Postępowania aktywne
01
01
Wróć do Przetargi
Postępowania aktywne
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym tj. zabudowaniami kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  usługi wymiany 1 szt. bramy szybkobieżnej o wymiarach 6,3m x 4m w świetle w obiekcie Terminala Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na prace remontowo-montażowe p.n. „wymiana 2 szt. tablic piętrowych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej, Warszawa ul. Wirażowa 35„
05
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż pojazdu do odladzania samolotów marki Kiitokori
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie
07
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup macierzy QNAP z elementami montażowymi i dyskami.
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na remont bieżący nawierzchni rampy Terminala Cargo
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo
10
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie audytu warunków zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK
11
Ogłoszenie przetargu na zbycie 2 pojazdów do odladzania samolotów
12
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup 3 samochodów osobowych (max 12-15-os), do przewozu osób o DMC powyżej 3,5T dla prawa jazdy kat. D oraz oferty na zakup 1 samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 
14
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 
15
zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty prac instalacyjnych związanych z remontem oświetlenia w ciągach komunikacyjnych budynków Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.
17
zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na świadczenie usługi serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych w ramach infrastruktury technicznej budynków
18
Zapytanie ofertowe   w sprawie przedstawienia oferty na zakup podnośnika mobilnego kolumnowego 30T dla   LS Airport Services S.A. Oddział w Krakowie wraz z dostawą.
19
Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.
20
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. oraz zawarcia umów ramowych określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.
21
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
22
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
23
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych
24
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.
25
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.
26
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach
27
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo
28
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
29
Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.
30
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
31
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. ? Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
32
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych
33
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 
34
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
35
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.
36
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą sprzedaż strojów (mundurów) męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.
37
Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw
38
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
39
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
40
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
41
Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych
42
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji
43
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
44
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej  w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A.  (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
45
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie
46
Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika
47
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
48
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.
49
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii
50
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych
51
Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.
52
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE
/
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym tj. zabudowaniami kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wykonania dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym, stanowiącym część kompleksu LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym, stanowiącym część kompleksu LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Dokumentację należy przygotować w oparciu o stan aktualny budynków, weryfikację dokumentacji archiwalnej, aktualnych przepisów, wytycznych Państwowej Straży Pożarnej (PSP), dla tego typu opracowań  przy uwzględnieniu aktualnych i planowanych inwestycji LSAS na terenie LS Cargo Park, postanowień zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami:

W zakresie usługi należy przewidzieć :

 • wykonanie wizji lokalnej (wszystkich pomieszczeń i stref obiektów Terminala Cargo, Centrum Spedycji Lotniczych, terenu LS Cargo Park)
 • inwentaryzację budynków i terenu przyległego pod względem stanu ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowanie zakresu i harmonogramu czynności dotyczących niezgodności koniecznych
  do usunięcia w trybie natychmiastowym (jeśli wystąpią), uwzględniając etapowanie prac
 • sporządzenie ekspertyz/y (wraz z uwzględnieniem wytycznych PSP co do formy i zawartości opracowania tego typu), ze wskazaniem i wykonaniem opisu występujących niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, określeniem proponowanych rozwiązań podstawowych i zamiennych zapewniających prawidłowy poziom bezpieczeństwa pożarowego, przedstawienia kategorii zagrożenia ludzi, podziału na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej, warunków ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenia awaryjnego, wyposażenia w gaśnice, zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, dróg pożarowych, wykazu niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych które zostaną i nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami, zestawienia planowanych rozwiązań zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno – budowlane, zapewniających prawidłowy poziom ochrony przeciwpożarowej w szczególności bezpieczeństwo życia ludzi, w tym warunki bezpiecznej ewakuacji, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego
 • ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową, odpowiadającą jej część graficzną oraz część analityczno-ocenną;
  • część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a także planu zagospodarowania terenu
  • rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i pieczęciami i podpisami rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
 • zakres tematyczny ekspertyzy:
  • przedmiot, zakres i cel opracowania
  • ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)
  • warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową)
  • zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno-budowlanych w oparciu, o które budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony w budynku)
  • charakterystyka pożarowa
  • powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
  • odległość od obiektów sąsiadujących
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
  • kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
   i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi
  • ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
  • podział obiektu na strefy pożarowe
  • klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
  • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
  • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu
  • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających
  • wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
  • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zaznaczone na planie i opisane hydranty zewnętrzne do zewnętrznego gaszenia
  • drogi pożarowe wyraźnie zaznaczone graficznie na planach sytuacyjnych ze wskazaniem lokalizacji ich oznakowania przy uwzględnieniu istniejącego oznakowania ruchu drogowego, zaznaczone i opisane elementy architektury i ewentualne przeszkody ograniczające dostęp do budynku od strony dróg pożarowych
  • zakres niezgodności z przepisami - wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi
  • wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych
   i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
  • wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych
   i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
  • przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych
  • analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
  • wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
 • złożenie wniosku(ów) i uzyskanie koniecznych postanowienia/ń Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych (wraz z prowadzeniem bądź asystą/ koordynacją przy prowadzonym postępowaniu)(uwaga: ilość egzemplarzy, wymagania dotyczące składu dokumentacji i wniosku/ów wg wymagań PSP, sporządzenie dokumentacji przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)

Wymogiem złożenia oferty jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia obiektów planowanych do opisania w ekspertyzie. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji zapoznania się ze stanem technicznym,  skalą i strukturą obiektów. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Termin składania ofert:  24.04.2024godz. 16:00 - (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)

Sposób składania oferty: W Sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, z dopiskiem „oferta na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej”.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel: 887 831 122

W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Mikołaj Długosz m.dlugosz@lsas.aero, tel: 539 608 942

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – minimum 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Przesłanie planu, harmonogramu realizacji usługi, z uwzględnieniem w nim terminu co najmniej dwutygodniowego przed ostatecznym terminem zakończenia prac na przekazanie Zamawiającemu wersji roboczej Ekspertyzy
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Wymogami formalnymi są:

 • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
 • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
 • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
 • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie
 • oferta podpisana przez przedstawiciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
 • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
 • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy (poufność)
Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (ochrona danych)
Załącznik 5 - Oświadczenie wkonawcy o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest usługa remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.  

Zakres prac:

 • Dwukrotne malowanie ścian korytarza wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 874,62 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian korytarza wraz z przygotowaniem podłoża Łącznik/CSL – 807,18 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 463,20 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża CSL/Lącznik – 369,83 m2
 • Dwukrotne malowanie sufitów klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 198 m2;
 • Dwukrotne malowanie sufitów klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Łącznik/CSL – 88,40 m2;
 • Zakup i montaż wykładziny na całej powierzchni korytarzy w Terminalu Cargo z uwzględnieniem cokołu 7cm – 404,08 m2;
 • Wymiana istniejących gniazd elektrycznych – 23 szt.;
 • Wymiana włączników oświetlenia o kolorystyce zgodnej z kolorystyką gniazd elektrycznych – 55 szt.;
 • Usunięcie i ponowny montaż po malowaniu ścian korytarza wszystkich elementów informacyjnych, dekoracyjnych itp.;
 • Wymiana zużytych pasków antypoślizgowych na krawędziach stopni schodów.

Zastosowanie osprzętu Legrand lub równoważne.
Farba Dulux lub równoważna, kolor do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wykładzina Burmatex trudnopalna lub równoważna trudnopalna.

Szczegółowy zakres w załączniku 1 do zapytania ofertowego

Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych powinny być wykonywane w godzinach późno popołudniowych/nocnych.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 14:00, z dopiskiem „Usługa remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz CSL”, adresowanej na p. Dorota Abramczyk.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

p. Kamila Kulik tel. 723-630-767, email: k.kulik@lsas.aero

W sprawach handlowych informacji udzielają:

p. Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, email: d.abramczyk@lsas.aero

p. Magdalena Kursa tel. 532 566 140, email: m.kursa@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 8. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Przedmiar robót
Załącznik 4 - Oświadczenia potencjalnego wykonawcy
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  usługi wymiany 1 szt. bramy szybkobieżnej o wymiarach 6,3m x 4m w świetle w obiekcie Terminala Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie demontażu, dostawy i montażu 1 szt. bramy szybkobieżnej spiralnej z przęsłami (wymiary otworu w ścianie ok 6300 x 4000 mm, szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminala Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest  wymiana 1 szt. bramy szybkobieżnej spiralnej z przęsłami dla otworu o wymiarach w świetle muru ok 6300 x 4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami:

 • Demontaż i utylizacja istniejącej bramy;
 • Brama przeznaczona do pracy ciągłej
 • Brama w technologii spiralnej z podziałem na panele
 • Wymiar w świetle otworu ok 6300mm x 4000 mm;
 • Wyposażona w system automatycznego sterowania (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy);
 • Wyposażona w sygnalizację świetlną i zintegrowaną barierę świetlną;
 • Wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne z malowaniem linii wyznaczających pętlę (cięcie posadzki wyłącznie urządzeniem elektrycznym);
 • Odporność na obciążenia wiatrowe (wg PN EN 12424) – minimum 3 klasa;
 • Elementy bramy odporne na działanie temperatur w zakresie od -30 st. C do 60 st. C
 • Wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy;
 • Nieprzezierna część bramy w kolorze niebieskim;
 • Oczekiwana prędkość otwierania  bramy niemniejsza  niż 2,5m/s;
 • Sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego przy bramie z wyłącznikiem głównym;
 • Awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy;
 • Skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55;
 • Brama powinna być wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem;
 • Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego;
 • Regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej;
 • Wykonanie stalowych obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanej bramy szybkobieżnej dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia;
 • Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą;
 • Minimalny czas gwarancji 60 miesięcy;
 • Drobne prace budowlane (szpachlowanie, malowanie) po demontażu starych bram;
 • Wykonawca zaproponuje jako opcję w ofercie dodatkowe urządzenia wyzwalające lub blokujące ruch bramy (np. technologia radarowa, etc.).

Przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi ok. 200 000 cykli, żywotność 2 000 000 cykli. Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

Prosimy o opcjonalne wskazanie kosztów montażu przeprowadzonego w godzinach nocnych tj. od godziny 22:00 lub weekendowych.

Wymogiem jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia miejsca montażu. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Termin składania ofert:  19.04.2024 , godz. 16:00
- (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)
Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, w zamkniętej kopercie – I piętro, przy  ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na zakup 1 szt. bramy szybkobieżnej”

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel: 887 831 122
W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Kamila Kulik k.kulik@lsas.aero tel: 723 630 767

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – minimum 60 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Czas zamknięcia przejścia i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
 9. Informacje o szacunkowym koszcie przeglądu rocznego, serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz częstości ich wykonywania

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Wymogami formalnymi są:

 • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
 • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
 • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
 • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),
 • oferta podpisana przez przedstawiciela,
 • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
 • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy (poufność)
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy (ochrona danych osobowych)
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na prace remontowo-montażowe p.n. „wymiana 2 szt. tablic piętrowych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej, Warszawa ul. Wirażowa 35„

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót montażowych branży elektrycznej polegających na wykonaniu oraz wymianie 2 szt. tablic elektrycznych rozdzielczych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wybór oferty na wykonanie robót remontowych instalacyjno-montażowych, polegających na wymianie tablic elektrycznych rozdzielczych szt. 2, w budynku Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul.Wirażowej 35 w Warszawie..

Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. „Projekt techniczny część elektryczna remont 2-ch tablic elektrycznych rozdzielczych elektrycznych w budynku Terminala Cargo i CSL” , opracowanie z  2023 roku, autorstwa mgr. Inż. Ireneusza Kuźmiuka.

W zakresie prac przewiduje się :

 1. Zakup, dostawa szafy rozdzielczej – szt. 2
 2. Wyposażenie w osprzęt i oprzewodowanie tablic rozdzielczych – szt. 2
 3. Demontaż okablowania zasilającego;
 4. Demontaż tablic – szt. 2
 5. Montaż nowych tablic rozdzielczych – szt. 2
 6. Zapewnienie zasilania gwarantowanego wskazanych obwodów na czas wymiany tablic;
 7. Dokumentacja powykonawcza – w tym niezbędne pomiary elektryczne.
 8. Próby ruchowe.
 9. Roboty towarzyszące.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki LS Airport Services S.A. ul. J. G. Bennetta 2 b, 02-159 Warszawa - Sekretariat 1 piętro z dopiskiem „prace remontowo-montażowe, wymiana 2 tablic piętrowych na Terminalu Cargo” do dnia 27.03.2024

W ofercie należy uwzględnić następujące założenia i wytyczne :

 1. Prace wykonywane tylko i wyłącznie w nocy/weekend
 2. Należy zapewnić zasilanie gwarantowane dla odbiorów strategicznych, przewidywane zapotrzebowanie maks. 2 x 5 kW.
 3. Oferent winien zapoznać się z dokumentacją projektową i przewidzieć w ofercie wszelkie zakresy jakich ew. brakuje w dokumentacji , a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji prac.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac i wstępny harmonogram.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji handlowych dotyczących zapytania ofertowego udziela Dorota Abramczyk: d.abramczyk@lsas.aero  tel. : 887-831-122

Informacji technicznych dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak: a.basiak@lsas.aero, tel. : 723 634 411

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Oświadczenia oferenta
Załącznik 3 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
05
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż pojazdu do odladzania samolotów marki Kiitokori
Nr ref. przetargu: 2/10/2023

Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523, kapitał zakładowy i wpłacony 40.440.022,00 zł (dalej jako „LSAS")

Termin, miejsce oraz tryb zbycia składników aktywów trwałych: grudzień 2023, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, przetarg

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt: 7:00-15:00)

Informacja o zbywanych składnikach aktywów trwałych: Pojazd do odladzania samolotów / Kiitokori EFI4000 / nr boczny 158 / rok produkcji 2009 / drogomierz 4041 km / 1214 mth

Wysokość ceny wywoławczej: 25 000,00 zł netto

Wysokość wadium: 1 250,00 zł netto

Termin i sposób wnoszenia wadium oraz informacje, o których mowa § 5 ust. 7 – 9
Miejsce:

Siedziba Spółki
LS AIRPORT SERIVICES S.A.
ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa
Nr konta do wpłaty wadium:  47 1240 6003 1111 0000 4944 0917
Termin wpłaty wadium: do godziny 14:00 w dn. 22.12.2023 r.
Tytuł wpłaty wadium:
Wadium w ramach Przetargu o nr ref. 2/10/2023 , dot. oferty na Przedmiotu sprzedaży nr ………………….
Okres związania ofertą: 90 dni od upływu terminu składania ofert

Osoba do kontaktu w sprawie przetargu: Marcin Majcher / tel. +48 887 831 211 / e-mail: m.majcher@lsas.aero

Jednocześnie informujemy, że:

 1. uczestniczący w przetargu/aukcji ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych oraz złożyć, w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji, pisemne oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych, a także – jeśli składnik aktywów trwałych ma materialny charakter – o zapoznaniu się ze stanem fizycznym. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje odrzuceniem odpowiednio oferty oferenta w przetargu lub uczestnictwa oferenta w aukcji, chyba że oświadczenie o rezygnacji z zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym oferenta składane jest wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie uprawnień i roszczeń wynikających z wad, które mogłyby zostać stwierdzone, gdyby oferent skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z zbywanego składnika aktywów trwałych;
 2. LSAS jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
 3. skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, jest między innymi zatrzymanie przez LSAS wpłaconego przez oferenta wadium;
 4. w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji przez osobę fizyczną, także w charakterze reprezentanta osoby prawnej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
 5. warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez LSAS odpowiednich zgód korporacyjnych;
 6. uczestniczący w przetargu/aukcji ma obowiązek złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu/aukcji i wyboru jego oferty, a następnie nieuzyskanie przez LSAS zgody, o której mowa w pkt 5 powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do LSAS związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży;
 7. w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg lub Komisja może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.

Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu lub aukcji na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. o wartości przekraczającej 20.000 zł netto z dnia 8 września 2022 r. (Regulamin opublikowany jest na stronie http://www.lsas.aero/o-firmie#dokumenty-i-certyfikaty)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

Załączniki do ogłoszenia o przetargu:

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS (Załącznik nr 7 do Regulaminu);
 2. Wzór formularza oferty w postępowaniu przetargowym albo Wzór zgłoszenia chęci uczestnictwa w aukcji (Załącznik nr 4 albo 5 do Regulaminu);
 3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
Załącznik nr 3 Wzór instrucji płatniczej zwrotu wadium
Załącznik nr 4 Wzór formularza oferty w postępowaniu przetargowym
Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie

05.10.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo, w Warszawie.

 

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, w którego zakres prac wchodzą:

 1. Wygrodzenie terenu robót (płotem budowlanym) i jego oznaczenie.
 2. Demontaż starej bramy i jej utylizacja.
 3. Demontaż okien i ich utylizacja.
 4. Zabezpieczenie otworów (bez ochrony mienia).
 5. Wykucie otworów pod 2 bramy segmentowe.
 6. Rozbiórka wypełnienia ściany ponad nowymi nadprożami. Wypełnienie z gazobetonu.
 7. Wstawienie nadproży stalowych.
 8. Otynkowanie ścian w miejscu prac, malowanie, uzupełnienie ubytków po oknach.
 9. Utylizacja urobku, gruzu.
 10. Dolanie posadzki w przejeździe bram, ręczne zatarcie.
 11. Wykonanie fundamentów punktowych pod montaż domków.
 12. Wykonanie muru oporowego o grubości 24 - 30 cm na zewnątrz, w celu montażu domków przeładunkowych.
 13. Uzupełnienie i zabudowa elewacji płytą warstwową z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 200 mm (RAL 9006, mikrolinia).
 14. Obróbki blacharskie otworów bramowych oraz uzupełnionych otworów.
 15. Demontaż instalacji elektrycznych i CO.
 16. Wykonanie uproszczonej instalacji elektrycznej 400 V na potrzeby ramp i bram.
 17. Dostawa i montaż dwóch ramp hydraulicznych umożliwiających obsługę zarówno naczep siodłowych, jak i pojazdów typu bus. 
 1. Budowa dwóch domków:

- podstawa domku stalowa,

- konstrukcja do pokrycia płytą warstwową, z profili ocynkowanych, pełnych

 1. Dostawa i montaż dwóch uszczelnień klapowych pneumatycznych 3500 x 4700 (od poziomu podjazdu).
 2. Dostawa i montaż lamp sygnalizacyjnych, czerwone, zielone LED dla sygnalizacji kierowcy możliwości odjazdu.
 3. Dostawa i montaż odbojów: stalowo- gumowe z blachą osłonową 12 mm.
 4. Dostawa i montaż dwóch bram rolowanych pełnych, z 1 linią okien logistycznych

- napęd elektryczny z linią optyczną.

- obsługa awaryjna z korby

 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Prace winny być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 

Oferent winien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z miejscem prowadzenia inwestycji.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki LSAS, przy ul. J. Gordona Bennetta 2 B, 02-158 Warszawa, do dnia 19.10.2023 r., do godz. 14.00 z dopiskiem „Rozbudowa doków przeładunkowych TC”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Dorota Abramczyk, tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero oraz

Magdalena Kursa, tel. 532 566 140, e-mail: m.kursa@lsas.aero .

Informacji merytorycznych i umówienia wizji lokalnej udziela:

Piotr Zajbert, tel. 532 566 817, e-mail: p.zajbert@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności FV
 4. Termin ważności oferty min. 30 dni
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2 – krotność ceny ofertowej, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji (minimum dwa projekty w centralach logistycznych, magazynach itp.)
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na wykonane prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi/ nie akceptuje odpowiedzialności
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, jeśli tak, to w jakim zakresie.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (poufność)
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (ochrona danych)
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Przebudowa okna na DOK
Przebudowa istniejącego DOKU
Rysunek przebudowy istniejącego otworu okiennego na DOK przeładunkowy
Mocowanie belek stalowych
Opinie techniczno-konstrukcyjne
Rysunek przebudowy DOKU przeładunkowego
Opinia techniczno konstruktorska
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
07
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup macierzy QNAP z elementami montażowymi i dyskami.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup macierzy QNAP z elementami montażowymi i dyskami.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup macierzy z elementami montażowymi:

 • Macierz QNAP, model: TS-h2287XU-RP-E2336-32G – 2 sztuki
 • Zestaw szyn do stojaka, model: RAIL-B02 – 2 sztuki
 • Dyski 10TB NAS do w/w macierzy – 32 sztuki
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.08.2023 do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na macierze QNAP”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Kwestie techniczne:

Pan Seweryn Kotlewski
e-mail:
s.kotlewski@lsas.aero

Kwestie handlowe / niezbędne dokumenty:

Pani Dorota Abramczyk;
e-mail:
d.abramczyk@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar
zał. 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
zał. 2 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
zał. 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
zał. 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
zał. 5 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na remont bieżący nawierzchni rampy Terminala Cargo

24.07.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę remontu bieżącego nawierzchni rampy Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest usługa remontu bieżącego nawierzchni rampy załadunkowej Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.  Przewiduje się wykonanie napraw miejscowych w 16 miejscach na rampie o przewidywanej powierzchni łącznej ok 200m2. Przedmiar powierzchni założonej przez Zamawiającego do remontu stanowi załącznik 1.

Rampa częściowo zadaszona, zewnętrzna, narażona na czynniki atmosferyczne, zanieczyszczenia olejowe, płyny eksploatacyjne, błoto pośniegowe, etc.

Zakres prac:

 1. Naprawy
 • Wykucie luźnych odspojonych fragmentów nawierzchni i konstrukcji posadzki;
 • Przygotowanie powierzchni nośnej konstrukcji betonu posadzki – w tym oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie antykorozyjne;
 • Wykonanie warstwy szczepnej;
 • Zalanie ubytków zaprawą naprawczą (np. w technologii PCC)
 • Pielęgnacja betonu;
 • Pokrycie powierzchni substancją zabezpieczającą przed wnikaniem wody;

     B. Oznakowanie

 • Oczyszczenie nawierzchni z brudu i zanieczyszczeń olejowych;
 • Usunięcie luźnych fragmentów oznakowania poziomego rampy;
 • Malowanie oznakowania poziomego rampy – ciągi piesze, piktogramy.

Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie wybranej przez Wykonawcę technologii naprawy posadzki rampy.

Zamawiający oczekuje wykończenia nawierzchni na „ostro” , bez lakierowania , etc.

Zamawiający oczekuje min. 12 miesięcznego okresu gwarancji na brak uszkodzeń w naprawianych miejscach (brak pęknięć poprzecznych i widocznych wykruszeń) oraz  12 miesięcznego okresu gwarancji na widoczność i brak odspojeń oznakowania poziomego.

Warunki realizacji prac:

Brak możliwości wykonania całości zakresu jednocześnie.

Przewiduje się wykonanie zakresu podzielonego na 3-4 terminy, w ustaleniu dni oraz godzin wykonywania prac z Zamawiającym.

Ofertę należy przygotować w trzech wariantach:

 1. Prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach np. od 08:00 do 16:00
 2. Prace wykonywane w weekendy
 3. Prace wykonywane w godzinach nocnych

Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.

Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.

Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.

Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B                             w Warszawie, w terminie do dnia 21.08.2023 r. do godz. 14:00 z dopiskiem „ remont bieżący rampa Terminal Cargo”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela: Kamila Kulik tel. 723-630-767, email: k.kulik@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 • Termin realizacji prac.
 • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 • Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Załącznik 1 - Przedmiary napraw
 • Załącznik 2 – Schemat rozmieszczeń napraw
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Załącznik nr 1 - przedmiar naprawy
Załącznik nr 2 - schemat rozmieszczeń napraw
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo

20.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury technicznej pomieszczenia akumulatorni na potrzeby ładowania akumulatorów w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 606 71 80, fax: (0 22) 606 78 11, e-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest rozbudowa infrastruktury ładowania akumulatorów wózków obejmująca prace projektowe oraz roboty instalacyjne i montażowe w branżach elektrycznej, konstrukcyjnej , wentylacyjnej w pomieszczeniu akumulatorni w budynku Terminal Cargo w Warszawie , przy ul. Wirażowej 35. 

W zakresie prac objętych ofertą należy uwzględnić :

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego – spis z natury, dostępna dokumentacja techniczna.
 2. Prace projektowe – dobór zestawów prostownikowych, dobór i obliczenia instalacji elektrycznych zasilających zestawy prostowników, projekt rozbudowy instalacji wentylacji wraz z systemem czujników wodoru, projekt konstrukcyjny stelaży.
 3. Budowa i montaż regałów-stelaży pod akumulatory – 12 stanowisk.
 4. Dostawa i zabudowa szaf na prostowniki.
 5. Dostawa i montaż prostowników – 12 szt.
 6. Budowa instalacji elektrycznych pomiędzy szafą RNAA a infrastrukturą prostowników oraz stanowiskami ładowania.
 7. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, podłączenie do istniejącego systemu wentylacji /rozbudowa.
 8. Doposażenie pomieszczenia w czujniki wodoru – zabudowa czujników wraz z podłączeniem do automatyki sterującej szafą prostowników.
 9. Dostawa zestawu komputerowego i monitora wraz z implementacją systemu/oprogramowania procesu nadzoru ładowania i kolejkowania ładowania akumulatorów.
 10. Próby, pomiary powykonawcze instalacji, rozruchy.
 11. Inne niewyspecyfikowane prace i wyposażenie, nieujęte w zakresie – warunkujące prawidłową pracę proponowanych zestawów ładowania.
 12. Dokumentacja projektowa powykonawcza instalacji elektrycznych, wentylacji oraz konstrukcyjna – wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach.

Wytyczne realizacyjne zamierzenia :

 • Prostowniki winny obsługiwać akumulatory kwasowo-ołowiowe o napięciu zarówno 80 V jak i 48 V
 • Zasilanie nowych stanowisk prowadzić z istniejącej szafy RNAA.
 • Instalacja czujników wodoru wyłącza instalację ładowania.
 • Prace montażowe można wykonywać jedynie w ściśle określonych porach i terminach ustalonych z użytkownikiem.

 

Oferent winien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się z miejscem prowadzenia inwestycji.

W ofercie należy podać okres gwarancji na wykonane prace, jej warunki oraz określić warunki dostępności części zamiennych.

W ofercie należy wyspecyfikować oprócz kosztów realizacji przedsięwzięcia koszty utrzymania, w tym np. opłaty licencyjne o ile występują.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul.J. Gordona Bennetta 2b, 02-158 Warszawa do dnia 24.08.2023 do godz. 14.00 z dopiskiem „rozbudowa infrastruktury ładowania wózków w akumulatorni Terminala Cargo”

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają: Andrzej Basiak 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero, Piotr Ruliński, tel. 783 923 686, e-mail: p.rulinski@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
10
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie audytu warunków zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie audytu określającego warunki zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 w zakresie zaopatrzenia w media wod-kan, energetyczne oraz cieplne.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 606 71 80, fax: (0 22) 606 78 11, e-mail: sekretariat@lsas.aero.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

W zakresie opracowania należy uwzględnić następujące zakresy :

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego – spis z natury, dostępna dokumentacja techniczna i prawna.
 2. Analiza dostępności mediów w lokalizacji Wirażowa 35, Warszawa w zakresie wod.-kan., energetycznej oraz zaopatrzenia w ciepło wraz z koniecznymi wystąpieniami do gestorów sieci celem pozyskania niezbędnych informacji , w tym ew. warunków przyłączenia.
 3. Ocena wpływu sąsiedztwa Lotniska Chopina na zaopatrzenie w media i analiza możliwości współpracy z PPL w zakresie zaopatrzenia w media.
 4. Analiza planów rozwojowych obszaru CARGO ( rozbudowa LS CARGO PARK i rozwiązania alternatywne ) w świetle możliwości zaopatrzenia w media i technicznej możliwości realizacji rekomendowanych rozwiązań / kierunków rozwoju pod względem mediów.
 5. Analiza dostępnej dokumentacji archiwalnej technicznej oraz umów z obecnymi dostawcami mediów.
 6. Analiza materiałów przekazanych przez Zamawiającego w kwestii możliwości zaopatrzenia w media przez dostępnych gestorów sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej/
 7. Ocena obecnego otoczenia prawnego krajowego i europejskiego oraz perspektywy działań prawnych w zakresie inicjatyw prośrodowiskowych mogących mieć wpływ na wykorzystanie potencjalnych dostępnych źródeł zaopatrzenia w media. Wraz z analizą projektowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 8. Analiza finansowa dostępnych, w tym rekomendowanych, rozwiązań z uwzględnieniem scenariusza relokacji procesów operacyjnych cargo LS AIRPORT SERVICES S.A. z lokalizacji Wirażowa 35 do lokalizacji CPK w perspektywie lat 2030-2032
 9. Analiza możliwości i uwarunkowań pozyskania funduszy zewnętrznych na proponowane inwestycje wraz z określeniem terminów pozyskania dofinansowań.
 10. Analiza zaopatrzenia w media z uwzględnieniem zagadnień związanych z procesem obniżania śladu węglowego Spółki LS Airport Services S.A.
 11. Podsumowanie : scenariusze, opcje, wnioski i rekomendacje

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul.J. Gordona Bennetta 2b, 02-158 Warszawa do dnia 06.10.2023 z dopiskiem „audyt media LS CARGO PARK”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji handlowych dotyczących zapytania ofertowego udziela: Dorota Abramczyk, tel.887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

Informacji merytorycznych udzielają: Andrzej Basiak 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero, Mikołaj Długosz , tel. 539 608 942 , e-mail :m.dlugosz@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
11
Ogłoszenie przetargu na zbycie 2 pojazdów do odladzania samolotów

Nr ref. przetargu: 1/06/2023

Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523, kapitał zakładowy i wpłacony 40.440.022,00 zł (dalej jako „LSAS")

Termin, miejsce oraz tryb zbycia składników aktywów trwałych:

 1. Wrzesień 2023, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, przetarg (Przedmiot sprzedaży nr 1)
 2. Wrzesień 2023, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, przetarg (Przedmiot sprzedaży nr 2)

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:

Ad.1 Ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt: 7:00-15:00)

Ad.2 Ul. Wolności 90, 40-625 Ożarowice (pn-pt: 7:00-15:00)

Informacja o zbywanych składnikach aktywów trwałych:

 1. Pojazd do odladzania samolotów / Kiitokori EFI2000 / nr boczny 35 / rok produkcji 1999 / drogomierz 22118 km / 5563 mth (przedmiot sprzedaży nr 1)
 2. Pojazd do odladzania samolotów / Kiitokori EFI4000 / nr boczny 158 / rok produkcji 2009 / drogomierz 4041 km / 1214 mth (przedmiot sprzedaży nr 2)

Wysokość ceny wywoławczej netto,

Ad.1    76 100,00 zł netto

Ad.2  276 900,00 zł netto 

Wysokość wadium:

Ad.1    3 805,00 zł netto

Ad.2  13 845,00 zł netto

Termin i sposób wnoszenia wadium oraz informacje, o których mowa § 5 ust. 7 – 9

Miejsce:

Siedziba Spółki

LS AIRPORT SERIVICES S.A.

Ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B

02-159 Warszawa

 

Nr konta do wpłaty wadium:  47 1240 6003 1111 0000 4944 0917

 

Termin wpłaty wadium: do godziny 10:00 w dn. 03.08.2023 r.

Tytuł wpłaty wadium: „Wadium w ramach Przetargu/aukcji* o nr ref. 1/06/2023 , dot. oferty na Przedmiotu sprzedaży nr ………………….

Okres związania ofertą: 90 dni od upływu terminu składania ofert

Osoba do kontaktu w sprawie przetargu/aukcji*

Ad.1 Marcin Majcher / tel. +48 887 831 211 / e-mail: m.majcher@lsas.aero

Ad.2 Marcin Majcher / tel. +48 887 831 211 / e-mail: m.majcher@lsas.aero

Jednocześnie informujemy, że:

 1. uczestniczący w przetargu/aukcji ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych oraz złożyć, w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji, pisemne oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych, a także – jeśli składnik aktywów trwałych ma materialny charakter – o zapoznaniu się ze stanem fizycznym. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje odrzuceniem odpowiednio oferty oferenta w przetargu lub uczestnictwa oferenta w aukcji, chyba że oświadczenie o rezygnacji z zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym oferenta składane jest wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie uprawnień i roszczeń wynikających z wad, które mogłyby zostać stwierdzone, gdyby oferent skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z zbywanego składnika aktywów trwałych;
 2. LSAS jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
 3. skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, jest między innymi zatrzymanie przez LSAS wpłaconego przez oferenta wadium;
 4. w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji przez osobę fizyczną, także w charakterze reprezentanta osoby prawnej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
 5. warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez LSAS odpowiednich zgód korporacyjnych;
 6. uczestniczący w przetargu/aukcji ma obowiązek złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu/aukcji i wyboru jego oferty, a następnie nieuzyskanie przez LSAS zgody, o której mowa w pkt 5 powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do LSAS związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży;

ponadto:

w przypadku przetargu*

 1. w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg lub Komisja może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.

w przypadku aukcji*

 1. z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywa trwałego, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że coś innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy, umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu lub aukcji na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. o wartości przekraczającej 20.000 zł netto z dnia 8 września 2022 r., a prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny;
 2. Nabywca, który w terminach, o których mowa w §8 ust. 7 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium.

Do przetargu lub aukcji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu lub aukcji na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. o wartości przekraczającej 20.000 zł netto z dnia 8 września 2022 r. (Regulamin opublikowany jest na stronie http://www.lsas.aero/o-firmie#dokumenty-i-certyfikaty)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu/aukcji*:

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS (Załącznik nr 7 do Regulaminu);
 2. Wzór formularza oferty w postępowaniu przetargowym albo Wzór zgłoszenia chęci uczestnictwa w aukcji (Załącznik nr 4 albo 5 do Regulaminu);
 3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS zał nr 7
Wzór formularza oferty w postępowaniu przetargowym zał nr 4
Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium zał nr 3
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
12
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup 3 samochodów osobowych (max 12-15-os), do przewozu osób o DMC powyżej 3,5T dla prawa jazdy kat. D oraz oferty na zakup 1 samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup trzech samochodów do przewozu 3 samochodów osobowych (max 12-15-os), do przewozu osób o DMC powyżej 3,5T dla prawa jazdy kat. D oraz oferty na zakup 1 samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup czterech samochodów do przewozu osób, wg poniższej specyfikacji:

 • Jeden pojazd przystosowany do przewozu 9 osób (kierowca + ośmiu pasażerów),
 • Trzy pojazdy przystosowane do przewozu 12 / 15 osób ( kierowca + jedenastu pasażerów lub kierowca + czternastu pasażerów)
 • silnik: konwencjonalny spalinowy
 • skrzynia biegów: preferowana automatyczna
 • długa wersja nadwozia
 • kolor nadwozia: biały
 • lusterka podgrzewane
 • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się wew. pojazdu osoby dorosłej
 • drzwi przesuwne automatyczne – otwieranie/zamykanie sterowane przyciskiem na desce rozdzielczej przez kierowcę pojazdu
 • wysuwane/chowany automatycznie stopień drzwi przesuwnych w przypadku ich otwarcia/zamknięcia – szeroki/stabilny
 • poręcz ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie pasażerów
 • wydzielona zabudowa (półka) na wysokości wejścia (drzwi przesuwnych)
 • centralny zamek
 • radio
 • oświetlenie wnętrza LED
 • wydajna klimatyzacja obejmująca całą przestrzeń pojazdu
 • ogrzewanie postojowe z nadmuchem na przestrzeń pasażerską
 • siedzenia – tapicerka welurowa w kolorze ciemnym / preferowana jednolita
 • przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego
 • zmywalna wykładzina podłogowa
 • gniazdo USB do ładowania urządzeń elektronicznych na desce rodzielczej
 • czujniki parkowania z tyłu pojazdu lub kamera szerokokątna
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 09.08.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na busy RAMP-Załogi.”. 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Pani Dorota Abramczyk;
e-mail:
a.abramczyk@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup jednego samochodu osobowego (9-os), do przewozu osób o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup jednego samochodu osobowego, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu 9 osób (kierowca + ośmiu pasażerów)
 • napęd: konwencjonalny silnik spalinowy
 • skrzynia biegów: manualna
 • kolor nadwozia: biały
 • radio multimedialne
 • podgrzewane lusterka
 • centralny zamek
 • klimatyzacja całej przestrzeni
 • czujniki parkowania lub kamera cofania
 • instrukcja w języku polskim
 • gwarancja 24 miesiące
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.07.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochód RAMP-Szkolenia.”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Pani Dorota Abramczyk;
e-mail:
a.abramczyk@lsas.aero 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
14
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kat B. 
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup jednego samochodu typu VAN do transportu przesyłek, o DMC do 3,5T dla prawa jazdy kategorii B.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup jednego samochodu dostawczego typu VAN, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu min. 2 osób, preferowane trzy (kierowca + dwóch pasażerów)
 • napęd: konwencjonalny silnik spalinowy, preferowana hybryda (jeśli dostępna)
 • skrzynia biegów: manualna
 • kolor nadwozia: bez znaczenia
 • nadwozie typu VAN
 • długość przestrzeni załadunkowej: minimum 2 EUROPALETY
 • centralny zamek, obejmujący działaniem przestrzeń ładunkową
 • klimatyzacja
 • czujniki parkowania lub kamera cofania
 • drzwi przesuwne przestrzeni ładunkowej z prawej strony nadwozia
 • tylne drzwi załadunkowe dwuskrzydłowe
 • przestrzeń ładunkowa oddzielona od przestrzeni pasażerskiej
 • ściany przestrzeni załadunkowej zabezpieczone sklejką
 • podłoga przestrzeni załadunkowej – sklejka antypoślizgowa
 • gniazdo USB w kabinie kierowcy
 • instrukcja w języku polskim
 • gwarancja 24 miesiące
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.06.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochód RAMP-CA-AVI.”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Adam Woźniak;
e-mail:
a.wozniak@lsas.aero;
tel. 887-880-859 (pn.-pt. w godz. 8:00-14:00)

po 16-tym czerwca proszę się kontaktować z:

Dorota Abramczyk;
e-mail:
a.abramczyk@lsas.aero
tel. 887-831-122  (pn.-pt. w godz. 10:00-16:00)

 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - ochrona danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy - pufność
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy o nie podleganiu sankcjom
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
15
zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty prac instalacyjnych związanych z remontem oświetlenia w ciągach komunikacyjnych budynków Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty prac instalacyjnych związanych z remontem oświetlenia w ciągach komunikacyjnych budynków Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1.  Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych, polegających na remoncie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych budynków Terminal Cargo  oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35

Zakres prac:

 • Prace rozbiórkowe

a.)Demontaż starych źródeł światła w istniejących oprawach w suficie rastrowym ażurowym  / świetlówki

b.)Demontaż opraw w suficie mineralnym

c.) Utylizacja

 • Roboty budowlane

Wymiana sufitów powieszanych mineralnych 60x60 cm we wskazanych  ciągach komunikacyjnych celem dostosowania do nowych opraw.

 • Roboty instalacyjne

a.) Zakup i wymiana źródeł światła wraz z dostosowaniem istniejących opraw do świetlówek LED – sufit rastrowy ażurowy.

b.) Zakup i wymiana lamp na nowe typu LED w sufitach mineralnych.

c.) Dostosowanie natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych do obowiązujących przepisów.

d.) Dokumentacja powykonawcza wraz pomiarami natężenia oświetlenia

 Szczegółowy zakres w załączniku 1 do zapytania ofertowego

 Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

 Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

 Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14:00

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

 1. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, email: k.wojtaczka@lsas.aero

 4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 • Termin realizacji prac.
 • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

 Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

 Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

 

Załącznik:

 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych potencjalenego Wykonawcy 
 • Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LSAS 
 • Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom 
 • Załącznik - Przedmiary robót
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych potencjalenego Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LSAS
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Załącznik - zestawienie opraw
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.

13.04.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup 2-ch samochodów dedykowanych do przewozu osób w wysokim standardzie (VIP), w tym jednego samochodu elektrycznego o wysokim standardzie wykończenia, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu 7 osób w komfortowych warunkach – podwyższony standard;
 • kolor nadwozia: ciemny ;
 • skrzynia biegów: automatyczna/brak;
 • napęd: elektryczny z ładowaniem AC 11kW, DC do 100-110kW;
 • ekstra długa wersja nadwozia o DMC do 3,5T (dla prawa jazdy kat.B)
 • przyciemnione szyby boczne oraz tylna;
 • wspomaganie parkowania: kamera 360°;
 • zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia;
 • drzwi przesuwne z lewej oraz prawej strony;
 • elektryczna obsługa drzwi przesuwnych (lewych i prawych);
 • klapa tylna otwierana i zamykana elektrycznie;
 • system multimedialny z integracją ze smartfonem (Android Auto i CarPlay);
 • klimatyzacja strefowa;
 • układ siedzeń w rzędach: 2 – 2 – 3;
 • drugi rząd: ustawienie siedzisk w układzie klubowym (tyłem do kierunku jazdy);
 • fotele skórzane w kolorze  ciemnym;
 • podsufitka w kolorze  ciemnym;

oraz jednego samochodu elektrycznego typu furgon-osobowy z podwyższonym dachem, o podwyższonym standardzie wyposażenia, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu 9 osób w komfortowych warunkach – podwyższony standard;
 • kolor nadwozia: odcień srebrnego;
 • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
 • skrzynia biegów: automatyczna/brak;
 • napęd: preferowany elektryczny z ładowaniem AC 7,2kW lub wyższym, DC min. 20kW lub więcej;
 • długa wersja nadwozia o DMC do 3,5T (dla prawa jazdy kat.B)
 • przyciemnione szyby boczne oraz tylne;
 • wspomaganie parkowania min. czujniki parkowania przód + tył / preferowane z kamerą cofania bądź kamera 360°;
 • klimatyzacja strefowa oraz wydajna w przestrzeni pasażerskiej;
 • układ siedzeń w rzędach: 2 – 2 – 2 – 3;
 • drugi rząd: ustawienie siedzisk w układzie klubowym (tyłem do kierunku jazdy);
 • fotele skórzane w kolorze  ciemnym ;
 • podsufitka w kolorze ciemnym;
 • bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej;
 • uchwyty na wieszaki lub poprzeczny drążek w części bagażowej;
 • głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
 • regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne/półmrok podczas jazdy);
 • podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
 • elektryczna obsługa (sterowanie) drzwi przesuwnych;
 • elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych (duży, szeroki, stabilny);

zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty również na pojazd z silnikiem konwencjonalnym (ICE) – wyłącznie w przypadku pojazdu 9-cio osobowego, jednocześnie podkreślając, że oferty na pojazd elektryczny mogą być oceniane wyżej

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.04.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochody dla LS AIRPORT SERVICES S.A.”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Adam Woźniak;
e-mail:
a.wozniak@lsas.aero;
tel. 887-880-859 (pn.-pt. w godz. 8:00-14:00)

 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanych pojazdów
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryterium oceny ofert

45% spełnienie wymagań w zakresie specyfikacji

40% cena zakupu

15% dostępność / termin dostawy

 

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych potencjalenego Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LSAS
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
17
zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na świadczenie usługi serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych w ramach infrastruktury technicznej budynków

06.04.2023

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na świadczenie usługi serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych w ramach infrastruktury technicznej budynków (infrastrukturalny Facility Management w zakresie usług technicznych) na terenie kompleksu LS CARGO PARK, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie, należącego do LS AIRPORT SERVICES S.A

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

 1. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP 522-29-49-523

Tel.:(022)2069500,
E-mail :sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

1.1 W zakresie usługi należy uwzględnić następujące funkcjonalności  :

 • Obsługa i nadzór nad wszelkimi instalacjami (oraz obiektami i elementami architektury) wchodzącymi w skład infrastruktury technicznej budynków kompleksu LS CARGO PARK, w szczególności opisanymi w Załączniku nr 1 (zostanie on przekazany Oferentowi po podpisaniu umowy NDA), przy czym zakres prac obejmuje także czynności niewyspecyfikowane literalnie przez Zamawiającego w zapytaniu, a opisane w dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji, jako wytyczne niezbędnych czynności kontrolnych, obsługowych i  serwisowych koniecznych do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania;
 • Konserwacja instalacji i urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 (zostanie on przekazany Oferentowi po podpisaniu umowy NDA), przy czym zakres prac obejmuje także czynności niewyspecyfikowane literalnie przez Zamawiającego w zapytaniu, a opisane w dokumentacji technicznej (normatywach) urządzeń i instalacji, jako wytyczne niezbędnych czynności kontrolnych do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania;
 • wykonywanie wszelkich czynności serwisowych, przeglądowo-kontrolnych, regulacji, konserwacji wynikających z DTR i dobrych praktyk w zakresie FM, które nie są objęte umowami serwisowymi podpisanymi przez Zamawiającego z autoryzowanymi serwisami;
 • Zapewnienie wsparcia serwisu technicznego na obiekcie przez „serwis mobilny” – z czasem reakcji na awarie w ciągu max. 2h od wezwania;
 • zapewnienie na miejscu Koordynatora/Kierownika Obiektu, jako nadzoru nad ekipą techniczną (z bezwzględną znajomością obsługi AutoCad lub oprogramowania pokrewnego, wyposażonego w tego typu oprogramowanie zapewniające zgodność z formatem .dwg) – osoba z wykształceniem wyższym w kierunku technicznym: elektrycznym/energetycznym/automatyki.
 • opracowanie harmonogramu Rocznej Planowej Konserwacji Zapobiegawczej i jego realizacja w zakresie objętym umową;
 • obsługa systemu parkingowego polegająca na wykonywaniu bieżących czynności kontrolnych sprawności oraz uzupełnianiu papieru w bileterkach;
 • dostarczenie, instalacja, wsparcie techniczne i administrowanie systemem HELPDESK/CMMS;
 • zapewnienie 24h dostępu telefonicznego dla Zamawiającego celem realizacji zgłoszeń serwisowych;
 • zapewnienie niezbędnych narzędzi, wyposażenia, urządzeń pomiarowych i kontrolnych (w tym: analizator sieci, luxomierz, pirometr, anemometr, mierniki elektryczne, termometr, rejestrator temperatury) drobnych materiałów eksploatacyjnych, ŚOI, niezbędnych uprawnień i szkoleń dla zespołu technicznego (tj. uprawnienia SEP pow. 1 kV, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia na pomost ruchomy);
 • nadzór nad przekazanym majątkiem Zamawiającego w zakresie wyposażenia, pomieszczeń technicznych i magazynowych;
 • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie świadczonej usługi tj. konsultacje techniczne wielobranżowe.
 • Koordynacja i obsługa świadczeń gwarancyjnych serwisów i firm zewnętrznych w zakresie FM, w tym obsługi zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących obiektu DHL.
 • Nadzór nad Dokumentacją Budowlaną Obiektów, w tym archiwalną, obejmująca wykonanie inwentaryzacji oraz bieżący nadzór nad jej kompletnością.
 • Prowadzenie i Nadzór nad Dokumentacją Eksploatacyjną obejmującą wykonanie inwentaryzacji oraz bieżący nadzór nad aktualnością i kompletnością.
 • Opracowanie harmonogramu 5-letniego w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury obiektów LS CARGO PARK oraz jego realizacja i  aktualizacja.
 • Bieżące usuwanie awarii i usterek pozostających w zakresie możliwości kompetencyjnych i  czasowych zespołu technicznego.
 • Obsługa systemu BMS oraz podejmowanie czynności regulacyjnych systemów automatyki obiektowej.
 • Obsługa systemu alarmu pożaru oraz współpraca z innymi służbami obiektowymi w zakresie reagowania na zagrożenie pożarowe poprzez podejmowanie czynności sprawdzających w przypadku zagrożeń pożarowych;
 • Utrzymanie powierzchni dachu w czystości bez usuwania śniegu w okresie zimowym;
 • Incydentalne wsparcie techniczne (usługa „złotej rączki”) obszarów operacyjnych LS AIRPORT Services S.A. na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz użytkowników w siedzibie LS AIRPORT SERVICES S.A. przy ul. Gordona Bennetta 2b, w wymiarze do 12 godzin/ kwartał/ lokalizacja.
 • Opracowywanie założeń do zakresów budżetowanych prac remontowych i inwestycyjnych poprzez wskazywanie wpływu na infrastrukturę techniczną, opracowywanie zakresów koniecznych prac remontowych i naprawczych, propozycji optymalizacji oraz określania szacunkowych kosztów.
 • Udział w postępowaniach zakupowych w zakresie remontów i inwestycji poprzez współpracę z Zamawiającym przy określaniu zakresów rzeczowych.
 • Zapewnienie asyst przy wszelkiego rodzaju wizjach lokalnych na terenie Obiektów;
 • Nadzór i koordynacja realizacji prac przez firmy serwisowe wykonującymi prace zlecone przez Zamawiającego w ramach odrębnych umów serwisowych.
 • Podejmowanie działań w zakresie rozpoznania oraz identyfikacji przyczyn usterek i awarii wszelkich urządzeń technicznych, w tym również pozostających poza zakresem Załącznika 1.
 • Drobne prace pomocnicze na terenie obiektów LS CARGO PARK wykraczające poza codzienną obsługę instalacji technicznych tj. m.in. drobne prace i naprawy malarskie, naprawy siatek zabezpieczających przed ptakami, uzupełnianie płyt sufitowych, wieszanie obrazów, tablic informacyjnych, wymiana elementów regałów magazynowych  (bez materiałów), mycie opraw oświetleniowych, czyszczenie anemostatów; Oferent określi w  ofercie zamknięty katalog prac drobnych.
 • Podejmowanie działań i czynności mających na celu optymalizację zużycia wszelkich mediów w obiektach na terenie LS CARGO PARK.
 • Nadzór nad aktualizacją legalizacji urządzeń pomiarowych mediów i  wskazywanie w tym zakresie prac i czynności koniecznych.
 • Realizacja prac i usług nie będących w zakresie zapytania, na koszt Zamawiającego, o ile Oferent będzie dysponował kompetencjami i potencjałem realizacyjnym, a oferta złożona przez Oferenta na wykonanie tych prac będzie najkorzystniejszą. Roboty te nie będą wykonywane poprzez istniejący zespół techniczny w trakcie realizacji jego obowiązków wynikających z umowy;
 • Gospodarka odpadami (prawidłowe magazynowanie, utylizacja, raportowanie, ewidencjonowanie) na koszt Zamawiającego w zakresie objętym usługą FM;
 • Pełna sprawozdawczość i raportowanie wykonywanych czynności w zakresie świadczonej usługi w tym czynności przeglądowych i kontrolnych w formule i czasokresach uzgodnionych z Zamawiającym:
 • Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja wewnętrznych procedur postępowania w przypadku poważnych awarii infrastruktury technicznej:
 • Współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowywania innych procedur związanych z bezpieczeństwem pożarowym i technicznym obiektów LS CARGO PARK.
 • Nadzór nad terminowością przeglądów w rozumieniu przepisów UDT w  odniesieniu do infrastruktury technicznej obiektów LS CARGO PARK
 • Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności dokonania wpisów w Książce Obiektu Budowlanego;
 • Informowanie Zamawiającego o zmianach przepisów prawa mających wpływ na zakres wykonywanej usługi i prawidłowe utrzymanie techniczne nieruchomości;
 • Prowadzenie w uzgodnionej z Zamawiającym formie statystyk dotyczących awaryjności systemów, instalacji i urządzeń poprzez opracowanie kart urządzeń i instalacji
 • Oferent wyspecyfikuje dodatkowe czynności w zakresie usługi, nieintencjonalnie pominięte przez Zamawiającego, a będące standardem w zakresie obsługi FM zgodnie z najnowszym podejściem do świadczenia tego typu usług w obiektach wielkopowierzchniowych; Dodatkowe usługi będą przedmiotem dyskusji z  Zamawiającym w trakcie analizy oferty.

1.2 Usługi niewchodzące w zakres zapytania ofertowego:

 • usługi związane z budową, rozbudową: wyposażenia, instalacji, infrastruktury technicznej czy konstrukcji Obiektów;
 • wykonywanie przeglądów okresowych wymaganych prawem budowlanym;
 • Badania, kalibracje, pomiary 5-letnie;
 • wszelkie inne funkcjonalności określone przez Oferenta, jako nieobjęte usługą a  niewyspecyfikowane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

1.3 Warunki realizacji usługi:

 • Zamawiający przekaże pomieszczenie nadzoru i pomieszczenie socjalne do dyspozycji Oferenta;
 • Zamawiający przekaże posiadane wyposażenie, w tym systemy nadzoru do wykorzystania przez Oferenta w trakcie wykonywania usługi.
 • Usługa realizowana będzie w oparciu o uzgodnione poziomy SLA i wskaźniki KPI; Propozycja poziomów i wskaźników winna zostać zawarta w ofercie.
 • Warunki przygotowania oferty :
 • Oferta winna uwzględniać tryb pracy – 24/7/365 dni.
 • Oferent na podstawie wizji lokalnej i informacji od Zamawiającego samodzielnie określi stan osobowy serwisu technicznego z uwzględnieniem obciążenia wynikającego z samodzielnej analizy po zapoznaniu się z infrastrukturą techniczną obiektów.
 • Oferta winna być przygotowana na formularzu dołączonym do zapytania. Wszelkie dodatkowe informacje należy zamieścić w załącznikach do formularza ofertowego (forma dowolna).
 • Oferent dołączy do oferty informację o zakresie i wartości posiadanego ubezpieczenia OC w zakresie świadczonych usług;.
 • Wymaganym jest stawienie się Oferenta na wizji lokalnej – tylko oferty poparte poświadczeniem przez Zamawiającego odbycia wizji lokalnej będą uwzględnione przez Komisję przetargową.
 • Przed wizją lokalną Oferent winien sygnować umowę NDA, w załączniku wzór umowy.
 • Minimalny okres ważności oferty – 30.05.2023 r.
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.05.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki w budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta dla LS AIRPORT SERVICES S.A. w zakresie świadczenia usług technicznych infrastrukturalnego Facility Management”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela

Andrzej Basiak,  tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załącznik:

Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 2 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Załącznik 5 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Załącznik 6 - umowa o zachowaniu poufności
pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
18
Zapytanie ofertowe   w sprawie przedstawienia oferty na zakup podnośnika mobilnego kolumnowego 30T dla   LS Airport Services S.A. Oddział w Krakowie wraz z dostawą.

22.03.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup podnośnika mobilnego kolumnowego wraz z dostawą na Lotnisko Kraków-Balice.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (0 22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup mobilnego podnośnika kolumnowego, składającego się z zestawu czterech kolumn, pracujących synchronicznie.

Specyfikacja pożądanego urządzenia:

 • liczba kolumn w zestawie – 4 szt.
 • łączny udźwig podnośników – do 30T
 • równoczesne sterowanie kolumnami
 • wysokość podnoszenia – 1800mm
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 03.04.2023 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, pod nr tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup mobilnego podnośnika kolumnowego”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji technicznych w sprawie zapytania ofertowego udziela Pan Marcin Majcher. Tel. +48 887 831 211, e-mail: m.majcher@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Do formularza odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy sprzedaży.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji dostawy
 2. Warunki płatności
 3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności
 4. Termin ważności oferty – min 30 dni
 5. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar
 6. Informację nt. serwisów konserwacyjnych (okresy, szacunkowe koszty)
 7. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia, na zasadzie pierwszego uruchomienia w Krakowskim Oddziale LS Airport Services S.A
 8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji
 9. Oświadczenie, że oferowany produkt spełnia wszelkie normy, posiada certyfikaty CE, deklarację zgodności oraz Polską instrukcję obsługi, w tym wymogi dotyczące zgłoszenia i uzyskania decyzji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Załączniki:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Oświadczenie Wykonawcy (poufność)
 • Oświadczenie Wykonawcy (dane osobowe)
 • Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu sankcjom
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych potencjalenego Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LSAS
Pobierz wszystko
POWRÓT DO LISTY
POBIERZ PDF
19
Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

27.02.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż materiałów i części zamiennych nierotujących przeznaczonych do likwidacji (cały pakiet):

1. Lista materiałów i części zamiennych przeznaczonych do odsprzedaży w całości zał.1 (505 poz.).

2. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Pan Piotr Stegienka, tel.: 723-695-611,
e-mail: stegienka@lsas.aero

3. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. Bennetta 2B
02-159 Warszawa
NIP: 522-29-49-523
Tel.: (22) 206 95 00

4. Oferty cenowe (kwoty wyrażone w wartości netto) należy składać do sekretariatu Spółki LS Airport Services S.A. przy ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub e-mailem: sekretariat@lsas.aero do 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 • Oferent powinien złożyć ofertę zawierającą informację o materiałach i częściach zamiennych, której zakupem jest zainteresowany z podaniem ceny wyrażonej w kwocie netto, a oferta powinna zawierać dane teleadresowe osoby lub firmy w imieniu której jest ona składana;
 • w przypadku ofert składanych w imieniu firm/spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie numeru NIP w ofercie.

6. Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru nabywcy, zaś nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.

 

Załączniki:

  Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.
  Lista części zamiennych i materiałów do odsprzedaży
  Pobierz wszystko
  POWRÓT DO LISTY
  POBIERZ PDF
  20
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. oraz zawarcia umów ramowych określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

  17.10.2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie zakupu przywieszek bagażowych 20,25 cala oraz 18 cali dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej LS Airport Services S.A. w Warszawie wraz z możliwością zawarcia z oferentami umów ramowych, określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
  Tel.: (0 22) 206 95 00,
  E-mail: sekretariat@lsas.aero

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A., w ilościach:

  • przywieszki bagażowe EU wielkość 20,25 cala – 1 495 000 szt.
  • przywieszki bagażowe EU wielkość 18 cali – 230 000 szt.

  Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

  Typ / Stacja

  WAW

  KRK

  GDN

  KTW

  20,25’

  660 000

  75 000

  360 000

  400 000

  18’

  -

  -

  -

  230 000*

  *możliwa zamiana przywieszek 18 cali na 20,25

  Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:
  Przywieszki bagażowe 20,25 cala EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową**
  Przywieszki bagażowe 18 cali EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.**

   **Poprosimy również o opcję wyceny przywieszek bez logo LS Airport Services, pozostawiając pozostałe elementy czyli:

  • pola do wypełnienia na temat bagażu,
  • zielone elementy identyfikujące przywieszkę jako wydrukowaną w Unii Europejskiej.

   Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

  Celem zamawiającego jest zakup podanych ilości przywieszek bagażowych oraz zawarcie umów       ramowych, w ramach których Wykonawca świadczył będzie usługę sprzedaży przywieszek bagażowych zgodnych z przesłaną specyfikacją na ustalonych odgórnie stałych warunkach poza cenowych oraz cenowych, tj. jak:

  • specyfikacja towaru,
  • czas realizacji,
  • termin płatności.

   Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie z podpisaną umową.

   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Bennetta 2b z dopiskiem „Dostawa przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero , w terminie do dnia 28.10.2022 r.

  Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela:

  • Norbert Pik tel. 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero
  • Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero
  • Artur Rydzyński tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  Do formularza odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Minimalny termin ważności oferty: 60 dni.
  Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni.

   Oferta winna zawierać:

  1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
  3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
  4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
  5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
  6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem

  Załączniki:

   Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
   Załącznik 2 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
   Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
   Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
   Załącznik 5 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
   Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa LS 20,5 cali
   Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa LS 18 cali
   pobierz wszystko
   POWRÓT DO LISTY
   POBIERZ PDF
   21
   Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

   16.09.2022 r.

   Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych zainstalowanych w budynku Terminala Cargo, na terenie LS Cargo Park, położonym w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

   Informujemy, że:

   • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
   • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
   • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

   Składający zapytanie ofertowe:

   LS Airport Services S.A.
   ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
   wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

   1. Przedmiot zapytania ofertowego:

   Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych: układnicy wysokiego składowania i dźwigników szt. 3 zainstalowanych w budynku Terminala Cargo.

   Celem Zamawiającego jest podpisanie umowy serwisowej na okres 2 lat, w ramach której Wykonawca świadczył będzie usługę wykonywania przeglądów bieżących, okresowych oraz usługę usuwania awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, automatyki i hydrauliki.

   Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację.

    a) Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Urządzenie obsługuje 90 gniazd magazynowych, z urządzeniem zintegrowany jest stół obrotowy, stół unoszony ( dźwignik nożycowy), dok zewnętrzny( dźwignik nożycowy) oraz wagi. 

    Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

    Urządzenie zostało wykonane przez :

   BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND

   Rok prod. – 1992

   Nr. Fab. – ETV90.583

   Masa – 13000 kg

   Udźwig znamionowy – 6800 kg

   Długość – 6400 mm

   Szerokość – 4100 mm

   Wysokość -10900 mm

   Prędkość pozioma – 75 m/min.

   Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN)

   Przyspieszenie poziome -02,/sec2

   Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

   Ilość przystanków poziomych – 16

   Prędkość pionowa – 15 m/min.

   Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min.

   Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

   Liny nośne – Stalowe ? 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP

   Ilość przystanków pionowych – 3

   Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200

   b) Dźwignik nożycowy zewnętrzny AX, wys. podn. 1,12 m, nośność 1000 kg.

   c) Dźwignik nożycowy zewnętrzny – prod. ETV, wys. podn. 1,8 m , nośność 6800 kg

   d) Dźwignik nożycowy wewnętrzny – prod. ETV, podn. 1,8 m., nośność 6800 kg

   e) Sprężarka , poj. 270 l, 11 bar.

   Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji .

    Zakres umowy serwisowej:

    W zakresie umowy na serwis i konserwację należy przewidzieć:

   • Wykonywanie planowanych przeglądów głównych;
   • Wykonywanie przeglądów bieżących;
   • Usuwanie awarii i usterek;
   • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych;
   • Koordynacja działań kontrolnych z UDT ;
   • Utrzymanie urządzeń w czystości (okresowe czyszczenie urządzeń);
   • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów;

    2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  03.10.2022 r., do godziny 14.00.

   Złożenie oferty w formie e-mail powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

   Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

   Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

    Dodatkowe uwarunkowania :

    Oferent winien opracować w ramach umowy szczegółowy harmonogram konserwacji i serwisu zgodny z  DTR urządzeń oraz wszelkimi wymaganiami prawnymi w zakresie utrzymania technicznego urządzeń dźwignicowych, w tym  UDT i innymi.

   Oferent w ramach oferty zaproponuje czas reakcji serwisu na wezwanie oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem zastrzeżenia Zamawiającego o wprowadzeniu do umowy zapisów oceniających skuteczność realizacji serwisu poprzez mierzenie poziomu SLA i wprowadzenie wskaźników KPI.

   Oferent załączy do oferty informacje o składnikach cenowych, w których wyspecyfikuje :

   •  wartość roczną umowy obejmującą konserwację urządzeń
   • wartość roboczogodziny pracy serwisu w podziale na stawki: dzienną, nocną, świąteczną
   • inne ważne składniki cenowe pozwalające na rzetelną ocenę oferty przez Zamawiającego

    Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną  wizję lokalną.

   3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

   Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

   Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

    4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

   Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

   Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

   Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni

    Oferta winna zawierać :

   1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 1).
   2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych ( załącznik 2).
   3. Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, akredytacji – uprawniających do wykonywania czynności objętych zapytaniem .
   4. Wykaz usług o podobnym profilu świadczonych na rzecz innych Klientów z ostatnich dwóch lat w zakresie serwisu i konserwacji podobnych urządzeń.
   5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
   6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem,
   7. Załącznik z informacja o składnikach cenowych i stawkach
   8. Polisa OC

   Załączniki:

    Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
    Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
    Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
    Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
    pobierz wszystko
    POWRÓT DO LISTY
    POBIERZ PDF
    22
    Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

    24.08.2022 r.

    Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy i montażu 4 szt. bram szybkobieżnych (wymiar otworu w ścianie ok. 6000 x 4000 mm, 5000 x 4000 szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminal Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej, 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

    Informujemy, że:

    • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
    • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
    • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

    Składający zapytanie ofertowe:

    LS Airport Services S.A.
    ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
    wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

    1. Przedmiot zapytania ofertowego:

    Przedmiotem zapytania jest wymiana 4 sztuk bram szybkobieżnych dla otworów o wymiarach w świetle muru ok. 6000 x 4000 mm oraz 5000 x 4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

    Szczegółowy opis zakresu zapytania ofertowego:

    Bramy szybkobieżne powinny spełniać następujące wymogi:

    • przeznaczona do pracy ciągłej, do zastosowania na zewnątrz budynku,
    • wymiar w świetle otworu ok. 6.000 mm x 4.000 mm, wymiary do weryfikacji w trakcie wizji lokalnej
    • wyposażona w system automatycznego sterowania, (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy),
    • wyposażona w sygnalizację świetlną,
    • wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne,
    • odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 3 klasa,
    • płaszcz bramy odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 0 C do 60 0 C,
    • wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy,
    • kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy do uzgodnienia z Zamawiającym,
    • oczekiwany czas otwarcia bramy < 3 s
    • sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym,,
    • awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy,
    • skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55, układ sterowania zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
    • bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,
    • zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję,
    • regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej,
    • wykonanie obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
    • wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.
    • minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

    Dla każdej z bram przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi min. 150 000 cykli.

    Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

    Prosimy o określenie w ofercie przewidywanego terminu realizacji usługi.

     Zakres zapytania obejmuje:

    • Demontaż i utylizację starych bram wraz konstrukcją i napędami,
    • Przygotowanie otworu pod montaż bramy w zakresie budowlanym i obróbek blacharskich;
    • Dostawa i montaż bramy szybkobieżnej,
    • Modernizacja zasilania w zakresie zabezpieczeń elektrycznych,
    • Montaż pętli indukcyjnych,
    • Malowanie oznakowania pętli indukcyjnych,
    • Sprawdzenie funkcji elektrycznych: ruch bramy, urządzenia zabezpieczające, funkcje mechaniczne,
    • Sporządzenie protokołu montażu wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej i gwarancji.
    • Wykonanie wszelkich prac towarzyszących celem realizacji zadania.

    Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zapoznać się z wszelkimi dostępnymi Opisami Technicznymi dotyczącymi istniejącego obiektu oraz Regulaminem obowiązującym w obiekcie.

    Podczas prac w budynku Terminala Cargo Wykonawca jest zobowiązany do:

    1. każdorazowego zgłaszania robót mogących spowodować zagrożenie pożarowe bądź zapylenie i uruchomienie alarmu systemu sygnalizacji pożarowej do Kierownika Działu Technicznego,
    2. zabezpieczenia czujek systemu sygnalizacji pożarowego,
    3. poinformowania o zakończeniu robót Kierownika Działu Technicznego i zdemontowania zabezpieczeń czujek,
    4. zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed wejściem osób postronnych.
    5. bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Ochrony Obiektu.

    2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  08.09.2022 do godziny 14.00.

    Złożenie oferty w formie maila powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

    W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej, na której przekazany zostanie schemat rozmieszczenia bram o którym mowa w zapytaniu.

    Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

    Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

    3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

    Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: p. Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

    4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

    Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

    Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: 30 dni

    Zamawiający nie przewiduje rozliczeń prac w formie zaliczkowania.

    Załączniki:

     Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
     Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
     Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
     Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
     pobierz wszystko
     POWRÓT DO LISTY
     POBIERZ PDF
     23
     Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych

     19.08.2022 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:

     LS Airport Services S.A.
     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:
     Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 sztuk baterii kwasowych typ 5PzS625 o pojemności 625Ah i napięciu 48V do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P, obsługujących magazyn LS CARGO, w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

     Specyfikacja baterii:

     • wymiary zewnętrzne baterii: szerokość 1027 mm, długość 526 mm, wysokość 627 mm,
     • układ centralnego napowietrzania EUW,
     • układ centralnego uzupełniania wody BFS,
     • wskaźnik poziomu elektrolitu,
     • ogniwa łączone giętkim przewodem,
     • wyprowadzone przewody 1500x50 z gniazdem SCHALTBAU 150VDC 320a/400A IP23 50 mm².

     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
     Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 15.09.2022 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup 10 sztuk baterii do wózków STILL”.

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
     Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Zygmunt Michnowski
     Tel. 532-913-365
     e-mail: z.michnowski@lsas.aero

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
     Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
     Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
     Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

     Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

     1. Termin realizacji dostawy,
     2. Warunki płatności,
     3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności,
     4. Termin ważności oferty – min 30 dni,
     5. Polisę OC,
     6. Potwierdzenie, że profil PKD jest zgodny z zakresem zamówienia,
     7. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar,
     8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji

     Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

     Załączniki:

      Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
      Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
      Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
      POWRÓT DO LISTY
      POBIERZ PDF
      24
      Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

      10.06.2022 r.

      Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup usługi kolokacji serwerów
      i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

      Informujemy, że:

      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

      Składający zapytanie ofertowe:
      LS Airport Services S.A.
      ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
      Tel.: (0 22) 206 95 00,
      E-mail: sekretariat@lsas.aero

      1. Przedmiot zapytania ofertowego:

      Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

      Dostawca usługi kolokacji musi spełniać następujące wymagania:

      1. Posiadanie lub dysponowanie wolną przestrzenią w pomieszczeniu, które określa, jako „serwerownia”, do umieszczenia obok siebie dwóch szaf teletechnicznych dla urządzeń komputerowych
      2. Zapewnienie wymaganego poziomu SLA – 99,5%
      3. System kontroli dostępu do serwerowni
      4. System wykrywania dymu
      5. System gaszenia gazem obojętnym lub inne rozwiązanie równorzędne, tj. nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego
      6. Serwerownia musi posiadać podłogę techniczną o nośności minimum 700 kg/m2
      7. Napięcie zasilania dostarczane do urządzeń komputerowych w serwerowni musi być zgodne z normą PN-IEC 60038:1999
      8. Zapewnienie pracy agregatu prądotwórczego, zasilającego autonomicznie serwerownię przez min. 24 godziny bez dodatkowego tankowania
      9. Zasilanie w szafach z dwóch niezależnych torów zasilania gwarantowanego z automatycznym przełącznikiem w przypadku zaniku zasilania, w jednym z torów
      10. Moc zasilania 6 KW na szafę
      11. Zapewnienie dla każdej szafy podlicznika energii elektrycznej
      12. Zapewnienie, że temperatura w serwerowni regulowana jest automatycznie w granicach od 18 do 24 st. C
      13. System klasy BMS do monitorowania dostępu do poszczególnych szaf i warunków środowiskowych w serwerowni udostępniany w postaci miesięcznych raportów
      14. Kontrola wilgotności w serwerowni
      15. Łączność serwerowni oferowana i realizowana przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby urządzeń Zamawiającego, niezbędna dla pracy urządzeń Zamawiającego, gdzie Zamawiający wymaga, aby w ramach usługi kolokacji Wykonawca zapewnił łącza światłowodowe w postaci dwóch ciemnych włókien w następujących relacjach:
       • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35 (1 szt. ciemnego włókna)
       • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. J. G. Bennetta 2B (1 szt. ciemnego włókna)
      16. Zamawiający zapewni łącze do internetu o przepustowości symetrycznej 1 Gbps minimum 32 adresami IP publicznymi
      17. Wykonawca udostępni dwie szafy RACK z zastrzeżeniem, że muszą być umieszczone obok siebie
      18. Wielkość szaf 42U, głębokość min. 1000 mm
      19. Dostęp do szaf Zamawiającego dla osób upoważnionych 24 h
      20. Wykonawca zapewni usługę tzw. „zdalnych rąk”.

      2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych” lub na adres a-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 05.07.2022 r., do godz. 14.00.

      3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

      Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

      • W kwestiach handlowych:

      Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

      • W kwestiach IT:

      Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero, tel. 695-887-647

      Seweryn Kotlewski, s.kotlewski@lsas.aero, tel. 609-001-550

      4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

      Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

      1. Termin realizacji usługi
      2. Warunki płatności
      3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
      4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni
      5. Polisę OC (odpowiedzialność obejmująca przedmiot oferty)
      6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji
      7. Warunki rękojmi/ gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
      8. Wskaźnik PUE- prosimy o podanie w ofercie.

      Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

      Załączniki:

       Zapytanie ofertowe kolokacja serwerów
       Załącznik 4 - Oświadczenie - poufność
       Załącznik 3 - Oświadczenie-ochrona danych osobowych
       Załącznik 2 - FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
       Załącznik 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       25
       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

       26 maja 2022 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

       Tel.: (0 22) 606 71 80,
       fax: (0 22) 606 78 11
       E-mail: sekretariat@lsas.aero

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania jest :

       Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować:

       • analizę stanu obecnego i rekomendacje;
       • usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO;
       • usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych.

       Zakres prac z podziałem na etapy:

       Nazwa

       Cele do realizacji wg etapów

       Ogólny zakres czynności w ramach etapów

       I ETAP

       Analiza procesów logistycznych na magazynie czasowego składowania - due duilligence

       Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych związanych z obsługą przesyłek w magazynie czasowego składowania

        

        

       Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i opisów poszczególnych procesów pod kątem przepisów celnych

       II ETAP

       Procesy finansowe, wnioski i pozwolenia związane z gwarancjami, systemy ewidencji i bezpieczeństwa danych

       Identyfikacja istniejących procesów i procedur finansowych

        

        

       Analiza możliwości pozyskania gwarancji - współpraca z wewnętrznym działem finansowym

       III ETAP

       Standardy, procesy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze operacji

       Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony w operacjach magazynowych - zabezpieczenie fizyczne magazynu czasowego składowania

        

       Bezpieczeństwo Informacji

       Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO

       IV ETAP

       Analizy ryzyka celnego, bezpieczeństwo i ochrona w obszarze usług celnych i struktury agencji celnej

       Identyfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

        

        

       Wewnętrzny System Kontroli w zakresie związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem obrotu

       V ETAP

       Sprzęt IT , oprogramowanie specjalistyczne, wdrożenie, szkolenia

       Analiza rozwiązań informatycznych wspierających obsługę procesów celnych

        

        

       Szkolenia z obsługi wybranych w drodze doradztwa systemów

       VI ETAP

       Wnioski i pozwolenia operacyjne

       AEO

        

        

       Procedury Uproszczone

        

        

       Miejsca uznane

       VII ETAP

       Benchmark i cennik usług

       Przygotowanie cennika dla agencji celnej

        

       Zasoby specjalistyczne, wsparcie rekrutacji i szkolenia zawodowe

       Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników

       UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji na etapie doprecyzowania oferty.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja celna ”.

       Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

       Anna Abramczyk-Abichou

       Tel. 538 503 965

       e-mail: a.abramczyk@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

       Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

       1. Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.
       2. Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, certyfikacji AEO.
       3. Wstępny opis metodologii wykonania projektu.
       4. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
       5. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
       6. Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni.

       Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

       Załączniki:

        Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
        Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
        Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
        POWRÓT DO LISTY
        POBIERZ PDF
        26
        Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach

        17 maja 2022 r.

        Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

        Informujemy, że:

        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

        Składający zapytanie ofertowe:
        LS Airport Services S.A.
        J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

        Tel.: (0 22) 206 95 00

        E-mail: sekretariat@lsas.aero

        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

        Przedmiotem postępowania jest zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

        Podstawowa specyfikacja urządzenia:

        • odporność na wilgoć, kurz, niskie i wysokie temp. (od - 20°C do + 50°C),
        • odporność na upadki z wysokości do 2 m,
        • możliwie największa przekątna ekranu – dopuszczone są również terminale dotykowe,
        • system Android,
        • możliwość blokowania wybranych aplikacji lub zrootowane urządzenie,
        • odczyt od 5 cm do 4 m (skaner średniego zasięgu – kody 1D/2D Mid-Range)
        • aktualizacja systemu bezpieczeństwa Android,
        • wsparcie techniczne przy budowie aplikacji,
        • uchwyt typu gun,
        • klawiatura numeryczna - 29 klawiszy (nie dotyczy w przypadku urządzeń dotykowych),
        • akcesoria – stacja dokująca, kabel zasilający, zasilacz sieciowy, uchwyt do skanera na wózek widłowy.

        Uwaga:  

        • Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia do przeprowadzenia testów. Zamawiający akceptuje testy urządzenie przeprowadzone przez LSAS na 12 msc wstecz przed uruchomieniem postępowania.
        • Zamawiający dopuszcza konsultacje techniczne w trakcie postępowania oraz zmianę rodzaju urządzenia (np. z terminala mobilnego na komputer mobilny), parametrów urządzeń i ilości akcesoriów względem ilości urządzeń.
        • Zamawiający oczekuje doradztwa w zakresie rekomendacji wyboru urządzenie do określonego procesu obsługowego.
        • Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w celu zapoznania się z procesami magazynowymi i warunkami pracy przed złożeniem oferty.
        • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji tylko z wybranymi podmiotami.

         2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

        Oferty należy składać w formie pliku zabezpieczonego hasłem, drogą mailową na adres e-mail: cargo-sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 06.06.2022 do godz.: 16:00. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup terminali mobilnych dla magazynu cargo”.

        Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Patrycji Walewskiej, tel. 691 520 014.

        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

        Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

        • Artur Rydzyński – tel.: 22 206 94 87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

        Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

        • Patrycja Walewska – tel + 48 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

        Wg załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

        Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy zakupu i projekt umowy serwisowej.

        Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

        1.  Termin realizacji dostawy.
        2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
        3. Termin ważności oferty – preferowany to min. 30 dni.
        4. Portfolio i referencje potwierdzające doświadczenie przy dostawie urządzeń dla branży magazynowej.
        5. Warunki gwarancji.
        6. Warunki serwisu.
        7. Informacje o możliwości przeprowadzenia testów urządzeń.
        8. Informacja o kosztach i warunkach wypożyczenia urządzeń zastępczych do czasu realizacji zamówienia.

         Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

         

        Załączniki:

         Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
         Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
         Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy.
         Załącznik 4 - zapytanie ofertowe pdf
         POWRÓT DO LISTY
         POBIERZ PDF
         27
         Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo

         17 maja 2022 r.

         Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup 50 sztuk palet stalowych z dostawą do magazynu w Warszawie.

         Informujemy, że:

         • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
         • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
         • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

         Składający zapytanie ofertowe:
         LS Airport Services S.A.

         ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

         wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

         NIP 522-29-49-523

         1. Przedmiot zapytania ofertowego:

         Przedmiotem zapytania jest dostawa 50 szt. palet stalowych do transportu i magazynowania towaru w magazynie Cargo wg poniższej specyfikacji:

         • Wymiary jednostki: 2100 x 2100 x 90 [mm],
         • Możliwość transportu palet wózkiem widłowym – kieszenie na widły na każdej z czterech stron palety,
         • Udźwig: 2000 kg,
         • Waga jednostki ok. 300 kg,
         • Ocynkowanie,
         • Bez zaczepów na pasy
         • Oznaczenie palet z numeracją na każdym boku palety, wg. wytycznych Zamawiającego

         UWAGA: Zlecający dopuszcza sugestie dostawcy co do zmiany specyfikacji.

         Możliwość odbycia wizji lokalnej i obejrzenia używanych palet przed złożeniem oferty.

         2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do dnia 01.06.2022 do godz: 16:00.

         Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup 50 szt. jednostek ładunkowych (palet stalowych) na potrzeby magazynu Cargo”.

         Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

         3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

         Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

         • Dorota Abramczyk – tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

         Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

         • Krzysztof Anuszewski – tel. 887 830 459 / 22 209 94 60, e-mail: k.anuszewski@lsas.aero

         4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
         • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
         • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

         Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

         1. Termin realizacji prac.
         2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
         3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
         4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/preferowany 45 dni.
         5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
         6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
         7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
         8. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
         9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
         10. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji

         Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

         Załącznik:

          Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
          Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
          Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
          Zapytanie ofertowe w formie PDF
          POWRÓT DO LISTY
          POBIERZ PDF
          28
          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

          26 kwietnia 2022 r.

          Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu sieci wi-fi wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb realizacji transmisji bezprzewodowych terminali mobilnych na terenie magazynu Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

          Informujemy, że:

          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

          Składający zapytanie ofertowe:
          LS Airport Services S.A.
          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

          Tel.: (0 22) 606 71 80,
          fax: (0 22) 606 78 11
          e-mail: sekretariat@lsas.aero  

          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

          Przedmiotem zapytania jest :

          1. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej sieci IT i zasilania elektrycznego;
          2. Dostawa i ułożenie sieci światłowodowej 8J single mode;
          3. Dostawa i ułożenie sieci okablowania sieciowego FTP kat.6.;
          4. Dostawa i montaż szaf 12 U wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym;
          5. Dostawa i montaż urządzeń Access Point – ilość ok. 22 szt.;
          6. Dostawa i montaż urządzeń UPS;
          7. Budowa wewnętrznych sieci zasilających ~ 230 V;
          8. Próby, pomiary sprawdzające powykonawcze;
          9. Roboty towarzyszące – dostawa i montaż koryt kablowych, naprawy przejść ppoż, demontaż i montaż siatek przeciw ptakom.
          10. Serwis i konserwacja systemu.

          Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do zapytania

          Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

          Warunki wykonywanych prac montażowych:

          • Wysokość montażu sieci i urządzeń – od 4,5 do 6,5 m.
          • Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz.18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
          • Prace wymagające wyłączeń zasilania: tylko i wyłącznie na warunkach Zamawiającego po uprzednich uzgodnieniach.
          • Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników i użytkowników Terminala Cargo.
          • Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
          • Zastosowanie materiałów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Klienta o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
          • Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
          • Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

          Oferty należy składać w formie mailowej- na adres d.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122 . Prosimy o zatytułowanie maila „rozbudowa sieci wi-fi Terminal Cargo”.

          Termin składania ofert: 25.05.2022 r.

          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
          Andrzej Basiak
          tel 723 634 411,
          e-mail: a.basiak@lsas.aero  

          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

          Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.

          Wyceny należy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac oraz  wizji lokalnej.  Wszelkie rozbieżności (prace nieujęte w zakresie) wynikające z analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

          Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

          1. Termin realizacji prac.
          2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
          3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
          4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni.
          5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
          6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
          7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
          8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
          9. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
          10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
          11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
          12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (oczekiwany okres 5 lat na sieci, na urządzenia – zgodny z gwarancją producenta).

          Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

          Załączniki:

           Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
           Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
           Załącznik 3 - Zakres prac - specyfikacja
           Załącznik 4 - Rzut poziomy
           Zapytanie ofertowe w formacie PDF
           POWRÓT DO LISTY
           POBIERZ PDF
           29
           Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.

           22 kwietnia 2022 r.

           Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A.

           Informujemy, że:

           • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
           • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
           • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

           Składający zapytanie ofertowe:
           LS Airport Services S.A.
           ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

           wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

           NIP 522-29-49-523

           Tel.: (0 22) 206 95 00

           1. Przedmiot zapytania ofertowego:

           Przedmiotem zapytania jest zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A., wg poniżej specyfikacji:

           • 200 szt. licencji Microsoft 365 Business Standard (z możliwością dowolnej i dynamicznej zmiany ilości licencji w trakcie trwania umowy).

           2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

           Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A. ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup licencji Microsoft 365” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 29.04.2022 do godz. 16:00.

           Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

           3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

           Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

           Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero; tel. 887-831-122

           Osoba do kontaktu w kwestiach IT:

           Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero; tel. 695-887-647

           4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

           • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
           • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
           • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

           Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

           1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy
           2. Warunki płatności
           3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
           4. Termin ważności oferty – min 45 dni

           Nieperzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

           Załączniki:

            Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
            Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
            Załącznik 3 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
            Załącznik 4 - Zapytanie ofertowe w formacie PDF
            POWRÓT DO LISTY
            POBIERZ PDF
            30
            Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

            15 marca 2022 r.

            Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych dachu nad I i II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

            Informujemy, że:

            • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
            • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
            • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

            Składający zapytanie ofertowe:
            LS Airport Services S.A.
            ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

            wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
            XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

            NIP 522-29-49-523

            Tel.: (0 22) 206 95 00,
            E-mail: sekretariat@lsas.aero 

            1. Przedmiot zapytania ofertowego:

            Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie w oparciu o zakres prac określony na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku.

            W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

            1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w rejonie wymiany membrany,
            2. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na attyce.
            3. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
            4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac.
            5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m. 
            6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach oraz przyległym do świetlików pasie o szerokości 1 m. 
            7. Demontaż starych i montaż nowych wpustów dachowych.
            8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
            9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz z uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego.
            10. Ewentualne miejscowe korekty spadku dachu w miejscach naprawy membrany
            11. Uszczelnienie przejść technologicznych (okablowanie, przepusty, wywiewki, etc.).
            12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z  wpustami.
            13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę.
            14. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy świetlikach dachowych i elementach instalacyjnych przechodzących przez pokrycie.
            15. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem.
            16. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany.
            17. Wykonanie pomostu technicznego z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych.
            18. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach / ścieżki technologiczne.
            19. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu.
            20. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II.
            21. Prace zabezpieczające.

             Wykonawca ma prawo zaproponować dodatkowe prace, jeśli uznaje je za konieczne do realizacji oferty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa.

             Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych: Stan istniejący i warunki realizacji:

             1. Wysokość dachu – ok.11 m.
             2. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
             3. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac.
             4. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace, aby zapewnić ciągłość usług telekomunikacyjnych.
             5. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz. 18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
             6. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
             7. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
             8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
             9. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z LS Airport Services S.A. o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
             10. Przekazanie LS Airport Services S.A. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
             11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

             Uwaga!

             1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
             2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Ekspertyza Techniczna dotycząca pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo.
             3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Ekspertyzy oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.
             4. Wyceny prosimy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac /załącznik nr 3/,  wizji lokalnej oraz przekazanej  Ekspertyzy Technicznej. Wszelkie rozbieżności wynikające z  analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

             2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie , opisanej „remont dachu Terminal Cargo” – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w  Warszawie, w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 14:00

             3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

             Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

             Kasandra Wojtaczka, tel. 693 925 476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

             4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

             Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

             1. Termin realizacji prac.
             2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
             3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
             4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
             5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo ) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej.
             6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
             7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
             8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
             9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
             10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców polisa musi obejmować także odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim zakresie, jak w stosunku do Wykonawcy.
             11. W przypadku korzystania z podwykonawców, obowiązywać będą dodatkowe zapisy umowne, m.in. płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
             12. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
             13. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (minimalny wymagany okres 5 lat), a także ewentualne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji.
             14. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

             Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

             Załączniki:

              Załącznik 1 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
              Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
              Załącznik 3 - Zakres Prac
              Załącznik 4 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
              Zapytanie Ofertowe w formacie PDF
              POWRÓT DO LISTY
              POBIERZ PDF
              31
              Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. ? Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

              24 lutego 2022 r.

              Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie:

              • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo,
              • Budowa 2 budynków magazynowych wraz z wewnętrznymi instalacjami,
              • Budowa przyłączy do nowych budynków, przebudowa zewnętrznych instalacji/ sieci/ przyłączy),
              • Przebudowa układu komunikacyjnego terenu zewnętrznego.

              Informujemy, że:

              • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
              • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
              • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

              Składający zapytanie ofertowe:
              LS Airport Services S.A.
              ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

              wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

              Tel.: (0 22) 606 71 80,
              fax: (0 22) 606 78 11
              E-mail: sekretariat@lsas.aero

              1. Przedmiot zapytania ofertowego:

              Opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie :

              • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo (wraz z zabudową ramp) oraz wewnętrznymi instalacjami – pow. netto ok. 2060 m2
              • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami, pow. netto ok. 3750 m2
              • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami , pow. netto ok. 2200 m2
              • Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki)
              • Budowa przyłączy do nowego budynku, przebudowa zewnętrznych instalacji / sieci / przyłączy

              Szczegółowy zakres zapytania określa załącznik nr 1 do zapytania.

              W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykażą w swoim doświadczeniu prace projektowe o zbliżonym charakterze, tj. Wykonania na przestrzeni ostatnich 5 lat min. 2 projektów dokumentacji projektowej obiektów biurowo-magazynowych o pow. 3000-10000 m2, przy czym minimum jeden projekt zrealizowany w obiektach funkcjonujących, oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie infrastruktury lotniska.

              2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na dokumentację projektową rozbudowy LS CAGO PARK” w Sekretariacie Spółki, ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa Piętro I budynku B, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

              3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

              Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak.

              Tel. 723 634 411., e-mail: a.basiak@lsas.aero

              Dodatkowe informacje szczegółowe związane z zakresem zapytania ofertowego zostaną przekazane Oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (wzór w załączniku do zapytania)

              4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

              Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

              W ofercie należy zawrzeć następujące informacje :

              1. Termin realizacji prac ze wskazaniem harmonogramu realizacji poszczególnych etapów- zakresów objętych zapytaniem z uwzględnieniem czasu na konsultacje i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, Zarządcy Portu Lotniczego Chopina oraz podmiotu trzeciego.
              2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
              3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
              4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
              5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2.000.000,00 zł , odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem zapytania.
              6. Warunki gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
              7. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
              8. Portfolio oraz referencje prac projektowych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego.
              9. Informację o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego w tym za opracowane wizualizacje.
              10. Ilość iteracji wersji / zmian w koncepcji oraz dokumentacji jakich Zamawiający może zażądać w ramach wyceny ofertowej wraz z opisem zakresu takich zmian.

              Załączniki:

               Załącznik 1 - Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem ofertowym
               Załącznik 2 - Wzór umowy
               Załącznik 3 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
               Załącznik 4 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
               Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy (poufność)
               Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy (ochrona danych osobowych)
               Zapytanie ofertowe w formacie PDF
               POWRÓT DO LISTY
               POBIERZ PDF
               32
               Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych

               15 lutego 2022 r.

               Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych.

               Informujemy, że:

               • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
               • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
               • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

               Składający zapytanie ofertowe:

               LS Airport Services S.A.
               J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

               wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

               NIP 522-29-49-523
               Tel.: (0 22) 206 95 00
               E-mail: sekretariat@lsas.aero

               1. Przedmiot zapytania ofertowego:

               Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą i montażem regałów w Magazynie Cargo (LS Cargo Terminal, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa), zgodnie z poniższą specyfikacją:

               • regał do składowania pustych palet lotniczych wraz z niezbędnymi akcesoriami (tj. ograniczniki, ochrony słupów i ram, inne),
               • regał montowany na zewnątrz magazynu, narażony na działanie warunków atmosferycznych (częściowo zadaszony),
               • stelaż montowany do betonowego podłoża,
               • Obsługa załadunku palet PMC na stelaż za pomocą wózka widłowego.
               • Na każdej z kondygnacji poprzeczne płozy umożliwiające wprowadzenie wideł wózka widłowego pod stos palet, górna kondygnacja bez zadaszenia.

               Rodzaj składowanych palet:

               Paleta lotnicza PMC

               Paleta lotnicza PAJ

               Wymiar palety:

               318 cm x 244 cm

               318 cm x 224 cm

               Waga palety:

               ok. 100 kg

               ok. 90 kg

               Max. ilość palet składowanych w stosie (w gnieździe):

               max. 15 szt.

               Wysokość stosu palet:

               ok. 60 cm

               Sposób załadunku palet:

               Z użyciem wózka widłowego, palety ładowane pojedynczo

               Pobieranie palet:

               Z jednej strony regału

               Ilość regałów

               6

               3

               Liczba gniazd:

               18

               9

               Liczba kolumn:

               6

               3

               Liczba poziomów:

               3

               3

               Pierwszy poziom na wysokości:

               ok. 50 cm

               Schematyczny rysunek rozmieszczenia regałów - Załącznik nr 5

               Wymogiem jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia miejsca montażu. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

                2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

               Termin składania ofert:  28.02.2022godz. 16:00 (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)

               Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, w zamkniętej kopercie – I piętro, przy  ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

               Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na zakup regałów”

                3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

               W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero ; tel: 887 831 122

               W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Krzysztof Anuszewski tel: 695 887 649

               4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

               Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                W ofercie należy zawrzeć:

               1. Termin realizacji prac
               2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
               3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
               4. Termin ważności oferty – minimum 45 dni.
               5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
               6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
               7. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
               8. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
               9. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
               10. Informację o metodzie ochrony konstrukcji przed korozją spowodowaną oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
               11. Informacje o szacunkowym koszcie przeglądu rocznego,
               12. Rysunki techniczne regałów

               Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

               Wymogami formalnymi są:

               • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
               • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
               • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
               • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),
               • oferta podpisana przez przedstawiciela,
               • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
               • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu,

               5. Istotne parametry poza cenowe:

               • Okres gwarancji
               • Czas dostawy
               • Referencje – min. dwie realizacje podobnego zamówienia dla podmiotów z sektora air cargo
               • Solidność konstrukcji będąca wynikiem wykonania regałów ze stalowych profili hutniczych.

               6. Załączniki:

                Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A.
                Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A.
                Załącznik nr 5 - Schematyczny rysunek rozmieszczenia regałów
                Załącznik 6 - Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych
                POWRÓT DO LISTY
                POBIERZ PDF
                33
                Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 

                7 lutego 2022 r.

                Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (OKB) na terenie Terminala Cargo (TC) w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

                Informujemy, że:

                • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
                LS Airport Services S.A.
                ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                NIP 522-29-49-523
                Tel.: (0 22) 206 95 00
                E-mail: sekretariat@lsas.aero  

                1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych, polegających na remoncie pomieszczeń OKB w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

                Pomieszczenia do remontu

                • Pomieszczenie na parterze TC nr 131 – łazienka.
                • Pomieszczenie na parterze TC nr 132 – pomieszczenie OKB.

                Zakres prac:

                • Prace rozbiórkowe

                Demontaż drzwi z ościeżnicą, demontaż sufitów, demontaż posadzek, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż białego montażu oraz armatury łazienkowej.

                • Roboty budowlane

                Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie sufitu mineralnego podwieszonego z płyt 600x600 mm, wykonanie izolacji z foli w płynie, poszerzenie otworów oraz wymiana drzwi, prace malarskie.

                • Roboty instalacyjne

                Wymiana opraw oświetleniowych LED, dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 500 lux. Wymiana osprzętu elektrycznego: koryta, gniazda, włączniki oświetleniowe.

                Wymiana niezbędnej instalacji sanitarnej, armatury i białego montażu: umywalek, natrysków

                oraz ustępów.

                Montaż akcesoriów łazienkowych typu podajniki na papier, dozowniki automatyczne na płyn, pojemniki na papier toaletowy.

                Warunki realizacji prac:

                1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
                2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
                3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

                2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00

                3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

                p. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

                4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                W ofercie należy zawrzeć:

                • Termin realizacji prac.
                • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
                • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
                • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
                • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

                Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

                Załączniki:

                 Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
                 Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
                 Załącznik 3 - Przedmiar Robót OKB
                 Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
                 POWRÓT DO LISTY
                 POBIERZ PDF
                 34
                 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                 18 stycznia 2022 r.

                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                 Informujemy, że:

                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                 Składający zapytanie ofertowe:

                 LS Airport Services S.A.

                 ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                 NIP 522-29-49-523

                 Tel.: (0 22) 206 95 00,
                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

                 W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

                 • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
                 • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
                 • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
                 • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
                 • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych – szt. 3
                 • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
                 • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
                 • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
                 • Montaż instalacji tryskaczowych.
                 • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
                 • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
                 • Montaż instalacji CCTV i SKD.
                 • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
                 • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
                 • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
                 • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji, itp.

                 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

                 Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

                 1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
                 2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
                 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                 5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                 Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

                 Uwaga!

                 1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
                 2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa.
                 3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag do przedłożonej dokumentacji i przedmiarów.  
                 4. Wycen dokonać na załączonych do zapytania tabelach z przedmiarami, bez dokonywania zmian w opisach, ilościach i jednostkach . Wszelkie rozbieżności wynikające z analizy Oferenta należy zamieścić w oddzielnej tabeli. Nie dotyczy prac wykonywanych przez Podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego.

                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 14:00

                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                 Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                 Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

                 1. Termin realizacji prac.
                 2. Warunki płatności , a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                 5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, ,
                 6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
                 7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
                 8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
                 9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                 10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
                 11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
                 12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty.

                 Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                 Załączniki:

                  Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                  Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                  Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
                  Załącznik 4A - przedmiar instal elektr przedmiar
                  Załącznik 4B - przedmiar Instalacja tryskaczowa
                  Załącznik 4C - przedmiar arch_konstr
                  Załącznik 4D - przedmiar konstrukcje wsporcze
                  Załącznik 4E - Przedmiar techn
                  Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                  POWRÓT DO LISTY
                  POBIERZ PDF
                  35
                  Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.

                  15 grudnia 2021 r.

                  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance jednego samochodu dostawczego typu VAN do przewozu towarów i DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) na okres 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 20.000 km / rok.

                  Informujemy, że:

                  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                  Składający zapytanie ofertowe:

                  LS Airport Services S.A.
                  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                  NIP 522-29-49-523
                  Tel.: (0 22) 606 71 80,
                  fax: (0 22) 606 78 11
                  E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                  Przedstawienie oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance na pojazd dostawczy typu VAN o DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) dla następującego okresu:

                  • 60 miesięcy z limitem kilometrów 20.000 / rok

                  Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                  • Ubezpieczenie OC/AC po stronie po stronie CFM;
                  • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);
                  • Obsługa szkodowa door-to-door;

                  Specyfikacja zamawianego pojazdu (co najmniej):

                  • DMC: do 3,5 tony;
                  • Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów;
                  • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej (ok.190cm wzrostu) w pozycji stojącej;
                  • część towarowa oddzielona stałą grodzią;
                  • centralny zamek;
                  • klimatyzacja;
                  • radio;
                  • czujniki parkowania tył;
                  • gniazdo USB szybkiego ładowania;
                  • siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu (czyszczeniu);
                  • sklejka zabezpieczająca ściany wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu;
                  • podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczona mocną sklejką;
                  • drzwi boczne przesuwne, z otworem o wielkości która umożliwia załadunek boczny przy użyciu wózka widłowego;
                  • drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane pełne (bez okien), umożliwiające załadunek przy użyciu wózka widłowego – zawiasy umożliwiające otwarcie o min. 180 stopni;
                  • wymiary przestrzeni ładunkowej muszą umożliwiać załadowanie na pojazd równocześnie 4 palet typu EURO (4x 1200 x 800mm), tj. minimalna długość przestrzeni ładunkowej 3272mm oraz minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami pojazdu wewnątrz 1350mm

                  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu dla Cargo VAL” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 04.02.2022 rdo godz. 16:00

                  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                  Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                  Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

                  • kwestie handlowe / niezbędne dokumenty: p. Zbigniew Roguski – roguski@lsas.aero
                  • kwestie techniczne / zabudowa: p. Adam Woźniak – wozniak@lsas.aero

                  W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                  Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego pojazdu (wartość łączna miesięcznej raty leasingowej, serwisowej, ubezpieczeniowej).

                  W ofercie należy podać dostępność / przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                  Ważne!:

                  • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej, ubezpieczenia z uwzględnieniem miesięcznym.
                  • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).
                  • Zamawiający dopuszcza oferty na pojazdy wszelkich marek - MAN, Iveco, Mercedes, VW, Peugeot, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Opel.
                  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych na pojazdy kilku marek.
                  • Kryterium oceny ofert jest: cena oraz dostępność.

                  Załączniki:

                   Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                   Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                   Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                   POWRÓT DO LISTY
                   POBIERZ PDF
                   36
                   Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą sprzedaż strojów (mundurów) męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.

                   30 listopada 2021 r.

                   Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na stałą sprzedaż strojów służbowych damskich i męskich (mundurów) stacjonarnie oraz przez internet, osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A. 

                    Informujemy, że:

                   • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                   • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                   • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                    

                   Składający zapytanie ofertowe:
                   LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS)
                   ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                   02-159 Warszawa
                   wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

                   1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                   Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę strojów służbowych (mundurów) dla Oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                   Specyfikacja stroju służbowego (munduru):

                   1)  Kostium damski (żakiet + spódnica + spodnie + bluzki)

                   Rodzaj tkaniny: zwiększona odporność na zagniatanie, właściwości hydrofobowe (plamy które można łatwo usunąć z powierzchni ubrania), elastyczna zwiększający komfort codziennego użytkowania kostiumowa, miękka, gładka, odporna na mechacenie oraz przecieranie.

                   Skład tkaniny: preferowana elanowełna, co najmniej 43% wełny, 53% poliestru, 4% lycry/elastanu

                   Gramatura: min. 190 g/m2

                   Podszewka: wiskoza z dodatkiem około 4% lycry/elastanu, w kolorze tkaniny wierzchniej.

                   •  Żakiet na podszewce
                   1. Jednorzędowy,
                   2. Lekko dopasowany
                   3. Zapinany na dwa guziki w kolorze tkaniny
                   4. Z wykładanymi klapami
                   5. Z przodu cięcia rozpoczynające się od linii ramienia, biegnące poprzez biust, talię, aż do zakończenia żakietu
                   6. Tył żakietu z cięciem pośrodku pleców i z takimi cięciami jak z przodu
                   7. Na dole żakietu dwie kieszenie odszywane, cięte poprzecznie
                   8. Długie rękawy
                   9. Długość żakietu do połowy linii bioder
                   10. Poły żakietu lekko zaokrąglone
                   11. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                   12. Kolor granatowy

                   • Spódnica na podszewce
                   1. Klasyczna, prosta
                   2. Z tyłu spódnicy lub z boku zamek błyskawiczny kryty
                   3. Zaszewki z tyłu i z przodu
                   4. Z tyłu spódnicy kryty rozporek
                   5. Długość spódnicy do kolan
                   6. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                   7. Kolor granatowy

                   • Spodnie damskie z kantem bez podszewki
                   1. Krój spodni klasyczny, ze szlufkami
                   2. Nogawka lekko zwężająca się ku dołowi
                   3. Spodnie zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
                   4. Kieszenie po bokach spodni
                   5. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                   6. Kolor granatowy

                   • Bluzka damska z krótkim rękawem, w kolorze białym, typu Slim Fit oraz Regular
                   1. Wykonana z min. bawełny 70% oraz poliestru 30%
                   2. Zapinana na małe guziki dwu-dziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                   3. Bluzka z kołnierzykiem, zapinana z przodu, dekolt „w serek”
                   4. Rękaw krótki
                   5. Zaszewki na biuście
                   6. Zaszewki modelujące
                   7. Rozmiary od 32/158 do 56/182
                   8. Ewentualnie po lewej stronie na wysokości piersi, naszyta otwarta kieszeń ze ściętymi rogami w dolnej jej części.

                   • Bluzka damska z długim rękawem, w kolorze białym, typu Slim Fit / Regular
                   1. Wykonana z bawełny 70% oraz poliestru 30%
                   2. Zapinana na małe guziki dwu-dziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                   3. Bluzka z kołnierzykiem, zapinana z przodu, dekolt „w serek”
                   4. Rękaw długi z rozporkiem, wykończone mankietem zapinanym na guzik i dziurkę bieliźnianą
                   5. Zaszewki na biuście
                   6. Zaszewki modelujące
                   7. Rozmiary od 32/158 do 56/182
                   8. Ewentualnie po lewej stronie na wysokości piersi, naszyta otwarta kieszeń ze ściętymi rogami w dolnej jej części

                   • Apaszka
                   1. Wykonana 100% mikrofibra
                   2. Kolory wg wzoru LS – (wzór zostanie dostarczony w późniejszym terminie)

                   Koszule męskie i bluzki damskie wykonane z tkaniny o gramaturze min. 120 g/m2, posiadającej OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                   2)  Garnitur męski (marynarka + spodnie + koszule)

                   Rodzaj tkaniny: zwiększona odporność na zagniatanie, właściwości hydrofobowe (plamy które można łatwo usunąć z powierzchni ubrania), elastyczna zwiększający komfort codziennego użytkowania kostiumowa, miękka, gładka, odporna na mechacenie oraz przecieranie.

                   Skład tkaniny: co najmniej 43% wełny, 53% poliestru oraz 4% lycry/elastanu

                   Gramatura: min. 190 g/m2

                   Podszewka- skład: wiskoza z dodatkiem około 4% lycry/elastanu, w kolorze tkaniny wierzchniej

                   • Marynarka
                   1. Jednorzędowa
                   2. Lekko dopasowana
                   3. Tył z dwoma rozcięciami
                   4. Zapinana na dwa guziki w kolorze tkaniny
                   5. Klapy typowe
                   6. Na lewej piersi kieszeń „poszetkowa”
                   7. Na dole średniej wielkości kieszenie z patką
                   8. Guziki przy rękawach
                   9. Kieszeń wewnętrzna
                   10. Poły zaokrąglone
                   11. Długość standardowa
                   12. Rozmiary od 164/42 do 194/68
                   13. Kolor granatowy

                   • Spodnie męskie
                   1. Nogawka bez mankietu lekko zwężająca się ku dołowi
                   2. Kieszenie boczne cięte skośnie
                   3. Kieszonka tylna w ramce zapinana na guzik
                   4. Spodnie gładkie z przodu
                   5. Pasek ze szlufkami, wykończony gurtem
                   6. Podszewka kolan zabezpieczająca przed wypychaniem
                   7. Spodnie zapinane na zamek błyskawiczny i guzik
                   8. Rozmiary od 164/42 do 194/68
                   9. Kolor granatowy

                   • Koszula męska z długim rękawem, w kolorze białym, krój klasyczny oraz taliowany
                   1. Wykonana z bawełny 70% oraz poliestru 30%
                   2. Zapinana na małe guziki dwudziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                   3. Kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik
                   4. Kołnierzyk usztywniany
                   5. Tył z odcinanym dwuwarstwowym karczkiem
                   6. Szwy barkowe skierowane do przodu
                   7. Rękaw długi z rozporkiem odszytym pliską z zamocowaniem, wykończone mankietem zapinanym na guzik (możliwość regulacji za pomocą drugiego guzika wszytego w poziomie)
                   8. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony
                   9. Po lewej stronie na wysokości piersi naszyta otwarta kieszeń
                   10. Rozmiary od 36/164 do 50/194*

                   • Koszula męska z krótkim rękawem, w kolorze białym, krój klasyczny oraz taliowany
                   1. Wykonana z bawełny 70% i poliestru 30%
                   2. Zapinana na małe guziki dwudziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                   3. Kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik
                   4. Kołnierzyk usztywniany
                   5. Tył z odcinanym dwuwarstwowym karczkiem
                   6. Szwy barkowe skierowane do przodu
                   7. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony
                   8. Po lewej stronie na wysokości piersi naszyta otwarta kieszeń,
                   9. Rozmiary od 36/164 do 50/194*

                   • Krawat
                   1. Wykonany 100% mikrofibra
                   2. Kolory wg wzoru LS – (wzór zostanie dostarczony w późniejszym terminie)

                   Koszule męskie i bluzki damskie wykonane z tkaniny o gramaturze min. 120 g/m2, posiadającej OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                   3)  Sweter damski

                   Preferowany skład: min.50% bawełna, 50% akryl, w kolorze granatowym

                   1. Kształt dekoltu „ w serek”
                   2. Zapinany na guziki
                   3. Gładka dzianina
                   4. Elastyczne ściągacze
                   5. Rozmiary od XS do XL+

                   4)  Sweter męski

                   Preferowany skład: min.50% bawełna, 50% akryl, w kolorze granatowym

                   1. Kształt dekoltu „w serek”
                   2. Gładka tkanina
                   3. Elastyczne ściągacze
                   4. Rozmiary od S do 3XL

                   5)  Polar damski w kolorze granatowym

                   1. Rozmiary (XS-2XL)
                   2. Gramatura min. 400 g/m2
                   3. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                   4. System ściągaczy u dołu wewnątrz
                   5. Zapięcie na suwak

                   6)  Polar męski w kolorze granatowym

                   1. Rozmiary (XS-5XL)
                   2. Gramatura min. 400 g/m2
                   3. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                   4. System ściągaczy u dołu wewnątrz,
                   5. Zapięcie na suwak

                   Rozmiary numeryczne wg PN – odpowiednik w cm

                   *około 3% rozmiarów niestandardowych

                   Gwarancja niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy)

                   Preferowana gwarancja 12 miesięcy na użytkowanie strojów służbowych (mundurów).

                   Dostawa odzieży do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk miesięcznie na podstawie złożonych zleceń lub do wskazanych punktów do samodzielnego obioru przez pracowników wymienionych powyżej miastach.

                   Preferowane narzędzie do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży i dostawy.

                   Estymowane  liczby zamawianych strojów służbowych:

                   Stroje służbowe (mundury), w skład których wchodzą:

                   Żakiety/ marynarki, spódnice, spodnie damskie, spodnie męskie, bluzki, koszule z krótkim rękawem, koszule z długim rękawem, sweterki damskie, sweterki męskie, polary damskie, polary męskie, na potrzeby Oddziałów Spółki LS AS (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk):

                   - Dział Obsługi Pasażerskiej Warszawa, Oddział Cargo Warszawa – ok. 500 kompletów,

                   - Dział Obsługi Pasażerskiej Katowice, Oddział Cargo Katowice – ok. 100 kompletów,

                   - Dział Obsługi Pasażerskiej Gdańsk – ok. 60 kompletów,

                   - Dział Obsługi Pasażerskiej Kraków – ok. 70 kompletów.

                   Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                   • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                   • Czasu dostawy od dnia złożenia zamówienia,
                   • Możliwej częstotliwości realizowanych dostaw,
                   • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                   • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                   • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres minimum 12 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania odzieży pracownikowi LS AS),
                   • Udostępnienia narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,

                   Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                   Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na odzież:

                   • Ewentualnego zapewnienia możliwości zakupu poszczególnych elementów odzieży bezpośrednio przez personel Spółki, we wszystkich wskazanych lokalizacjach,
                   • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS AS. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                   Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                   • Dostarczenie próbek tkanin dla każdego elementu ze specyfikacji wraz z opisami technicznymi i deklaracjami zgodności;
                   • Bezzwrotne dostarczenie wzorów odzieży na testy;

                   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                   Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki

                   w Warszawie (02-159) ul. J. Gordona Bennetta 2b

                   w kopercie adresowanej na Pana Norberta Pik, z dopiskiem „Oferta na stałą sprzedaż mundurów dla osób zatrudnionych w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta we wszystkich Oddziałach Spółki” w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godziny 15:00.

                   !! UWAGA, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, termin składania ofert został wydłużony do 17.01.2022 r.  !!

                   Termin realizacji (rozpoczęcia współpracy) – zgodnie z podpisaną umową.

                   Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                   3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                   Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                   Norbert Pik – tel. 695-887-481, e-mail: n.pik@lsas.aero,

                   Ewelina Mordarska – tel. 887-880-796, e-mail: e.mordarska@lsas.aero

                   Magdalena Tusznio – tel. 723-660-485, e-mail: m.tusznio@lsas.aero

                   Artur Rydzyński – tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

                   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                   Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                   Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                   • Cen jednostkowych oferowanych strojów służbowych (mundurów);
                   • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy);
                   • Gwarancji 12 miesięcy na użytkowanie obuwia;
                   • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży i rozliczenia;
                   • Ważność oferty – 90 dni;
                   • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV;
                   • Zdjęcia / wizualizacje oferowanych strojów służbowych (mundurów);
                   • Wykaz lokalizacji i domen, w których możliwy będzie zakup strojów służbowych (mundurów) od oferenta;
                   • Opis rekomendowanego przez oferenta sposobu dofinansowania / rozliczenia dofinansowania przez LSAS zakupu strojów służbowych (mundurów).

                   Załączniki:

                    Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                    Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                    Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                    Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy ? poufność
                    Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy ? ochrona danych
                    POWRÓT DO LISTY
                    POBIERZ PDF
                    37
                    Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw

                    11th October 2021

                    LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                    LS Airport Services S.A.                                                          

                    Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.

                    Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.                                             

                    1. Subject of the inquiry

                    Presentation of the offer for purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                    Specification and important parameters beyond the price:

                    • Conveyor belt (boom) with extendable loading system allowing effective handling of Boeing 737- ALL/ Embraer 195/ Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load in all Cargo holds;
                    • Top speed limited to 25 km/h;
                    • Auto levelling system;
                    • Operational in typical weather conditions with temperature within -20°C, to +30°C range;
                    • Ability to load/ offload aircraft by a team of 2 (1 person inside Cargo hold and 1 person outside);
                    • Extendable loading system to be able to go min. 90 degrees angle left or right inside the Cargo hold with turn radius suitable for Boeing 737 -ALL, Embraer 195, Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load;
                    • Extendable loading system must be flexible, to adjust itself when in position on the aircraft floor;
                    • Belt extension to reach min. 6 m inside aircraft Cargo compartment;
                    • In case of complete breakdown and extendable part being stuck inside the aircraft Cargo hold, system must be designed in such way, that it can be removed from the aircraft within 5-10 minutes, without damaging the extendable system nor the aircraft;
                    • Elevating loading head;
                    • Adjustable conveyor belt speed with control panel at both ends;
                    • Foldable railings along the belt with no protruding parts;
                    • Prevention from straps and similar to get stuck during loading/ offloading;
                    • Width of transmitting belt min. 590 mm;
                    • Ability to handle single loads up to 400 kgs.
                    • Warranty for a minimum of 24 months (preferable 36 months);
                    • Compliance of the proposed equipment with the requirements of Polish an European regulations and standards for ground handling equipment;
                    • References from ground handling company, where such equipment is in use, operating at the airport with similar to Warsaw Chopin Airport air traffic. References should include any optimization in ground handling process, service time reduction, reduced amount of staff to perform effective handling of the aircraft;
                    • Confirmation of exclusion from IATA AHM913 regulations (permission to operate inside the fuselage of the aircraft);
                    • Documentation with spare part listing in Polish language.

                    Optional (to be calculated as an option in the offer):

                    • Installed baggage counter;
                    • Telemetric data available for customer (including GPS, worktime in motohours, pieces of baggage loaded, etc.);
                    • Preferable DEUTZ engine;
                    • Driver cabin fitted with ventilation and heating system;
                    • Necessary maintenance programme including service and parts costs in a period of 5 years (standard maintenance) – additional calculation;

                    2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

                    Please send the offer by post to the Company's address by October 19, 2021, at 12:00 p.m., in a sealed envelope with the note: "The offer to purchase sets of 6 beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw LS Airport Services S.A. - do not open" addressed to: Michał Sasin.

                    LS Airport Services S.A.

                    Gordona Bennetta 2B Street, 02-159 Warsaw

                    Phone: (0 22) 206 95 00,

                    E-mail: sekretariat@lsas.aero

                    3. Contact regarding the inquiry

                    Information regarding the inquiry:

                    In commercial matters: Dorota Abramczyk

                    e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

                    Information regarding the inquiry:

                    Technical aspects: Michał Sasin

                    e-mail: m.sasin@lsas.aero

                    4. The method of preparing a response to an inquiry:

                    The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.

                    The offer should include:

                    • Tenderer's data, address, tax identification number, website address, e-mail address, legal status, etc.,
                    • Declarations of the Tenderer joining the service run by LS Airport Services S.A. proceedings for the purchase of goods / services (confidentiality, GDPR (RODO), in accordance with the template),
                    • Portfolio - experience in the subject of the contract (certified with references),
                    • Tenderer's certificates in terms of his ability to perform the subject of the contract, corporate approvals, possession of the authority to perform the subject of the contract, etc., if any,
                    • original or notarized copy of the power of attorney if the offer is submitted by a proxy,
                    • Tenderer's registration documents,
                    • Response form to an inquiry,
                    • Sales contract draft

                    In addition, the response form to the request for quotation should be accompanied by information on:

                    • completion date
                    • offer validity period (preferred by the ordering party, at least 90 days)
                    • payments term (preferred by the ordering party: 45 days)

                    Offers without the above data will not be considered.

                    Please be advised that:

                    • an inquiry is not an invitation to submit offers under the Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, item 1579), therefore we reserve the right to freely choose the submitted offer;
                    • the bid selection procedure may be terminated at any time until the contract is signed, without giving any reason, without selecting the Contractor and the Contractor is not entitled to any claims against LS Airport Services S.A. in this respect;
                    • providing any personal data constitutes consent to their processing by LS Airport Services S.A. for the purposes of these proceedings.

                    Attachment:

                     Response form to the LSAS request for quotation
                     GDPR (RODO) information clause for LSAS
                     Contractor's statements on data protection for LSAS
                     Contractor's confidentiality declaration for LSAS
                     The inquiry in PDF format
                     POWRÓT DO LISTY
                     POBIERZ PDF
                     38
                     Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

                     5 października 2021 r.

                     Spółka LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602, o kapitale zakładowym i opłaconym 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


                     Członka Zarządu ds. Operacyjnych
                     Spółki LS Airport Services S.A.
                     z siedzibą w Warszawie

                     Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

                      Ogłoszenie LSAS
                      Kwestionariusz dla kandydata
                      POWRÓT DO LISTY
                      POBIERZ PDF
                      39
                      Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.

                      22 września 2021 r.

                      1. Składający zapytanie ofertowe:

                      LS Airport Services S.A.
                      ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                      NIP: 522-29-49-523

                      2. Przedmiot zapytania ofertowego:

                      Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
                      zgodnie z załączonymi wzorami, w ilościach:

                      • karty pokładowe (Zał. 5) – 435 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 290 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 140 000 szt.

                      Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

                      Warszawa:

                      • karty pokładowe – 250 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 100 000 szt.

                      Gdańsk:

                      • karty pokładowe – 15 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 20 000 szt.

                      Kraków:

                      • karty pokładowe – 50 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 50 000 szt.

                      Katowice:

                      • karty pokładowe – 120 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 120 000 szt.,
                      • przywieszki bagażowe 18 cali – 140 000 szt.

                      3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

                      • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
                      • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
                      • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

                      Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

                      4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

                      Zgodnie z podpisaną umową.

                      5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                      Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
                      Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                      6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.”  w terminie do dnia 08.10.2021 r.

                      Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                      7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                      Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego dotyczących spraw merytorycznych udziela: Norbert Pik, tel.: + 48 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero,
                      a w sprawach handlowych: Artur Rydzyński , tel.: 22-2069487, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero 

                      Ponadto informujemy, że:

                      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                      Załącznik:

                       Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                       Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
                       Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
                       Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy - poufność
                       Załącznik 5 - Karta pokładowa
                       Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cala
                       Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali
                       POWRÓT DO LISTY
                       POBIERZ PDF
                       40
                       Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                       6 września 2021 r.

                       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                       Informujemy, że:

                       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                       Składający zapytanie ofertowe:
                       LS Airport Services S.A.
                       J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                       NIP 522-29-49-523
                       Tel.: (0 22) 206 95 00,
                       E-mail: sekretariat@lsas.aero

                       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                       Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

                       W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na :

                       • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
                       • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
                       • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
                       • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
                       • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych -szt. 3
                       • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
                       • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
                       • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
                       • Montaż instalacji tryskaczowych.
                       • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
                       • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
                       • Montaż instalacji CCTV i SKD.
                       • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
                       • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
                       • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
                       • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji

                       Zamawiający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

                       Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

                       1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
                       2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
                       3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                       4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                       5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                       6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                       Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

                       Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

                       Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej.

                       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 29.09.2019 r. do godz. 14:00

                       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                       Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                       Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

                       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                       W ofercie należy zawrzeć :

                       • Termin realizacji prac 
                       • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
                       • Termin ważności oferty – min. 45 dni
                       • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 krotność ceny ofertowej

                       Załącznik:

                        Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                        Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        Przedmiar A
                        Przedmiar B
                        Przedmiar C
                        Przedmiar D
                        Przedmiar E
                        Przedmiar F
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        41
                        Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych

                        26 sierpnia 2021 r.

                        Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                         Składający zapytanie ofertowe:
                        LS Airport Services S.A.
                        J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                        NIP 522-29-49-523
                        Tel.: +48 22 206 95 00
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych wg. poniższej specyfikacji:

                        • Nośność minimum 7000 kg,
                        • Możliwość transportu palet lotniczych o wymiarach 125“x96“, 125“x88“, 108“x88“,
                        • Możliwość transportu kontenerów lotniczych LD-7, LD-9, LD-29, LD-26, LD-8, LD-6, LD-11, 2x LD-1/LD-3,
                        • Możliwość zabezpieczenia transportowanych palet i/lub kontenerów przed niekontrolowanym przemieszczaniem w czasie transportu,
                        • Załadunek po dłuższym boku,
                        • Dyszel do ciągnięcia przyczepy i zaczep do podpięcia na krótszym boku,
                        • Hamulec postojowy działający po podniesieniu, opuszczeniu dyszla,
                        • Prędkość holowania minimum 25 km/h,
                        • Koła pełne,
                        • Nowe lub używane sprawne (wyremontowane),
                        1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. Sprzedaży 5 sztuk przyczep frachtowych na potrzeby oddziału LS Airport Services S.A. w Katowicach” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00 

                        1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: z.roguski@lsas.aero

                        W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                        1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        W ofercie należy podać:

                        • Koszt netto 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i/lub palet lotniczych powyższej specyfikacji,
                        • Koszt dostawy na lotnisko w Katowicach,
                        • Przewidywany termin dostawy na lotnisko w Katowicach, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                        Ważne!:

                        • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 3 miesiące.

                        Załączniki:

                         Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                         Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                         POWRÓT DO LISTY
                         POBIERZ PDF
                         42
                         Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji

                         16 sierpnia 2021 r.

                         Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9-ciu osób (kat.B) na okres 36-ciu oraz 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 10.000 oraz 15.000/rok.

                         Informujemy, że:

                         • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                         • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                         • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                         Składający zapytanie ofertowe:
                         LS Airport Services S.A.
                         ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                         wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                         NIP 522-29-49-523,
                         Tel.: +48 22 206 95 00,
                         E-mail: sekretariat@lsas.aero  

                         1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                         Przedstawienie wariantowej oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową na pojazd osobowy, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób wraz z kierowcą (prawo jazdy kat. B) dla następujących okresów:

                         • 36 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                         • 36 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok
                         • 60 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                         • 60 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok

                         Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                         • Ubezpieczenie OC/AC po stronie zamawiającego (LSAS) z likwidacją szkód po stronie CFM w Warsztatach wskazanych przez CFM;
                         • Obsługa szkodowa door-to-door wraz z pojazdem zastępczym podobnej klasy;
                         • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);

                         Specyfikacja pojazdu:

                         • Preferowany silnik benzynowy;
                         • Kolor nadwozia ciemny w odcieniu granatowym;
                         • Przystosowany do przewozu 9-ciu osób (łącznie z kierowcą);
                         • Wysokie nadwozie (podwyższony dach), umożliwiające swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
                         • Przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego;
                         • Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
                         • Ogrzewanie postojowe z programatorem oraz wyprowadzeniem nadmuchu zarówno z przodu jak i na przestrzeń pasażerską;
                         • Sposób montażu ogrzewania postojowego powinien uniemożliwiać uszkodzenie jego mechaniczne przez przewożone osoby - odpowiednio zabezpieczone / ukryte przewody;
                         • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu;
                         • Elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych;
                         • Układ foteli: 2 + 2 + 2 + 3;
                         • Drugi oraz trzeci rząd siedzeń w układzie klubowym;
                         • Demontowany bez użycia narzędzi bądź składany stolik pomiędzy drugim oraz trzecim rzędem siedzeń w układzie klubowym;
                         • Wszystkie fotele w pojeździe 1-osobowe;
                         • Fotele wyposażone w podłokietniki;
                         • Fotele skórzane;
                         • Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie radiem, telefonem kom.);
                         • Lusterka podgrzewane, sterowane elektrycznie;
                         • Szyby sterowane elektrycznie;
                         • Czujniki parkowania tył;
                         • Koło zapasowe pełne;
                         • Radio z Bluetooth;
                         • Głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
                         • Regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne podczas jazdy);
                         • Boczne ściany obite materiałem;
                         • Podsufitka obita materiałem;
                         • Podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
                         • Bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej o głębokości ok. 1 metra, uwzględniając uchwyt/drążek na szafy ubraniowe.
                         • Tylne drzwi (bagażnika) dwuskrzydłowe;

                         Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia zdjęć posiadanego w swojej flocie pojazdu o zabudowie oraz parametrach zbliżonych do zamawianego pojazdu.

                         2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                         W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu osob. VIP” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00

                         3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                         Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                         Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: flota@lsas.aero.

                         W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                         4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                         Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                         Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego wariantu w następującej formie:

                         • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                         • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                         • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                         • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto..

                         W ofercie należy podać przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                         Ważne!:

                         • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej.
                         • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć informacje nt. ilości punktów serwisów mechanicznych oraz serwisów blacharskich z którymi oferent ma podpisane umowy dotyczące napraw, zlokalizowanych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa.
                         • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

                         Załączniki:

                          Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                          Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                          Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          43
                          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                          16 czerwca 2021 r.

                          Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LSAS.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                          ul. Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa,

                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                          NIP: 522-29-49-523
                          Tel.:(0 22) 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedmiotem postępowania jest przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Specyfikacja obuwia ochronnego:

                                      a) Półbuty ochronne – bezpieczne klasa S3, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                          Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                          • Wykonane z wysokiej jakości skóry licowej lub szlifowanej o właściwościach hydrofobowych
                          • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11, ochrona do 200J
                          • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                          • Podeszwa wykonana z PU/PU, PU/TPU lub gumy
                          • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                          • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                          • Wkładka wewnętrzna perforowana wymienna, oddychająca
                          • Wyściółka buta z materiału perforowanego oddychającego
                          • Język miechowy ze skóry lub materiału technicznego
                          • Miękki zapiętek z dodatkową szlufką do zakładania buta
                          • Obuwie wyposażone w łatwy system sznurowania
                          • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                          • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                          • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                          • Tęgość H ½
                          • EN ISO 345

                                  b) Trzewiki ochronne – bezpieczne, klasa S3 CL wielosezonowe Lato/Zima, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                          Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                          • Cholewka wykonana z jakościowej skóry licowej
                          • Właściwości hydrofobowe
                          • Wstawka dystansowa zwiększająca komfort użytkowania
                          • Górna część cholewki zakończona przyjaznym kołnierzem ochronnym
                          • Język buta wykonany z materiału technicznego lub skóry
                          • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11 ochrona do 200J
                          • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                          • Prosty system sznurowania
                          • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                          • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                          • Podeszwa PU/TPU lub PU/PU
                          • Wkładka wewnętrzna buta wykonana z tkaniny o bardzo dobrych właściwościach higienicznych, wymienna
                          • Wyściółka buta wykonana z materiału 3D pochłaniającego wilgoć
                          • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                          • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                          • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                          • Tęgość H ½
                          • EN ISO 345

                          Dostawy obuwia ochronnego do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                          Estymowane liczby planowanych zamówień w czasie trwania 2 letniej umowy

                          • Warszawa – półbuty ochronne ok. 2000 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 2000 szt.
                          • Kraków – półbuty ochronne ok. 200 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 200 szt.
                          • Katowice – półbuty ochronne ok. 300 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 300 szt.
                          • Gdańsk – półbuty ochronne ok. 100 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 100 szt.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup obuwia ochronnego dla personelu LS Airport Services S.A. – nie otwierać” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                          W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

                          W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723-630-516

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                          • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                          • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                          • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • Projekt umowy sprzedaży.

                          Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                          • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                          • Przedstawienia kart technicznych obuwia oraz Deklaracji Zgodności CE;
                          • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                          • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                          • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                          • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                          • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia pracownikowi LS Airport Services),
                          • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                          • Ważność oferty – 90 dni
                          • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                          Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                          Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na obuwie:

                          • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                          Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                          • Bezzwrotne dostarczenie wzorów obuwia na testy (dostarczenie obuwia do testów po 1 parze każdego rodzaju: półbuty rozm. 38, rozm. 43; trzewiki w rozm. 38 oraz rozmiarze 43). Obuwie będzie testowane przez okres 21 dni kalendarzowych.


                           Załączniki:
                          Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                          Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          44
                          Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej  w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A.  (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                          15 czerwca 2021 r.

                          Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk).

                          W związku ze zmianą wytycznych, dotyczących odzieży roboczej pracowników Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla wszystkich Oddziałów Spółki LSAS.

                          Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                          Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                          NIP: 522-29-49-523
                          Tel.:(0 22) 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:
                          Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla Oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                          Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach:

                          • Wariant I: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe z wyszytym/nadrukowanym logo LS Airport Services S.A
                          •  Wariant II: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe bez wyszycia/nadruku logo LS Airport Services S.A

                          Specyfikacja odzieży roboczej:

                          a) Koszulka Polo z krótkim i długim rękawem

                          • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                          • Koszulka z kołnierzykiem
                          • Rozpięcie na min. 3 guziki
                          • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                          • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                          • Preferowany skład: bawełna i poliester
                          • Gramatura min. 175 g/m2
                          • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                          • Rozmiary XS – 5 XL UNISEX
                          • Koszulka z długim rękawem zakończona ściągaczami
                          • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                           b) T-shirt ostrzegawczy z taśmami odblaskowymi, krótki i długi rękaw

                          • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                          • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                          • Wycięcie pod szyją
                          • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                          • Preferowany skład: bawełna i poliester
                          • Gramatura min. 175 g/m2
                          • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                          • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                          • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                          c ) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (jednokolorowe)

                          • Krój prosty
                          • Kolor granatowy lub czarny
                          • Kieszenie przednie wpuszczane
                          • Kieszenie tylne naszywane
                          • Gumka regulacyjna w pasie
                          • Szwy ryglowane
                          • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                          • Rozporek na zamek
                          • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                          • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                          • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                          • Gramatura min. 240 g/m2
                          • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                          • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                          • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                          d) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (z elementami odblaskowymi)

                          • Krój prosty
                          • Kolor granatowy lub czarny
                          • Pomiędzy taśmami wstawki fluorescencyjne w kolorze żółtym i pomarańczowym
                          • Kieszenie przednie wpuszczane
                          • Kieszenie tylne naszywane
                          • Gumka regulacyjna w pasie
                          • Szwy ryglowane
                          • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                          • Rozporek na zamek
                          • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                          • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                          • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                          • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                          • Gramatura min. 240 g/m2
                          • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                          • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                          e) Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane męskie i damskie (jednokolorowe)

                          • Kolor granatowy lub czarny
                          • Kieszenie przednie zapinane na zamek
                          • Kieszenie tylne naszywane
                          • Gumka regulacyjna w pasie
                          • Szwy ryglowane
                          • Szelki regulowane
                          • Dwie kieszenie boczne
                          • Rozporek na zamek
                          • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany lub BEAVER NYLON
                          • Na nogawkach po dwie taśmy odblaskowe 5 cm
                          • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                          • Gramatura min. 240 g/m2
                          • Gramatura ociepliny min. 130 g/m2
                          • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                          • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54
                          • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne

                          f) Bluza polar z długim rękawem

                          • Bluza krój klasyczny
                          • Zapinana na zamek/suwak
                          • Kołnierz w stójkę
                          • Rękawy wykończone ściągaczem
                          • Taśmy ostrzegawcze srebrne 5 cm
                          • Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                          • Kieszeń wewnętrzna
                          • Wykończenie antypilingowe dwustronne
                          • Dół bluzy zakończony ściągaczem lub regulowany sznurkiem
                          • Kolor: granatowe lub czarne panele dół tułowia + rękawy
                          • Gramatura min. 300 g/m2
                          • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                          • Rozmiary: S – 5XL UNISEX
                          • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                          • PN-EN 14058
                          • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                          g) Softshell

                          • Krój klasyczny
                          • Zapinana na zamek
                          • Kołnierz w stójkę
                          • Rękaw zakończony mankietem na rzep
                          • Taśmy ostrzegawcze srebrne na rękawach i tułowiu
                          • Wykonany z poliestru z dodatkiem elastanu
                          • Gramatura: materiał wierzchni min. 160 g/m2
                          • Laminowana 3 warstwowa
                          • Dolna część tułowia oraz rękawy w kolorze granat lub czerń
                          • Trzy kieszenie zewnętrzne, jedna wewnętrzna
                          • Kieszeń zewnętrzna górna zapinana na zamek
                          • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                          • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                          • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                          • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                          h) Kurtka całoroczna - ostrzegawcza o podwyższonej widzialności

                          • Długość kurtki ¾
                          • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                          • Wstawki granatowe/czarne na rękawach do wysokości ¼ dł. od nadgarstka
                          • Wstawki granatowe/czarne na korpusie kurtki 1/3 powierzchni od dołu kurtki z przodu i z tyłu
                          • Taśma odblaskowa srebrna 5 cm, po 2 cm na rękawach, 2 na obwodzie kurtki
                          • Szwy podklejane przed przemakaniem
                          • Rękawy zapinane na zatrzaski/regulacja
                          • Kurtka zapinana na dwustronny kostkowy zamek, kryty listwą zapinaną na zatrzaski
                          • Wysoka stójka lub kołnierz
                          • Dwie kieszenie boczne dolne, wpuszczane lub naszywane, kryte/ z otworami bocznymi
                          • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                          • Po lewej stronie na piersi kieszeń wpuszczana na zamek pionowy
                          • Kaptur odpinany, osłaniający podbródek, zapięcie na rzep
                          • Podszewka siatka poliester min. 60 g
                          • Wierzch kurtki 100% poliester (preferowany Oxford Ripstop 300D) powlekany PU 190 g
                          • Ocieplacz 100% poliester o gramaturze min. 280 g/m2 ze stójką
                          • Zapinanym na zamek dwustronny kostkowy
                          • Polar kolor żółty fluorescencyjny z granatowymi wstawkami, jak w kurtce i taśmami odblaskowymi
                          • Wykończenie polaru antypilingowe
                          • 2 kieszenie dolne zapinane na zamek/wpuszczane
                          • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                          • Rękaw wykończony ściągaczem
                          • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                          • Rozmiary UNISEX od XS do 5 XL
                          • EN 342, EN ISO 343 Class 3, EN ISO 20471 Class2

                          Zamawiający przewiduje również zapotrzebowanie na elementy w/w asortymentu w nienormatywnych rozmiarach. Nie więcej jednak niż 1% ogólnego zamówienia.

                          Dostawy odzieży do Oddziałów LSAS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                          Estymowana liczba poszczególnych rodzajów odzieży roboczej dla pracowników LSAS w skali 2 lat:
                          Odzież robocza, w skład której wchodzą:

                          Kurtka wielosezonowa hi-vis, softshell hi-vis, polar hi-vis, koszulki z krótkim i długim rękawem hi-vis, spodnie robocze letnie, spodnie robocze zimowe, na potrzeby Oddziałów Spółki LS AS (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk), szacowane w skali 2 lat trwania umowy, w liczbie około: 

                          Warszawa

                          Kraków

                          Katowice

                          Gdańsk

                          Łącznie

                          Kurtka całoroczna

                          2000 szt.

                          200 szt.

                          300 szt.

                          100 szt.

                          2600 szt.

                          Softshell

                          2000 szt.

                          200 szt.

                          300 szt.

                          100 szt.

                          2600 szt.

                          Polar

                          2000 szt.

                          200 szt.

                          300 szt.

                          100 szt.

                          2600 szt.

                          Koszulka kr. Rękaw

                          6000 szt.

                          600 szt.

                          900 szt.

                          300 szt.

                          7800 szt.

                          Koszulka dł. Rękaw

                          4000 szt.

                          400 szt.

                          600 szt.

                          200 szt.

                          5200 szt.

                          Spodnie letnie

                          4000 szt.

                          400 szt.

                          600 szt.

                          200 szt.

                          5200 szt.

                          Spodnie zimowe

                          4000 szt.

                          400 szt.

                          600 szt.

                          200 szt.

                          5200 szt.

                           Na modelowy komplet dla jednego pracownika, składa się poniższy asortyment:

                          Lato:

                          • Koszulki polo lub T-shirt krótki rękaw – 3 szt.
                          • Spodnie robocze letnie – 2 szt.
                          • Softshell/Polar – 1 szt.

                          Zima:

                          • Koszula długi rękaw – 2 szt.
                          • Kurtka całoroczna – 1 szt.
                          • Spodnie zimowe/ogrodniczki – 2 szt.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 28.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę odzieży roboczej/ochronnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                          LS Airport Services S.A.
                          Ul. Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa
                          tel.: (0 22) 206 95 00
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
                          W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887 831 122
                          W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723 630 516

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                          • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                          • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                          • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • Projekt umowy sprzedaży.

                          Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                          • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                          • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                          • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                          • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                          • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                          • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania odzieży pracownikowi LS AS),
                          • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                          • Zastosowania logotypu LS Airport Services (nadruk lub haft) na koszulkach polo, T-shirt, z długim rękawem, softshell’ach/polarach, kurtkach całorocznych
                          • Ważność oferty – 90 dni
                          • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                          Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                          Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na odzież:

                          • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                          Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                          • Bezzwrotne dostarczenie wzorów odzieży na testy, w skład których wchodzić powinny: koszulka polo, T-shirt, koszula z długim rękawem, polar, softshell, spodnie letnie spodnie zimowe, kurtka całoroczna;

                          Ponadto informujemy, że:

                          • Zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • Przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.
                           Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                          Załączniki:

                          Treść zapytania ofertowego w PDF
                          Załącznik nr 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik nr 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik nr 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          45
                          Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie

                          15 czerwca 2021 r.

                          Zapytanie ofertowe
                          w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie.

                          Składający zapytanie ofertowe:
                          LS Airport Services S.A.
                          J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.

                          NIP 522-29-49-523
                          Tel.: (0 22) 606 71 80,
                          fax: (0 22) 606 78 11
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego

                          Przedstawienie oferty na zakup dyszla/zestawu dyszli i głowic wymiennych do wypychania statków powietrznych zawartych w poniższej tabeli:

                          Lp

                          Producent

                          Model

                           

                          MTOW (kg)

                          1

                          Beechcraft

                          400A Beechjet (400XP)

                          BE40

                          7303

                          2

                          Cessna

                          Citation 525 CJ2

                          C25A

                          5613

                          3

                          Cessna

                          Citation 525 CJ4

                          C25C

                          7761

                          4

                          Cessna

                          Cessna 500 Citation I

                          C500

                          5300

                          5

                          Cessna

                          Cessna Citation Mustang

                          C510

                          3921

                          6

                          Cessna

                          Citation 525 CJ1

                          C525

                          4800

                          7

                          Cessna

                          Citation II

                          C550

                          6000

                          8

                          Cessna

                          Citation V

                          C560

                          7400

                          9

                          Cessna

                          Cessna 560X Citation Excel

                          C56X

                          9200

                          10

                          Cessna

                          650 Citation

                          C650

                          10200

                          11

                          Cessna

                          Cessna Citation C680 Sovereign

                          C680

                          13600

                          12

                          Cessna

                          Citation Longitude

                          C700

                          17900

                          13

                          Cessna

                          Citation X

                          C750

                          36600

                          14

                          Bombardier

                          Challenger 300

                          CL30

                          14330

                          15

                          Bombardier

                          Challenger 350

                          CL35

                          14350

                          16

                          Bombardier

                          Challenger 600

                          CL60

                          20460

                          17

                          Embraer

                          Embraer Phenom 100

                          E50P

                          4750

                          18

                          Embraer

                          Embraer Legacy 450

                          E545

                          16000

                          19

                          Embraer

                          Embraer Legacy 500

                          E550

                          16220

                          20

                          Embraer

                          Embraer Phenom 300

                          E55P

                          7951

                          21

                          Dassault

                          Falcon 2000/200DX/200EASY/200EX/200LX

                          F2TH

                          19000

                          22

                          Cessna

                          Reims-Caravan II

                          F406

                          4400

                          23

                          Dassault

                          Falcon 900

                          F900

                          22050

                          24

                          Dassault

                          Falcon 50

                          FA50

                          17600

                          25

                          Dassault

                          Falcon 7X

                          FA7X

                          31300

                          26

                          Dassault

                          Falcon 8X

                          FA8X

                          33100

                          27

                          Gulfstream

                          Gulfstream G650

                          G650

                          48800

                          28

                          Gulfstream

                          Gulfstream G200

                          GALX

                          16100

                          29

                          Bombardier

                          Global 5000

                          GL5T

                          40000

                          30

                          Bombardier

                          Bombardier Global Express

                          GLEX

                          42000

                          31

                          Gulfstream

                          Gulfstream 3

                          GLF3

                          31600

                          32

                          Gulfstream

                          Gulfstream 300/350/4/400/450/4SP

                          GLF4

                          33840

                          33

                          Gulfstream

                          Gulfstream 5/500/550

                          GLF5

                          41000

                          34

                          Gulfstream

                          Gulfstream 650

                          GLF6

                          45200

                          35

                          Hawker

                          Hawker 750/800/800SP/800XP/850XP/900/900XP

                          H25B

                          12701

                          36

                          Honda Jet

                          Honda HA-420

                          HDJT

                          4519

                          37

                          Bombardier

                          Learjet 35

                          LJ35

                          8200

                          38

                          Bombardier

                          Learjet 45

                          LJ45

                          9800

                          39

                          Bombardier

                          Learjet 55

                          LJ55

                          9700

                          40

                          Bombardier

                          Learjet 60

                          LJ60

                          10700

                          41

                          Bombardier

                          Learjet 70/75

                          LJ75

                          9700

                          42

                          Pilatus

                          Pilatus PC12

                          PC12

                          4740

                          43

                          Pilatus

                          Pilatus PC24 Super Versatile Jet

                          PC24

                          8200

                          44

                          Beechcraft

                          Beechcraft Premier I

                          PRM1

                          5500

                          Specyfikacja oraz istotne parametry poza cenowe:

                          • Koła gumowe pompowane lub gumowe pełne;
                          • Gwarancja minimum 24 miesiące;
                          • Zgodność sprzętu z najnowszymi wytycznymi IATA AHM / EASA;
                          • Zgodność proponowanego sprzętu z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych;
                          • Dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim z pełnym wykazem części.
                          • Dostępność części zamiennych z dostawą do Polski w ciągu 7 dni roboczych;
                          • Kompatybilność z:
                           Mulag Comet 6 ucho zaczepu na sworzeń 50mm lub 70mm (w przypadku statków powietrznych z MTOW do 50 000kg);
                           Trepel Challenger 150 ucho zaczepu na sworzeń 70mm;
                          • Możliwość wymiany głowicy w warunkach roboczych/operacyjnych przez personel Zamawiającego (szybki montaż i demontaż);
                          • Preferowana kompatybilność z modelem dyszla Tronair model 01-1201-000 lub JMS J-TOWbiz1;
                          • Opcjonalnie: przedstawienie urządzenia/narzędzia do składowania/przechowywania dyszla/zestawu dyszli i głowic wymiennych;
                          • Doświadczenie producenta – poświadczone referencjami.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 28.06.2021, do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zestawów dyszli i głowic wymiennych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać” adresowanej na: Piotr Wodzyński

                          LS Airport Services S.A.
                          Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
                          Tel.:(0 22) 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Informację dotyczące zapytania ofertowego:
                          W sprawach handlowych: Eliza Szymańska
                          Tel:. 22 2094946, e-mail: e.szymanska2@lsas.aero 

                          Informację dotyczące zapytania ofertowego:
                          W sprawach merytorycznych: Piotr Wodzyński
                          tel. 48 695 88 74 14, e-mail: p.wodzynski@lsas.aero  

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                          Oferta powinnazawierać:

                          • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                          • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                          • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • projekt umowy sprzedaży.

                          Ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                          • terminu realizacji (preferowany: 31.08.2021),
                          • okresu ważności oferty (preferowany przez zamawiającego min.90 dni),
                          • terminu płatności (preferowany przez zamawiającego: 45 dni),

                          Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Załącznik:

                          Załącznik nr 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik nr 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik nr 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik nr 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          Załącznik 5 - Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          46
                          Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika

                          10 maja 2021 r.

                          Nr ref. przetargu: 1/SSAT/2021

                          Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

                          LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523 oraz numerze REGON: 142405221 (dalej jako „LSAS")

                          Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych:
                          1. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1162, nr ew. 743/1/0024; LT 07/2021
                          2. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1149, nr ew. 743/0382; LT 06/2021
                          3. Holownik Shopf F106, nr boczny 193. nr ew. LSASKTW746/1/0008; LT 18/2020.

                          Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:
                          Ad. 1 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                          Ad. 2 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                          Ad. 3 ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt 7:00 – 15:00)

                          Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

                          Załączniki:

                          1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS, skierowana do oferenta, w związku z prowadzonym przetargiem,
                          2. Wzór formularza ofertowego,
                          3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium.

                          Ogłoszenie o przetargu
                          Załącznik 1 - klauzula informacyjna RODO
                          Załącznik 2 - wzór formularza ofertowego
                          Załącznik 3 - wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          47
                          Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                          Kwiecień 13, 2021 r.

                          Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                           Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Składający zapytanie ofertowe:
                          LS Airport Services S.A.
                          J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                          NIP 522-29-49-523
                          Tel.: (22) 206 95 00

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedmiotem postępowania jest opracowanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                          Dokument powinien zawierać:

                          1. Analizy scenariuszowe (działanie istniejącej części magazynowo-biurowej i analiza możliwości wykorzystania nowej zabudowy w dostępnych wariantach wskazanych w analizie zagospodarowania nieruchomości);
                           • Analiza nieruchomości jako jeden kompleks – bieżące oraz nowe zabudowania;
                           • Benchmark nieruchomości, na których zlokalizowane są terminale cargo w zakresie podaży, popytu, najemców, warunków najmu, stawek czynszowych, rynku inwestycyjnego;
                           • Ustalenie funkcji użytkowych (podział biura vs. magazyn; na podstawie zgłaszanego popytu na najem);
                           • Analiza scenariuszowa dla JV i samodzielnej realizacji (uproszczona analiza finansowa);
                           • Scenariusze dezinwestycji przy założeniu relokacji działalności operacyjnej LS Airport Services do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - (wartość gruntu, wartość nieruchomości, możliwe kierunki rozwoju).
                           • Analiza scenariuszy realizacji przy założeniu różnych terminów przeniesienia działalności do CPK (uproszczona analiza finansowa).

                          Celem analizy jest wypracowanie optymalnego scenariusza do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przeniesienia działalności do CPK.

                          1. Przygotowanie biznes planu w formacie spełniającym wymogi pozyskania kapitału od instytucji finansowych (analiza finansowa – model finansowy, ocena projektu inwestycyjnego, analiza SWOT)

                          Dokument będzie prezentowany na potrzeby pozyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz  pozyskania finansowania zewnętrznego.

                          1. Finansowanie – badanie rynku na potrzeby identyfikacji źródeł finansowania

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Oferty należy składać w terminie do 05.05.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Biznesplan – LS Cargo Park” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                          Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

                          3. Kontakt:

                          W sprawie zapytania ofertowego: Patrycja Walewska, tel.: 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

                          • Referencje dotyczące dedykowanego zespołu do projektu.
                          • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w realizacji projektów z branży lotniczej, w tym w szczególności z uwzględnieniem rynku przewozów ładunków lotniczych (cargo).

                          5. Załączniki:

                          Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                          Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                          Treść zapytania ofertowego w PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          48
                          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.

                          Kwiecień 01, 2021 r.

                          W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę wody mineralnej dla pracowników naszej firmy.

                          Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A.,
                          ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa
                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                          NIP: 522-29-49-523,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedstawienie oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 litra.

                          Miejsce dostaw:

                          LS Airport Services S.A.

                          • lotnisko w Warszawie,
                          • lotnisko w Warszawie – Terminal Cargo,
                          • lotnisko w Krakowie,
                          • lotnisko w Katowicach,
                          • lotnisko w Katowicach – Terminal Cargo,
                          • lotnisko w Gdańsku.

                          Przewidywane ilości dostaw:

                          • przewidywane roczne ilości dostaw wody gazowanej: 100.000 szt.
                          • przewidywane roczne ilości dostaw wody niegazowanej: 50.000 szt.
                          • przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu w zależności od temperatury.

                          Powyższe ilości i częstotliwość dostaw może ulec zmianie w zależności od, trudnej obecnie do przewidzenia, sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i na świecie oraz rozwoju krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 15/04/2021 do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                          LS Airport Services S.A.,
                          ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                          Pani Dorota Abramczyk
                          d.abramczyk@lsas.aero
                          tel. +48 22 209-49-91

                          Pani Eliza Szymańska
                          e.szymańska2@lsas.aero
                          tel. +48 22 209-49-46

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                          • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę wody mineralnej dla LSAS (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                          • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                          • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • projekt umowy sprzedaży.

                          ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                          • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych marek, rodzajów i pojemności wody mineralnej,
                          • cen oferowanej wody mineralnej,
                          • deklarowanego czasu dostawy,
                          • deklarowanej częstotliwości dostaw,
                          • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                          • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                          • terminu ważności oferty.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Załączniki:

                          Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          49
                          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii

                          Marzec 26, 2021 r.

                          W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę folii dla Oddziału Cargo.
                          Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A.
                          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                          NIP: 522-29-49-523,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedstawienie oferty na dostawę folii.

                          Miejsce dostaw:

                          LS Airport Services S.A.
                          Oddział Cargo
                          Wirażowa 35
                          02-158 Warszawa

                          Wymagane parametry i ilości dostaw:

                          Typ folii: półrękaw
                          Materiał folii: regranulat (LDPE)
                          Szerokość folii: ok 600 cm (po rozłożeniu)
                          Grubość folii: 55 mic.
                          Kolor folii: bezbarwna
                          Waga rolki: 60-70 kg
                          Inne wymagania: folia nawinięta na gilzę, szerokość rolki ok. 160 cm
                          Ilość w dostawie: ok. 3200 kg
                          Ilość dostaw w miesiącu: jedna dostawa

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021 do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę folii dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                          LS Airport Services S.A.
                          Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                          Pani Dorota Abramczyk
                          d.abramczyk@lsas.aero
                          tel. +48 22 209-49-91

                          Pan Artur Rydzyński
                          a.rydzynski@lsas.aero
                          tel. +48 22 206-94-87

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                          • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę folii (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                          • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                          • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • projekt umowy sprzedaży.

                          ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                          • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych folii z wyszczególnieniem rodzaju wymiarów, materiału, itp.
                          • cen oferowanych folii,
                          • czasu dostawy,
                          • możliwej częstotliwości dostaw,
                          • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                          • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                          • terminu ważności oferty.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Załącznik:

                          Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          Treść zapytania ofertowego w PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          50
                          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych

                          Marzec 24, 2021 r.

                          W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę desek posuszarnianych dla LSAS.
                          Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A.
                          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                          NIP: 522-29-49-523,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedstawienie oferty na dostawę desek posuszarnianych.

                          Miejsce dostaw:

                          LS Airport Services S.A.
                          Oddział Cargo, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

                          Wymagane parametry i ilości dostaw:

                          • Typ deski: deska posuszarniana,
                          • Rodzaj drewna: sosna,
                          • Wilgotność: 12% - 15%,
                          • Wymiary: 100x15x2,5 cm,
                          • Stopień obróbki powierzchni: tarcica,
                          • Rodzaj zabezpieczenia przed owadami: brak,
                          • Inne wymagania: brak sinicy i sęków,
                          • Ilość w dostawie: 12m3,
                          • Przewidywana ilość dostaw w miesiącu: 1 dostawa.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021, do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę desek posuszarnianych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                          LS Airport Services S.A.
                          Gordona Bennetta 2B,
                          02-159 Warszawa,
                          Tel.: +48 22 206 95 00,
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                          Pani Dorota Abramczyk
                          d.abramczyk@lsas.aero 
                          tel. +48 22 209 49 91

                          Pan Artur Rydzyński
                          a.rydzynski@lsas.aero 
                          tel. +48 22 206 94 87

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                          • oświadczenie Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę desek posuszarnianych (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                          • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                          • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                          • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                          • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                          • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                          • projekt umowy sprzedaży.

                          ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                          • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych desek posuszarnianych z wyszczególnieniem rodzaju drewna, wymiarów, stopnia wysuszenia, zabezpieczenia, itp.
                          • ceny m3 oferowanych desek,
                          • czasu dostawy,
                          • możliwej częstotliwości dostaw,
                          • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                          • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                          • terminu ważności oferty.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Załącznik:

                          Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                          Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                          Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                          Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                          Treść zapytania ofertowego w PDF
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF
                          51
                          Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.

                          Marzec 22, 2021 r.

                          W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla LSAS.

                          Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                          Składający zapytanie ofertowe:

                          LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS), Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                          NIP: 522-29-49-523

                          Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                          Orientacyjne miesięczne i roczne zapotrzebowanie na reprezentatywne materiały biurowe dla oddziałów LSAS.

                          l.p

                          nazwa artykułu

                          j.m.

                          Zapotrzebowanie estymowane

                          Miesięcznie

                          rocznie

                          1

                          papier xero A4

                          ryza

                          350

                          4200

                          2

                          papier xero A3

                          ryza

                          25

                          300

                          3

                          papier Drescher 1+0

                          karton

                          1

                          12

                          4

                          segregator A4 (szeroki)

                          szt.

                          50

                          600

                          5

                          segregator A4 (wąski)

                          szt.

                          25

                          300

                          6

                          segregator A5 (szeroki)

                          szt.

                          10

                          120

                          7

                          teczka z gumką plastikowa

                          szt.

                          25

                          300

                          8

                          teczka biała z gumką

                          szt.

                          10

                          120

                          9

                          koperty białe C6 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                          op.

                          70

                          840

                          10

                          koperty białe C5 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                          op.

                          460

                          5520

                          11

                          koperty białe C4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                          op.

                          200

                          2400

                          12

                          koperty białe B4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                          op.

                          250

                          3000

                          13

                          koperty białe na A4 (poszerzone) z klejem samoprzylepne (50 szt.).

                          op.

                          120

                          1440

                          14

                          koperty B4 brązowe (50 szt.)

                          op.

                          70

                          840

                          15

                          koperty A4 białe (50 szt.)

                          op.

                          550

                          6600

                          16

                          akumulatorki alkaiczne AA

                          szt.

                          140

                          1680

                          17

                          akumulatorki alkaiczne AAA

                          szt.

                          110

                          1320

                          18

                          zakreślacze 4-kolorowe

                          op.

                          40

                          480

                          19

                          markery czarne (permanent)

                          szt.

                          70

                          840

                          20

                          karteczki samoprzylepne sticky notes 75x75 mm

                          op.

                          70

                          840

                          21

                          karteczki samoprzylepne sticky notes 51x38 mm

                          op.

                          30

                          360

                          22

                          karteczki kolorowe kostka nieklejona

                          szt.

                          15

                          180

                          23

                          koszulki na dokumenty, groszkowe (100 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          24

                          koszulki na dokumenty, krystaliczne (100 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          25

                          zszywki miedziowane 24/6 (10x1000 szt.)

                          op.

                          20

                          240

                          26

                          zszywki stalowe 24/6 (10x1000 szt.)

                          op.

                          5

                          60

                          27

                          zszywki no.10 (10x1000 szt.)

                          op.

                          1

                          12

                          28

                          klipsy biurowe 19mm (12 szt.)

                          op.

                          5

                          60

                          29

                          klipsy biurowe 25mm (12 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          30

                          klipsy biurowe 41mm (12 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          31

                          spinacz do kartek (małe) (100 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          32

                          spinacz do kartek (średnie) (100 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          33

                          spinacz do kartek (duże) (100 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          34

                          chusteczki nawilżane (70 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          35

                          chusteczki do czyszczenia mebli (70 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          36

                          chusteczki nawilżane do monitora (70 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          37

                          sprężone powietrze w spray

                          szt.

                          15

                          180

                          38

                          teczka z klipsem A4 (prosta)

                          szt.

                          35

                          420

                          39

                          teczka z klipsem A4 (z okładką)

                          szt.

                          45

                          540

                          40

                          dziurkacz do papieru

                          szt.

                          10

                          120

                          41

                          zszywacz nożycowy Rapid K1

                          szt.

                          1

                          12

                          42

                          zszywacz biurkowy Leitz 5502 (30 kartek)

                          szt.

                          10

                          120

                          43

                          zeszyt A4

                          szt.

                          1

                          12

                          44

                          zeszyt A3

                          szt.

                          1

                          12

                          45

                          holdery na identyfikatory

                          szt.

                          120

                          1440

                          46

                          zawieszki do kluczy

                          szt.

                          70

                          840

                          47

                          taśma klejąca szeroka bezbarwna

                          szt.

                          50

                          600

                          48

                          taśma pakowa brązowa

                          szt.

                          45

                          540

                          49

                          taśma klejąca Scotch

                          szt.

                          45

                          540

                          50

                          taśma klejąca dwustronna

                          szt.

                          15

                          180

                          51

                          folia do laminowania A4 250 mikronów (100 szt.)

                          op.

                          25

                          300

                          52

                          gumki recepturki 50g

                          op.

                          1

                          12

                          53

                          gumka do ścierania

                          szt.

                          5

                          60

                          54

                          magnesy na tablicę magnetyczną (20 szt.)

                          op.

                          10

                          120

                          55

                          korektor w taśmie

                          szt.

                          55

                          660

                          56

                          nożyczki biurowe

                          szt.

                          10

                          120

                          57

                          tusz do stempli

                          szt.

                          5

                          60

                          58

                          kuweta/taca na dokumenty A4 (bezbarwna)

                          szt.

                          15

                          180

                          59

                          ołówek z gumką

                          szt.

                          15

                          180

                          60

                          ołówek automatyczny

                          szt.

                          10

                          120

                          61

                          teczka na akta osobowe Esselte

                          szt.

                          60

                          720

                          62

                          długopis na sprężynce

                          szt.

                          20

                          240

                          63

                          zakładki indeksujące Post It (4 kolory 100 szt.)

                          op.

                          15

                          180

                          64

                          marker do tablic suchościeralnych

                          szt.

                          30

                          360

                          65

                          przekładki alfabetyczne do segregatora

                          kpl.

                          15

                          180

                          66

                          rozszywacz Donau

                          szt.

                          10

                          120

                           

                          Jesteśmy zainteresowani zakupem produktów ze ”średniej półki jakościowej”.

                          W ofercie prosimy o zachowanie numeracji oferowanych produktów zgodnie z powyższą tabelą.

                          Dostawa do oddziałów LSAS na lotniska w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.

                          1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 06 kwietnia 2021, do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                          LS Airport Services S.A. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,

                          Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                          1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                          Dorota Abramczyk

                          d.abramczyk@lsas.aero

                          tel. +48 (22) 209-49-91

                          Pan Zbigniew Roguski

                          z.roguski@lsas.aero

                          tel. +48 (22) 206-94-45

                          1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                          • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                          • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                          • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zam&oa