowe oraz bramy tzw. ciepłe.  Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

       Prosimy o określenie w ofercie przewidywanego terminu realizacji usługi.

       Zakres zapytania obejmuje:

       • Demontaż i utylizację starych bram wraz konstrukcją i napędami,
       • Przygotowanie otworu pod montaż bramy w zakresie budowlanym i obróbek blacharskich;
       • Dostawa i montaż bramy szybkobieżnej,
       • Modernizacja zasilania w zakresie zabezpieczeń elektrycznych,
       • Montaż pętli indukcyjnej dla bramy Import,
       • Podłączenie istniejących pętli indukcyjnych do automatyki bramy,
       • Instalację systemu synchronizacji pracy 3 bram ustawionych w ciągu logistycznym w strefie bramy C,
       • Malowanie oznakowania pętli indukcyjnych;
       • Sprawdzenie funkcji elektrycznych: ruch bramy, urządzenia zabezpieczające, funkcje mechaniczne,
       • Sporządzenie protokołu montażu wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej i gwarancji.
       • Wykonanie wszelkich prac towarzyszących celem realizacji zadania.

        

       Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zapoznać się z wszelkimi dostępnymi Opisami Technicznymi dotyczącymi istniejącego obiektu oraz Regulaminem obowiązującymi w obiekcie.

       Prace związane z wymianą bram oznaczonych symbolami A oraz B mogą być przeprowadzone w terminach od poniedziałku do soboty w godzinach  6:00-22:00, bądź w niedzielę przez okres całego dnia. Bramy te nie mogą być wymieniane jednocześnie.

       Prace związane z wymianą bramą oznaczoną symbolem C mogą być przeprowadzone w weekendy po godz. 14:00.

       Podczas prac w budynku Terminala Cargo Wykonawca jest zobowiązany do:

       1. każdorazowego zgłaszania robót mogących spowodować zagrożenie pożarowe bądź zapylenie i uruchomienie alarmu systemu sygnalizacji pożarowej do Kierownika Działu Technicznego,
       2. zabezpieczenia czujek systemu sygnalizacji pożarowego,
       3. poinformowania o zakończeniu robót Kierownika Działu Technicznego i zdemontowania zabezpieczeń czujek,
       4. zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed wejściem osób postronnych.
       5. bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Ochrony Obiektu.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia 23.04.2021 do godziny 14.00.

       Złożenie oferty w formie maila powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

       W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej, na której przekazany zostanie schemat rozmieszczenia bram o którym mowa w zapytaniu.

       Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

       Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

       Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: 30 dni

       Zamawiający nie przewiduje rozliczeń prac w formie zaliczkowania.

       5. Załączniki

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 -Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy
       Załącznik 4 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       16
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

       Marzec 02, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na terenie Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych,  polegających na  remoncie  pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku Terminala Cargo i budynku CSL w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Pomieszczenia do remontu

       • Sanitariaty w budynku CSL parter
       • Sanitariaty w budynku Terminal Cargo na terenie magazynu i warsztatu
       • Pomieszczenia socjalne(kuchnie) na terenie Terminala Cargo na parterze, I i II piętrze

       Zakres prac:

       • Prace rozbiórkowe

       Demontaż drzwi  z ościeżnicą, demontaż sufitów , demontaż terakoty, demontaż okładzin ściennych,

       demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż umywalki (wraz z syfonem), demontaż baterii umywalkowej, demontaż miski ustępowej

       • Roboty budowlane

       Okładziny ścienne sanitariatów  płytki ceramiczne, wstawienia ścianek systemowych do wc damskiego i męskiego wykonanie sufitu podwieszonego z płyt  600x600, przygotowanie posadzki pod montaż płytek, wykonanie izolacji z foli w płynie, wykonanie okładzin posadzki z płytek ceramicznych

       • Montaż : drzwi pełne 90 cm z ościeżnicą, drzwi pełne 80 cm z ościeżnicą, drzwi przeszklone 80 cm z ościeżnicą
       • Roboty instalacyjne

       Wykonanie nowej Instalacja oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych LED dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 200 lux.

       Wymiana instalacja sanitarnej wraz z montażem umywalki (wpuszczanej w blat), baterii umywalkowej, wpustu ściek.poz.fi  100  100x100 w łazienkach, pisuaru, montaż misek ustępowych wraz ze stelażem podtynkowym, wymiana wentylatora łazienkowego

       • Dostawa mebli i wyposażenia:

       Zabudowy meblowe – systemowe. Montaż akcesoriów łazienkowych:  podajniki na papier,  dozowniki automatyczne na mydło, pojemników na papier toaletowy.

       Warunki realizacji prac:

       1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
       2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
       3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
       4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
       5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
       6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.
       7. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości ofertowanych prac.
       8. Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
       9. Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 2 podobnych zakresów prac

       Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, kontakt w sprawie wizji lokalnej , patrz pkt 3 poniżej

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 14:00

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Małgorzata Rzeszótko tel. 693 925 476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       W ofercie należy określić szacowany termin realizacji prac. W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni.  Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 3 - Przedmiary robót
       Załącznik 4 - Zakres rzeczowy prac remontowych 1
       Załącznik 5 - Zakres rzeczowy prac remontowych 2
       Załącznik 6 - Zakres rzeczowy prac remontowych 3
       Załącznik 7 - Zakres rzeczowy prac remontowych 4
       Załącznik 8 - Zakres rzeczowy prac remontowych 5
       Załącznik 9 - Zakres rzeczowy prac remontowych 6
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       17
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż podnośników nożycowych ? 2 szt. na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.

       Marzec 02, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż 2 szt. podnośników nożycowych wraz z przygotowaniem dokumentacji przeprowadzania badań UDT.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż 2 szt. podnośników nożycowych wraz z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzenia badań UDT. Podnośniki nożycowe/ dźwigi/ dźwigniki będą służyły do załadunku/rozładunku samochodów bus z rampy o wysokości 1100 mm. Szczegółowa specyfikacja urządzeń stanowi załącznik do zapytania (pkt. 5). Prosimy o wycenę urządzeń w podstawowej konfiguracji oraz jako opcja urządzenia w konfiguracji z kolumny „opcjonalna”.

       Miejsce dostawy i montażu: LS Cargo Park, ul. Wirażowa 35, Warszawa

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 17.03.2021 r.  (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Oferta na dostawę podnośników na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, e-mail: h.glabowska@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Prosimy o zawarcie w ofercie:

       • warunków montażu do spełnienia przez Zamawiającego (zasilanie, posadzka),
       • okresu i warunków gwarancji,
       • możliwego terminu realizacji,
       • informacji o podobnych realizacjach (referencje),
       • okresu ważności oferty (oczekiwany przez zamawiającego: min. 60 dni),
       • terminu płatności (oczekiwany przez zamawiającego: 30 dni).

       Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu (termin do ustalenia indywidualnie).

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 3 - Specyfikacja urządzeń
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       18
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany uszkodzonego skraplacza  w agregacie chłodniczym TRANE wraz z modernizacją  instalacji wody lodowej w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35  w Warszawie

       Luty 18, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót wielobranżowych polegających na modernizacji instalacji wody lodowej wraz z wymianą uszkodzonego skraplacza agregatu chłodniczego TRANE w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty instalacyjne w branży instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki w następującym zakresie :

       1. Demontaż uszkodzonego skraplacza w agregacie wody lodowej TRANE ECGAN450
       2. Dostawa i montaż nowego skraplacza;
       3. Uzupełnienie czynnika chłodniczego w układzie freonowym agregatu Trane;
       4. Płukanie instalacji wody lodowej pomiędzy rozdzielaczem a agregatami.
       5. Modernizacja instalacji wody lodowej pomiędzy rozdzielaczem a agregatami wody lodowej na dachu polegająca na wymianie i/lub instalacji wymaganego uzbrojenia tj.: instalacji filtrów, wymianie manometrów, wizualizacja ciśnień w BMS ( przewidzieć niezbędne doposażenie agregatów jeśli wymagane), wymianie pomp obiegowych, kompensatorów, zaworów.
       6. Wykonanie instalacji ogrzewania rurociągów oraz izolacji rurociągów na dachu.
       7. Rozruch instalacji wody lodowej;
       8. Rozruch, pomiary, testy pracy agregatu chłodniczego;

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 05.03.2021r.  włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych

       „ oferta na wymianę skraplacza agregatu TRANE i modernizację instalacji wody lodowej w budynku Terminala Cargo ” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Andrzej Basiak, Tel. 723634411, e-mail: a.basiak@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu. Oczekiwany termin realizacji : 30 kwiecień 2021 .Minimalny okres ważności oferty 60 dni. Oczekiwany termin płatności – 30 dni. W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace dodatkowe jakie przewidywane są do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia inwestycyjnego ( tj. roboty projektowe, elektryczne, automatyki, oraz dokumentacja powykonawcza).

       W załączniku do oferty należy wyspecyfikować kwoty za poszczególne zakresy prac. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu.

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       19
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej  wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Luty 18, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót branży sanitarnej polegających na modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej na terenie LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej  35 w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty projektowe i montażowe w branży instalacji sanitarnych - instalacji hydrantowej w następującym zakresie :

       1. Analiza i opracowanie dokumentacji technicznej projektowej z uzgodnieniami rzeczoznawcy ppoż ( opracowanie przez projektanta z upr. projektowymi w branży sanitarnej).
       2. Montaż rurociągu bypass – na odcinku ok.100 mb
       3. Podłączenie bypass do istniejącej instalacji hydrantowej – szt. 3
       4. Dobór, dostawa i montaż wodomierza sprzężonego – szt. 1
       5. Dobór, dostawa i montaż reduktora ciśnienia na instalacji hydrantowej – szt. 2
       6. Wymiana zaworów hydrantowych – szt. 5
       7. Wszelkie wymagane regulacje (w tym sprawdzenie i regulacja progów załączania pomp głównych i pilotowej ) rozruchy, próby oraz pomiary sprawdzające wydajności i ciśnień instalacji hydrantowej (31 hydrantów)

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 10.03.2021r.  włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych

       „Oferta na modernizację instalacji hydrantowej w kompleksie LS CARGO PARK” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Anna Zielińska-Żmuda, Tel. 887-830-867, e-mail: a.zielinska2@lsas.aero .

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu (termin do ustalenia indywiduwalnie)

       Oczekiwany termin realizacji: maj 2021

       Minimalny okres ważności oferty: 60 dni

       Oczekiwany termin płatności: 30 dni 

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       20
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa LS Airport Services S.A. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej (DZ. U z 11.06.2016 poz 831)

       Luty 15, 2021 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań ustawy efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016,poz 831).

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem postępowania jest opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej.

       Audyt należy opracować zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych i metodologii wykonywania tego rodzaju prac audytorskich.

       Audyt winien obejmować swym zakresem wszystkie poniższe lokalizacje przedsiębiorstwa LS AIRPORT SERVICES S.A.

       Lokalizacja 1 –  Terminal Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie o powierzchni użytkowej 22186,19 m2

       Lokalizacja 2 –  Budynek OAV, u.J.G. Bennetta 2a w Warszawie o powierzchni użytkowej około 2968,87m2

       Lokalizacja 3 – Lotnisko Chopina w Warszawie, al. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej  524,45 m2

       Lokalizacja 4 –  Port  Lotniczy Gdańsk, ul. J. Słowackiego 200  w Gdańsku o powierzchni użytkowej 397,50 m2

       Lokalizacja 5 –  Port Lotniczy ul. kpt. M. Medweckiego  1  w Balicach o  powierzchni  użytkowej 834,21 m2

       Lokalizacja 6 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, ul. Wolności 90 w Ożarowicach o powierzchni użytkowej 1002,29

       Lokalizacja 7 – Magazyn , ul. Poleczki 21/23 , Warszawa,  o powierzchni użytkowej  695,83

       Lokalizacja 8 - DHL, ul. Wirażowa 37, Warszawa, o powierzchni użytkowej 5000 m2

       Zakres audytu powinien spełniać następujące wymogi:

       1. Wstęp i dane audytorów;

       2. Podstawy prawne oraz normy;

       3. Metodologia wykonania audytu energetycznego;

       4. Opis działalności przedsiębiorstwa;

       5. Podsumowanie (stan obecny) – bilans energetyczny przedsiębiorstwa;

       6. Podsumowanie i analiza warunków umów dostaw mediów energetycznych;

       7. Analiza obszarów gospodarki energetycznej:

       a.) Budynki i instalacje budynkowe,

       b.) Źródła energii i instalacje przesyłowe,

       c.) Układy elektroenergetyczne,

       d.) Procesy technologiczne,

       e.) Środki transportu.

       8. Analiza wskaźników zapotrzebowania na energię;

       9. Systemy monitoringu i procedury zarządzania gospodarką energetyczną;

       10. Wykaz rekomendowanych zmian organizacyjnych, zmian dostawców, zmian parametrów dostaw oraz wskazanie przedsięwzięć inwestycyjnych z analizą możliwych do uzyskania oszczędności oraz analizą kosztową cyklu życia inwestycji oraz okresu zwrotu;

       11. Załączniki – dane, na których oparty jest audyt energetyczny.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia  02.03.2021 r. do godz. 14:00

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       p. Małgorzata Rzeszótko tel. 693-925-476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       W ofercie należy zawrzeć szacowany termin realizacji prac oraz  projekt wstępny umowy na wykonywanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem. ze wskazaniem terminów reakcji na zgłoszenie zamawiającego, terminami płatności za wykonane prace.

       W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni. 

       Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

       5. Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       21
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.

       Styczeń 18, 2021

       1. Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A.

       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP: 522-29-49-523

       2. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. zgodnie z załączonym wzorem, w ilościach:

       • karty pokładowe (Zał. 5) – 810 000 szt.,
       • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 430 000 szt.,
       • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 150 000 szt.

       Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

       Warszawa:

       • karty pokładowe – 360 tys. szt.,

       Gdańsk:

       • karty pokładowe – 60 tys. szt.,
       • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 50 tys. szt.

       Kraków:

       • karty pokładowe – 100 tys. szt.,
       • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 80 tys. szt.

       Katowice:

       • karty pokładowe – 290 tys. szt.,
       • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 300 tys. szt.,
       • przywieszki bagażowe, wielkość 18 cali – 150 tys. szt.

       3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

       • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
       • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
       • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

       Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

       4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

       Zgodnie z podpisaną umową.

       5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.

       Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

       6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 31.01.2021 r.

       Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

       7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela Pan Zbigniew Roguski tel. 695 669 736, e-mail: z.roguski@lsas.aero.

       Ponadto informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       8. Załączniki:

       Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
       Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
       Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy - poufność
       Załącznik 5 - Karta pokładowa
       Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cali
       Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       22
       Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A.

       Luty 21, 2020

        

       W związku z dynamicznym rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla LSAS. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A

        Lp.

       Wyszczególnienie

       przewidywane zapotrzebowanie miesięcznie

       przewidywane zapotrzebowanie roczne

       1.

       Herbata czarna (op. po 100 szt.)

       60

       720

       2.

       Herbata owocowa (op. po 100 szt.)

       25

       300

       3.

       Cukier 1 kg (szt.)

       500

       6000

       4.

       Mleko 2 % L (szt.)

       3000

       36000

       5.

       Woda mineralna gazowana 0,5 L (szt.)

       1100

       13200

       6.

       Woda mineralna niegazowana 0,5 L (szt.)

       1100

       13200

       7.

       Ciastka delicje – opakowania (szt.)

       20

       240

       8.

       Mieszanka Wedlowska – opakowania (szt.)

       15

       180

       Jesteśmy zainteresowani produktami ze ”średniej półki jakościowej”.

       Dostawa do oddziałów LSAS na lotniska w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Modlinie.

       W ofercie proszę o podanie:

       – cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem rodzaju, typu i producenta,

       – czasu dostawy,

       – możliwej częstotliwości dostaw,

       – całkowitego asortymentu (katalogu) oferowanych artykułów spożywczych,

       – terminu ważności oferty.

       Dodatkowo proszę o podanie:

       – danych Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW, itp.,

       – portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),

       – zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

       – zaświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,

       – oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

       – dokumenty rejestrowe Wykonawcy.

       w/w informacje powinny zostać dołączone jako załączniki do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       W Sekretariacie LSAS – 1 piętro przy ul. Gordona Bennetta 2B, w Warszawie w terminie do 06.03.2020 do godziny 16:00, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych dla LSAS – nie otwierać”.

       Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

       Kryterium oceny:

       Głównym kryterium oceny ofert jest cena.

       Ponadto, zamawiający brać będzie pod uwagę:

       – deklarowaną możliwość dostaw do wszystkich, podanych powyżej, oddziałów LSAS,

       – deklarowany czas dostaw,

       – deklarowaną częstotliwość dostaw,

        – deklarowany pełny asortyment oferowanych artykułów spożywczych,

       – poświadczone referencjami doświadczenie oferenta w obsłudze firm.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

       Pani Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel. +48 (22) 209-49-91

       Pan Zbigniew Roguski z.roguski@lsas.aero tel. +48 (22) 206-94-45

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       23
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 16 sztuk ciągarek elektrycznych dla LS Airport Services S.A.

       Luty 24, 2020

       W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 16 sztuk ciągarek elektrycznych wraz z dostawą do trzech różnych lokacji w Polsce.

       Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja

       Sprzedaż 16 sztuk ciągarek elektrycznych w tym: – 7 szt. z dostawą do Warszawy – 4 szt. z dostawą do Krakowa, – 5 szt. z dostawą do Katowic.

       Specyfikacja przedmiotu zapytania:

       – Uciąg min. 15000kg;

       – Prędkość ograniczona do 25 km/h;

       – System szybkiej wymiany baterii trakcyjnej;

       – Zasilanie baterią 80V około 500Ah;

       – Ogumienie pneumatyczne;

       – Stalowe osłony na lampach tylnych i przednich;

       – Stalowa kratownica zabezpieczająca tylną szybę;

       – System zewnętrznego sterowania powolną jazdą przód/tył zlokalizowany przy tylnym zaczepie;

       – Fotele dla operatora i pasażera z pasami bezpieczeństwa;

       – Elektryczne ogrzewanie kabiny;

       – Wspomaganie układu kierowniczego działające również w czasie postoju;

       – Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy;

       – Tylny zaczep wielopoziomowy umożliwiający obsługę mechanizmu jedną ręką;

       – Elektryczny hamulec postojowy;

       – Przestrzeń załadunkowa z tyłu ciągarki wyposażona w barierki ochronne;

       – Oświetlenie drogowe przednie i tylne LED – zgodne z obowiązującymi przepisami „Prawo o ruchu drogowym”;

       – Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych;

       – Sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

       – Dokumentacja techniczna w języku polskim, z pełnym wykazem części;

       – Gwarancja minimum 24 miesiące

       Ponadto oferowane pojazdy muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.

       Zamawiający oczekuje dostarczenia ciągarek na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.

       Oferta powinna zawierać:

       – pełną specyfikację oferowanych pojazdów łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

       – cenę netto oferowanych pojazdów,

        – cenę netto opcji dodatkowych,

       – termin dostawy,

       – koszty dostawy,

       – deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

       – informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

       – dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).

       Dodatkowo oferta powinna zawierać:

       – dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

       – portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

       – zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

       – oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

       – posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

       – oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

       – dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

       – pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.

       Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 9.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 16 szt. ciągarek elektrycznych dla LSAS – nie otwierać”.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

       w sprawach technicznych:

       – Piotr Ruliński, mail: p.rulinski@lsas.aero

       w sprawach handlowych:

       – Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

       – Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

       – Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero

        

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

        

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       24
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych dla LS Airport Services S.A.

       Luty 28, 2020


       W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych.


       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00,


       1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja
       Sprzedaż 52 sztuk ciągarek elektrycznych z dostawą do:

       – 40 szt. z dostawą do Warszawy

       – 12 szt. z dostawą do Katowic.


       Specyfikacja przedmiotu zapytania:
       – gwarancja minimum 24 miesiące,

       – pojemność ładunkowa ok. 4 – 4,5 m³;

       – maksymalna wysokość przyczepy 2000mm;

       – maksymalna długość 2700mm;

       – minimalna wysokość podłogi 500mm;

       – podłoga ze spadkiem do środka z otworami umożliwiającymi swobodny odpływ wody;

       – konstrukcja stalowa zabezpieczona przed wpływami czynników atmosferycznych;

       – tylna część przyczepy w dwóch górnych rogach wyposażona w blachy aluminiowe (grubość min. 1,5 mm, o wymiarach 30-35mmx30-35mm);

       – podłoga z blachy ryflowanej aluminiowej min. 4mm grubości;

       – dach z blachy aluminiowej min. grubość 1,5mm, powierzchnia dachu węższa od powierzchni podłogi;

       – plandeki zabezpieczające przestrzeń ładunkową z obu boków, materiał plandekowy PCV w kolorze granatowym o gramaturze min. 650 g/m²;

       – mocowanie plandeki pozwalające na szybką wymianę;

       – możliwość rolowania plandek;

       – odboje boczne zabezpieczające plandeki przed obtarciami;

       – zabezpieczanie i mocowanie plandek za pomocą ekspanderów;

       – zaczep tylny automatyczny;

       – dyszel, zaczep i hamulec o wytrzymałości wystarczającej do jednoczesnego holowania minimum czterech przyczep z pełnym obciążeniem;

       – obrotnica dyszla oparta na łożyskach tocznych z możliwością smarowania z zewnątrz;

       – ucho dyszla amortyzowane obustronnie (sprężyny);

       – dopuszczalna prędkość holowania 25km/h;

       – przednia oś wyposażona w hamulec postojowy uruchamiany przez podniesienie i zabezpieczenie dyszla w pozycji pionowej również, gdy dyszel zostanie opuszczony na podłoże;

       – koła lane o wymiarach 4.00×8;

       – na wyposażeniu odblaski ( przód białe, tył czerwone ), zabezpieczone przed uszkodzeniami;

       Ponadto oferowane przyczepy muszą posiać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.


       Zamawiający oczekuje dostarczenia przyczep na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.


       Oferta powinna zawierać:

       – pełną specyfikację oferowanych przyczep łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

       – cenę netto oferowanych przyczep,

       – cenę netto opcji dodatkowych,

       – termin dostawy, – koszty dostawy,

       – deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

       – informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

       – dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).


       Dodatkowo oferta powinna zawierać:

       – dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

       – portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

       – zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

       – oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

       – posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

       – oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport

       Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

       – dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

       – pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.
       Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.


       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż i dostawę 52 szt. przyczep bagażowych dla LSAS – nie otwierać”.
       Oferty przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.


       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
       w sprawach technicznych:

       – Dariusz Kołakowski, mail: d.kołakowski@lsas.aero 

       w sprawach handlowych:

       – Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

       – Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

       – Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero


       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.


       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       25
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 6 agregatów prądotwórczych dla LS Airport Services S.A

       Luty 28, 2020


       W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 6 sztuk agregatów prądotwórczych (5 szt. agregatów dwunapięciowych 28/115V oraz 1 szt. agregatu jednonapięciowego 115V) wraz z dostawą do trzech różnych lokacji w Polsce.

       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero 

       1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja
       Sprzedaż 6 sztuk agregatów prądotwórczych, w tym:

       – 3 agregaty dwunapięciowe 28/115V z dostawa do Warszawy

       – 2 agregaty dwunapięciowe 28/115V z dostawa do Krakowa

       – 1 agregat jednonapięciowy 115V z dostawą do Katowic

       specyfikacja dla agregatów 28/115V:
       – gwarancja minimum 24 miesiące;

       – agregat dwunapięciowy 28V/115V 400Hz;

       – moc minimum 90KVa; – długość przewodów – 15 m;

       – zabezpieczenie przed wyrwaniem wtyku w czasie gdy jest podłączony (blokada hamulca, również gdy dyszel w pozycji podniesionej);

       – możliwość natychmiastowego rozruchu i użycia do zasilania samolotu;
       – sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

       – preferowana lecz nie wymagana możliwość holowania agregatu z włączonym silnikiem (w trybie „biegu jałowego”) przy minimalnej prędkości;

       – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, z pełnym wykazem części.


       specyfikacja dla agregatu 115V:
       – gwarancja minimum 24 miesiące;

       – agregat jednonapięciowy 115V 400Hz;

       – moc minimum 90KVa;

       – długość przewodów – 15 m;

       – zabezpieczenie przed wyrwaniem wtyku w czasie gdy jest podłączony (blokada hamulca, również gdy dyszel w pozycji podniesionej);

       – możliwość natychmiastowego rozruchu i użycia do zasilania samolotu;

       – sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

       – preferowana lecz nie wymagana możliwość holowania agregatu z włączonym silnikiem (w trybie „biegu jałowego”) przy minimalnej prędkości;

       – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, z pełnym wykazem części.


       Ponadto oferowane agregaty muszą posiać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.


       Zamawiający oczekuje dostarczenia agregatów na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.


       Oferta powinna zawierać:

       – pełną specyfikację oferowanych pojazdów łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

       – cenę netto oferowanych pojazdów,

       – cenę netto opcji dodatkowych,

       – termin dostawy,

       – koszty dostawy,

       – deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

       – informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

       – dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).


       Dodatkowo oferta powinna zawierać:

       – dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

       – portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

       – zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

       – oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

       – posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

       – oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

       – dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

       – pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.


       Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.
       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 6 szt. agregatów elektrycznych dla LSAS – nie otwierać”.


       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
       – Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

       – Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

       – Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero


       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       26
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       Marzec 2, 2020


       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego, znajdującego się w budynku Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.


       Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


       Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości. NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:
       Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą i montażem, wyposażenia pomieszczenia socjalnego „LS World Zone” w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie, zgodnie z wykonanym projektem (projekt oraz wizualizacje w załączeniu – rys.1, rys.2, rys.3).
       Rysunki nie są rysunkami branżowymi. Niezbędne będzie wykonanie własnych pomiarów do wykonania zabudowy na wymiar – po zakończonym remoncie pomieszczenia.
       Wymagania:
       – wymagany okres rękojmi 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji,
       – doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji podobnych zleceń – przesłanie referencji,
       – dopuszczalne jest zaproponowanie produktów równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego w załączniku, pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez zamawiającego.


       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Termin składania ofert: 16.03.2020 r., godz. 16:00 (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)
       Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
       Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na wyposażenie strefy socjalnej – proszę nie otwierać”


       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       – Hanna Głąbowska, tel.: 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

       – Dorota Abramczyk, tel.: 22 209 49 91, mail: d.abramczyk@lsas.aero

       – Eliza Szymańska, tel.: 22 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       A) W ofercie należy zawrzeć:

       – ofertę cenową w formie uzupełnionego pliku excel (w załączeniu),

       – możliwy termin realizacji całego zadania,

       – okres i warunki gwarancji,

       – informacje o doświadczeniu w podobnych realizacjach.


       B) Wymogami formalnymi są:

       – zawarcie w ofercie informacji z pkt. A,

       – dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),

       – oferta podpisana przez przedstawiciela,

       -przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,

       – załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu;

       Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie wraz z oświadczeniami
       Załącznik 3 - projekt
       Załącznik 4 - rysunek 1
       Załącznik 4 - rysunek 2
       Załącznik 4 - rysunek 3
       Załącznik 5 - Zakres prac w excel
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       27
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Wrzesień 22, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót branży sanitarnej polegających na modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej na terenie LS CARGO PARK przy ul.Wirażowej 35 w Warszawie.


       Informujemy, że:
       zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A.
       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
       Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
       0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00 ,
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       Przedmiot zapytania ofertowego:
       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty projektowe i montażowe w branży
       instalacji sanitarnych – instalacji hydrantowej w następującym zakresie :
       1. Analiza i opracowanie dokumentacji technicznej projektowej z uzgodnieniami rzeczoznawcy ppoż ( opracowanie przez projektanta z upr. projektowymi w branży sanitarnej).
       2. Montaż rurociągu bypass – na odcinku ok.100 mb
       3. Podłączenie bypass do istniejącej instalacji hydrantowej – szt. 3
       4. Dobór, dostawa i montaż wodomierza sprzężonego – szt. 1
       5. Dobór, dostawa i montaż reduktora ciśnienia na instalacji hydrantowej – szt. 2
       6. Wymiana zaworów hydrantowych – szt. 5
       7. Wszelkie wymagane regulacje ( w tym sprawdzenie i regulacja progów załączania pomp głównych i pilotowej ) rozruchy, próby oraz pomiary sprawdzające wydajności i ciśnień instalacji hydrantowej ( 31 hydrantów)

       Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Oferty należy składać w terminie do 12.10.2020 włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na modernizację instalacji hydrantowej w kompleksie LS CARGO PARK” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.
       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego

       Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela
       Andrzej Basiak Tel. 723 634 411 , e-mail: a.basiak@lsas.aero

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
       Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.

       Oczekiwany termin realizacji : 15.12.2020

       Załącznik:
       * Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych

       * Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       28
       Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług budowlanych w zakresie wykonania ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi (reorganizacji strefy AIRSIDE) na terenie Terminala CARGO w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na wykonaniu ogrodzenia oraz dostawy i montażu kontenera wartowniczegon a dz. nr ew. 11/23, 11/24, obr. 2-06-17 na terenie Terminala Cargo, położonego w Warszawie przy Wirażowej 35.

       Informujemy, że: 

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; 
       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; 
        – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania. 

       Składający zapytanie ofertowe: 

       LS Airport Services S.A. 
       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa  
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości 

       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00,  
       e-mail: sekretariat@lsas.aero 

       1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

       Przedmiotem zapytania ofertowego są prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz dostawą i montażem kontenera wartowniczego dz. nr ew. 11/23, 11/24, obr. 2-06-17 na terenie Terminala Cargo, położonego w Warszawie przy Wirażowej 35. 

       Zakres przedmiotowego zamówienia: 

       1. Przygotowanie projektu architektoniczno–wykonawczego wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami branżowymi stanowiącego podstawę do realizacji projektów branżowych oraz niezbędnych procedur administracyjnych wymaganych ustawą Prawo Budowlane. 

       2. Ogrodzenie systemowe z siatki cynkowane oraz powlekanej wraz z montażem drutu kolczastego. 

       – wysokość do 2,5 m; 
       – długości 120,0 m; 
       – słupki o rozstawie 2,5 m; 
       – podmurówka o wysokości 30 cm wraz z łącznikami betonowymi (prostymi i narożnymi); 

       3. Brama przesuwna o długości 7 m 

       – brama przesuwna, automatyczna (brama obsługiwana nadajnikiem automatycznego sterowania) o konstrukcji samonośnej z napędem w szafie,
       – wypełnienie dostosowane do elementów ogrodzenia frontowego, szer. w świetle 7,0 m,  
       – posadowienie, słupy konstrukcyjne, napęd w szafie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań producenta,  
       – zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 5002 (ultramaryna) do uzgodnienie z Inwestorem 

       4. Brama o długości 4m

       – Brama stalowa ocynkowana, 2-skrzydłowa, wypełnienie panelowe kratowe wypełnienie dostosowane do elementów ogrodzenia frontowego, szer. w świetle 4,0 m, 
       – posadowienie, słupki konstrukcyjne,  
       – zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 5002 (ultramaryna) do uzgodnienie z Inwestorem. 

       5. Furtki szt. 2 

       6. Dostawa i montaż kontenera wartowniczego o wymiarach 2,45 x 2,45 x 2,80 

       7. Instalacja elektryczna sieci IT. 

       8. Wymalowanie oznaczeń poziomych na nawierzchni asfaltowej i betonowej: wyznaczenie miejsc rozładunkowych, dróg dojazdowych, ciągów pieszych, oznaczeń ramp, wyznaczenie lokacji na placu np. składowanie sprzętu GSE (ok. 600 m linii). 

       9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac. 

       Warunki realizacji prac: 

       a) Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac. 
       b) Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 17:00, do godziny 7:00. 
       c) Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP. 
       d) Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie. 
       e) Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo – budowlanych. 
       f) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac. 
       g) Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości ofertowanych prac. 
       h) Gwarancja na wykonane prace powinna być nie niższa niż 24 miesiące. 
       i) Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 1 podobnego zakresu prac. 

       Uwaga! – Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. W celem uzyskania pełnego projektu w edytowalnej wersji elektronicznej prosimy o zabranie na wizje lokalną nośników elektronicznych umożliwiających sporządzenie kopii. 

       Terminy wizji lokalnej: 

       17.03.2020 godz.12.00
       18.03.2020 godz.12.00 
       do ustalenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 3.06.2020 r. do godz. 14:00 

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: 

       p. Andrzej Basiak, tel. 723-634-411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Do formularza oferty należy dołączyć kosztorysy robót. 

       W ofercie należy zawrzeć szacowany termin realizacji prac oraz informację o długości udzielonego okresu gwarancji.  

       Do oferty należy dołączyć załącznik ze szczegółową ofertą handlową według załącznika z przedmiarem.

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczenie wykonawcy przystępującego do prowadzonego postępowania o poufności oraz ochronie danych osobowych
       Zakres robót ogrodzenie - przedmiar
       Schemat obrazujący układ ogrodzenia
       Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       29
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich wraz z inwentaryzacją i drobnymi naprawami w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

       Maj 19, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie badań instalacji elektrycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wraz z inwentaryzacją instalacji elektrycznych i wykonaniem drobnych napraw instalacji elektrycznych w obiektach biurowo-magazynowych w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       W zakresie usługi przewiduje się:

       1. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie.
       2. Badanie ciągłości przewodu ochronnego;
       3. Badanie rezystancji izolacji obwodów;
       4. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
       5. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
       6. Pomiary kontrolne transformatorów;
       7. Pomiary instalacji odgromowej;
       8. Pomiary kabli SN;
       9. Przegląd komór TRAFO;
       10. Przegląd rozdzielni SN i NN.
       11. Przegląd rozdzielnic nn piętrowych.
       12. Przegląd zasilaczy UPS wraz z badaniem baterii;
       13. Kontrola tablic i rozdzielni kamerą IR;
       14. Wymiana uszkodzonych aparatów elektrycznych wraz z naprawami tablic rozdzielczych;
       15. Lokalizacja i likwidacja nieczynnych obwodów elektrycznych;
       16. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wraz z uzupełnieniem i zmianami istniejącej dokumentacji, schematów i opisów w rozdzielniach i osprzęcie elektrycznym.

       Ofertę należy przygotować przy następujących założeniach co do warunków realizacji prac:

       Prace należy tak zorganizować aby ograniczyć konieczność wyłączeń zasilania do niezbędnego minimum.

       W ofercie należy zawrzeć koszty dostawy, podłączenia, obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych pozwalających na podtrzymanie zasilania energetycznego wskazanych strategicznych odbiorów w obiekcie.

       Wyniki pomiarów i sprawdzeń należy zawrzeć w protokole w formie tabelarycznej pozwalającej na jednoznaczną lokalizację i identyfikację badanego obwodu, aparatu, osprzętu e.t.c

       W przypadku pomiarów natężenia oświetlenia czy badań instalacji odgromowej należy załączyć szkice sytuacyjne z naniesionymi punktami pomiarowymi, złączami.

       Przyrządy pomiarowe winny być dopuszczone do użytkowania poprzez posiadanie stosownych świadectw kalibracji, certyfikacji.

       Sprawdzenie kamerą IR wykonać podczas normalnego obciążenia w ciągu dnia roboczego.

       Osoby wykonujące pomiary winny wykazać się świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru dla wykonywania obsługi, konserwacji i pomiarów w zakresie >1 kV.

       W ofercie należy przyjąć, iż 10 % osprzętu w tablicach rozdzielczych będzie podlegać wymianie na nowe. Prace można będzie wykonywać w ściśle określonych porach, zazwyczaj tylko nocnych i weekendowych. Należy przewidzieć wszelkie utrudnienia związane z pracą w czynnym obiekcie oraz związane z zabezpieczeniem tymczasowych instalacji elektrycznych ( rozdzielnice RB, okablowanie od agregatów prądotwórczych, przedłużacze). Obiekty Terminala Cargo są czynne w trybie 24/7/365.

       Zamawiający ocenia, iż koniecznym będzie wykonania 4 wyłączeń w okresie weekendowym, celem zapewnienie zasilania niezbędnych odbiorów koniecznym będzie podłączenie min. 2 agregatów prądotwórczych o mocy ok. 100-150 kVA każdy na okres 48 godzin ( do weryfikacji i decyzji Oferenta).

       Warunki realizacji prac:

       1. Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia prac : lipiec 2020.
       2. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
       3. Roboty wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
       4. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
       5. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
       6. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania prac pomiarowych .
       7. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.
       8. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości oferowanych prac.
       9. Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
       10. Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie doświadczenia realizację min. 2 podobnego zakresu prac.
       11. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie firmy LS AIRPORT SERVICES S.A. ul. J .Gordona Bennetta 2b , 02-159 Warszawa, do dnia 12 czerwca 2020 do godz. 12.00

       1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak, tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

       1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wizją lokalną. Prosimy o zabranie na wizję lokalną nośnika pendrive.

       Terminy wizji lokalnych : 25.05.2020 i 26.05.2020, godz. 12.00

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

        

       Załącznik:

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       30
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oprogramowania wspomagającego controling.

       Sierpień 11, 2020


       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę systemu BI (hurtowania danych) oraz moduł budżetowania. Zakup obejmuje licencje oraz koszty wdrożenia


       Informujemy, że:
       zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.


       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości. NIP: 522-29-49-52 Tel.: 22 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

       Przedmiot zapytania ofertowego:
       Program wspomagający proces budżetowania oraz raportowania obejmujący następujące moduły : budżetowanie, analizy wielowymiarowe ( oparte o kostki OLAP ) , pulpity managerskie , hurtownię danych . Zakup obejmuje : licencje , koszt instalacji ( jeżeli występuje ) analizę przedwdrożeniową, koszty wsparcia w procesie wdrożenia ( co najmniej 1 mc asysta wdrożeniowa) miesięczne koszty utrzymania.
       Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08. 2020 do godz. 12.oo na adres: sekretariat@lsas.aero

       Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
       w sprawach merytorycznych Michał Tarczyński, tel. +48 723 69 00 49, e-mailm: m.tarczynski@lsas.aero w sprawach formalnych Edwin Eliasz, tel 22 206 95 08, e-mail: e.eliasz@lsas.aero

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

       Załącznik:
       • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

       Formularz odpowiedzi na zapytanie wraz z oświadczeniami
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       31
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wymianę wentylatorów dachowych w budynkach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

       Lipiec 29, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót montażowych polegających na wymianie 7 szt. wentylatorów dachowych wentylacji ogólnej na dachu budynku Terminala Cargo oraz 1 szt. wentylatora w wykonaniu Ex w budynku Akumulatorni na terenie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

       Informujemy, że: 

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe: 

       LS Airport Services S.A.
       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości 

       NIP 522-29-49-523
       Tel.: (0 22) 206 95 00 
       E-mail: sekretariat@lsas.aero 

       1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

       Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty montażowe w zakresie demontażu i instalacji nowych wentylatorów dachowych w następującym zakresie : 

       Demontaż wentylatorów dachowych – szt. 8 
       Adaptacja / wymiana podstaw dachowych – szt. 8 
       Dostawa i montaż wentylatorów dachowych – szt. 7 
       Podłączenie elektryczne, próby, rozruchy, pomiary wydajności. 

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w terminie do 1.09.2020, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na wymianę wentylatorów dachowych Terminal Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. 

       Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego. 

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Andrzej Basiak, tel. 723 634 411 , e-mail: a.basiak@lsas.aero 

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

       Uwagi: 

       W zakresie oferty należy uwzględnić dobór nowych wentylatorów do projektowanej wydajności. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Oferentowi. 
       Zamawiający z wyjątkiem wentylatora Ex nie narzuca Oferentowi producenta i typu wentylatorów. Celem procesu jest uzyskanie sprawnej instalacji o projektowanej wydajności. 
       Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 szt. wentylatora (WD 315 II) z magazynu Zamawiającego. W załączniku do zapytania wykaz wentylatorów podlegających wymianie, wraz z typoszeregiem 

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Karta Identyfikacyjna Wentylatora
       Typoszereg
       Wykaz
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       32
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż bramek do wykrywania metali wraz z zestawami do testowania: do Magazynu Cargo w Warszawie (3 szt.) i Magazynu Cargo w Ożarowicach (1 szt.)

       Lipiec 9, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż 4 szt. bramek do wykrywania metali (WTMD) wraz z zestawami do testowania: – 3 szt. do magazynu w Warszawie; – 1 szt. do magazynu w Ożarowicach.

       Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe

       LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości; NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego

       Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż bramek do wykrywania metali (WTMD) oraz 4 szt. zestawów do testowania:

       3 szt. w Magazynie Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35,

       1 szt. w Magazynie Cargo w Ożarowicach, przy ul. Wolności 90,

       zgodnie z poniższą specyfikacją:

       – Spełnienie normy 2 zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego; – Zgodność z wymogami zawartymi w dodatku 12-A do załącznika do decyzji wykonawczej Komisji C(2015) 8005 z dnia 16.11.2015 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008; – Certyfikat ECAC; – Odporność na zakłócenia zewnętrzne, pole elektromagnetyczne i mechaniczną ingerencję; – Wielostrefowe wskazywanie położenia obiektu; – Łatwość obsługi i testowania urządzenia; – Doświadczenie firmy na rynku polskim oraz międzynarodowym – potwierdzenie min. 1 realizacji; – Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w czasie 24h od zaistnienia usterki; – Dostępność oryginalnych części zamiennych.

       Możliwość odbycia wizji lokalnej w celu oględzin miejsca montażu bramek. Termin do ustalenia indywidualnie.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       LS Airport Services S.A., ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa (Sekretariat LSAS – I piętro). Sposób: pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Cargo – oferta na bramki WTMD”; Termin: 27.07.2020, godz. 14:00.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       W kwestiach technicznych: – Marcin Fudała, tel. 695 887 561, mail: m.fudala@lsas.aero

       W kwestiach wizji lokalnej: – Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

       W kwestiach formalnych: – Eliza Szymańska, tel. (22) 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero – Adam Woźniak, tel. (22) 206 94 46, mail: a.wozniak@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Wymogami formalnymi są: – dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie; – oferta podpisana przez przedstawiciela; – przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego; – załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

       Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

       W ofercie należy zawrzeć: – cenę zakupu i montażu; – możliwy termin realizacji zadania; – informację o doświadczeniu w podobnych realizacjach; – informację o okresie udzielonej gwarancji; – informację o możliwości zawarcia umowy serwisowej i jej warunkach. Dokumenty powinny być złożone w wyznaczonym terminie, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na bramki WTMD”

       Załączniki:

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z oświadczeniami wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       33
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania wraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

       Listopad 13, 2019


       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania oraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.


       Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania


       Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero
       1.Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji obejmującej układnicę wysokiego składowania i dźwignik elektryczny w zakresie kompleksowego utrzymania technicznego w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, elektrycznej i automatyki. Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację A. Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Dok zewnętrzny obsługujący 90 gniazd magazynowych, ze stołem obrotowym i 2 wagami. Pełny dozór UDT


       Podstawowe parametry techniczne urządzenia:
       Urządzenie zostało wykonane przez: BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND Rok prod. – 1992 Nr. Fab. – ETV90.583 Masa – 13000 kg Udźwig znamionowy – 6800 kg Długość – 6400 mm Szerokość – 4100 mm Wysokość -10900 mm Prędkość pozioma – 75 m/min. Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN) Przyspieszenie poziome -02,/sec2 Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23 Ilość przystanków poziomych – 16 Prędkość pionowa – 15 m/min. Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min. Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23 Liny nośne – Stalowe fi 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP Ilość przystanków pionowych – 3 Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200


       W załączniku 4 widoczny schemat ogólny układnicy oraz urządzeń współpracujących.
       Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji.
       B. Dźwignik elektryczny zewnętrzny AX
       Dźwignik zainstalowany na rampie zewnętrznej Terminala LS Cargo Park. Charakterystyczne dane techniczne w załączniku 6 do zapytania.
       Zakres umowy serwisowej.


       W zakresie usługi na serwis i konserwację należy ująć : – Wykonywanie planowanych przeglądów głównych; – Wykonywanie przeglądów bieżących; – Usuwanie awarii i usterek; – Wykonywania napraw bieżących; – Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych; – Uczestnictwo w inspekcjach UDT; – Utrzymanie urządzenia w czystości ( okresowe czyszczenie urządzenia). – Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów. – Opracowywanie propozycji do budżetu remontowego. – Zapewnienie serwisu mobilnego.


       Załączony do zapytanie harmonogram przeglądów ma charakter poglądowy i nie stanowi wyznacznika zakresu umowy serwisowej. Harmonogram docelowy ma być załącznikiem do umowy serwisowej i winien być opracowany przez Wykonawcę na podstawie przepisów prawnych, dokumentacji techniczno-ruchowej i doświadczenia Wykonawcy.
       2.Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapy

       tanie ofertowe:
       Oferty należy przesyłać na poniższe adresy mailowe:
       m.krawczyk@lsas.aero
       h.glabowska@lsas.aero
       do dnia 29.11.2019 do godz. 12.00


       W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej.
       W formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy podać kwotę miesięczną netto za sprawowanie usługi serwisu i konserwacji.
       W ofercie należy przedstawić stawki jednostkowe roboczogodzin serwisu w podziale na porę świadczenia usługi.
       Do oferty załączyć propozycje poziomu SLA usługi oraz wartości wskaźników KPI pozwalające na ocenę poziomu świadczenia usługi.
       Do oferty należy załączyć informację o proponowanym czasie reakcji serwisu mobilnego:
       1. Dzień powszedni – ………….
       2. Niedziele i święta – …………..
       3. Pory nocne – …………..


       3.Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak.
       tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero .


       4.Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.


       Załącznik:
       1.) Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych.
       2.) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
       3.) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
       4.) Schemat układnicy.
       5.) Poglądowy harmonogram przeglądów.
       6.) Dźwignik AX dane techniczne.

       Poglądowy harmonogram przeglądów
       Schemat układnicy
       Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       34
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano ? montażowych na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

       Czerwiec 30, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano – montażowych, na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości; NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

       – wykonanie projektu oznaczeń poziomych magazynu tj. ciągi piesze, drogi transportowe, lokacje magazynowe, miejsca składowania wewnątrz magazynu i w strefach zewnętrznych, a także oznaczenia pionowe – zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi BHP oraz istniejącymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Projekt powinien zostać zatwierdzony przez Rzeczoznawcę ds. BHP i zostać złożony w formie papierowej w terminie zgodnym z podpisaną umową. Projekt powinien być wynikową konsultacji technicznych z przedstawicielami LSAS. Wstępna koncepcja zostanie przedstawiona w trakcie wizji lokalnej.

       Powierzchnia hali oraz terenów zewnętrznych, które również wchodzą w zakres inwestycji to ok. 16 tys. m^2, długość linii we wstępnej koncepcji to ok. 5 tys. mb.

       – realizacja zatwierdzonego projektu – wykonanie oznakowań zgodnie z projektem, a także usunięcie istniejących oznaczeń, przygotowanie i czyszczenie posadzki, roboty towarzyszące przy montażu oznakowań pionowych (drobne naprawy ścian, malowanie, naprawy nawierzchni asfaltowej itp.). Realizacja zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopasowanym do pracy operacyjnej magazynu (możliwość etapowania wykonania, wykonanie również w godzinach nocnych i weekendy – do ustalenia).

       Warunkiem formalnym jest udział w wizji lokalnej.

       Terminy wizji lokalnych 01-15.07.2020 (po wcześniejszym ustaleniu z min. jednodniowym wyprzedzeniem).

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Miejsce: LS Airport Services S.A., ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa (Sekretariat LSAS, I piętro)

       Sposób: pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Cargo – oferta na oznakowanie magazynu”

       Termin: 31.07.2020, do godz. 14:00.

        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       W kwestiach technicznych oraz wizji lokalnej: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

       W kwestiach formalnych: Eliza Szymańska, tel. 22 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero Dorota Abramczyk, tel. 22 209 49 91, mail: d.abramczyk@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       A. Wymogami formalnymi są:

       – dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie, – oferta podpisana przez przedstawiciela, – przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego, – załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu, – udział w wizji lokalnej.

       Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

       B. W ofercie należy zawrzeć:

       – koszt inwestycji, w rozbiciu na projekt oraz wykonanie, – możliwy termin realizacji zadania, w rozbiciu na projekt oraz wykonanie,

       – informację o doświadczeniu w podobnych realizacjach, – informację o technologii wykonania oznakowania, – informację o okresie udzielonej gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego 36 m-cy na trwałość związania z podłożem.

       Załączniki:

       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych ocobowych
       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       35
       Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

       Czerwiec 19, 2020

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie robót remontowo budowlanych polegających na dostosowaniu magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 do nowych przepisów UE.

       Informujemy, że:

       – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

       – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

       – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523; Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót remontowo-budowlanych celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowo – biurowo – socjalnej do potrzeb WIORIN w budynku magazynu lotniczych przesyłek towarowych w Warszawie przy ul. Wirażowej 35. Prace będą polegały na wykonaniu kompleksowych robót budowlano-montażowych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej (w tym sieci IT) i sanitarnej na powierzchni ok. 90 m2.

       Rzuty pomieszczeń objętych zapytaniem ofertowym stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

       W zakres remontu wchodzą roboty remontowo – budowlane (szczegółowo określone w załączniku do zapytania – Zakres prac) polegające na:

       – Budowy wygrodzenia z płyty warstwowej

       – Budowie pomieszczenia chłodni z płyty warstwowej

       – Dostawa i montaż mroźni modułowej

       – Remontu wjazdowej bramy rolowanej

       – Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej

       – Zmiana okładzin ściennych i malowanie

       – Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.

       – Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodem;

       – Montaż instalacji oświetleniowej;

       – Montaż instalacji sanitarnej: wod-kan, wentylacji i klimatyzacji

       – Montaż sufitów podwieszanych;

       – Dostawa wyposażenia: meble laboratoryjne i biurowe i chłodnia

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

       Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

       a) Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.

       b) Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00.

       c) Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP. d) Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.

       e) Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo – budowlanych.

       f) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

       Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełniony o ceny jednostkowe przedmiar robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załącznik nr 4).

       Uwaga! – Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

       Terminy wizji lokalnej: 25.06.2019 godz.12.00

       1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godz. 14:00

       1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: Anna Zielińska-Żmuda tel. 887-830-867, e-mail: a.zielinska2@lsas.aero

       1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Załącznik:

       Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz oświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
       Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
       Przedmiar robót
       Projekt koncepcyjny
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF